Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 526/2018, Z dnia: 12.01.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego dla działek mienia komunalnego przeznaczonych na ogródki przydomowe
Załączniki:
zarz_526.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 12.01.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.01.2018 , wersja 1

Numer: 525/2018, Z dnia: 11.01.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego lub najmu lokali użytkowych stanowiących zasób gminy będących w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie
Załączniki:
zarz_525.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 12.01.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.01.2018 , wersja 1

Numer: 524/2018, Z dnia: 10.01.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Załączniki:
524.pdf
zal 1.pdf
zal 2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 12.01.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.01.2018 , wersja 1

Numer: 523/2018, Z dnia: 08.01.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji
Załączniki:
zarz_523.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 12.01.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.01.2018 , wersja 1

Numer: 522/2018, Z dnia: 04.01.2018


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizacje celu publicznego gminy Wołczyn w zakresie sportu
Załączniki:
zarz_522.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 12.01.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.01.2018 , wersja 1

Numer: 518/2017, Z dnia: 28.12.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych ustalonej na 2017 rok
Załączniki:
zarz_518.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 02.01.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.01.2018 , wersja 1

Numer: 519/2017, Z dnia: 28.12.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia zawodów gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych uczniów gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym 2017/2018
Załączniki:
zarz_519.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 12.01.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.01.2018 , wersja 1

Numer: 520/2017, Z dnia: 28.12.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia zawodów gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2017/2018
Załączniki:
zarz_520.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 12.01.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.01.2018 , wersja 1

Numer: 516/2017, Z dnia: 21.12.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków budżetu gminy na 2017 rok
Załączniki:
516.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 22.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.12.2017 , wersja 1

Numer: 517/2017, Z dnia: 21.12.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 22.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.12.2017 , wersja 1

Numer: 521/2017, Z dnia: 21.12.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2018
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Małgorzata Muzyka dnia 12.01.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.01.2018 , wersja 1

Numer: 515/2017, Z dnia: 20.12.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków budżetu gminy na 2017 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 22.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.12.2017 , wersja 1

Numer: 514/2017, Z dnia: 19.12.2017


Zarządzenie Burmistrza zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Załączniki:
zarz_514.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 22.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.12.2017 , wersja 1

Numer: 512/2017, Z dnia: 15.12.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2017 r.
Załączniki:
512.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 22.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.12.2017 , wersja 1

Numer: 513/2017, Z dnia: 15.12.2017


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków budżetu gminy na 2017 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 22.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.12.2017 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 43  prawy
Początek strony