Uchwały w kadencji 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: LI/388/2006, Z dnia: 25.10.2006

, Zmieniana:  
W sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujacego na terenie gminy Wołczyn.
Załączniki:
uchw_388.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.11.2006 , wersja 2

Numer: LI/384/2006, Z dnia: 25.10.2006

, Zmieniana:  
W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2007r.
Załączniki:
uchw_384.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.11.2006 , wersja 1

Numer: LI/386/2006, Z dnia: 25.10.2006

, Zmieniana:  
W sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Wołczyn
Załączniki:
uchw_386.jpg
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.11.2006 , wersja 2

Numer: LI/383/2006, Z dnia: 25.10.2006

, Zmieniana: XLI/330/2005
W sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2006r.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.11.2006 , wersja 1

Numer: LI/385/2006, Z dnia: 25.10.2006

, Zmieniana: XL/328/2005
W sprawie zmiany Uchwały Nr XL/328/2006 Rady Miejskiej z dnia 5.12.2006r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Załączniki:
uchw_385.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.11.2006 , wersja 1

Numer: LI/387/2006, Z dnia: 25.10.2006

, Zmieniana:  
W sprawie programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.03r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Załączniki:
uchw_387.jpg
zal_387.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.11.2006 , wersja 1

Numer: L/379/2006, Z dnia: 27.09.2006

, Zmieniana: XLI/330/2005
W sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2006
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2006 , wersja 1

Numer: L/380/2006, Z dnia: 27.09.2006

, Zmieniana:  
W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Załączniki:
uchw_380.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2006 , wersja 1

Numer: L/382/2006, Z dnia: 27.09.2006

, Zmieniana:  
W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wołczyn.
Załączniki:
uchw_382.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2006 , wersja 1

Numer: L/381/2006, Z dnia: 27.09.2006

, Zmieniana: X/102/2003
W sprawie zmiany Statutu Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_381.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2006 , wersja 1

Numer: XLIX/377/2006, Z dnia: 06.09.2006

, Zmieniana:  
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Rożnów.
Załączniki:
uchw_377.doc
zal_377.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.09.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.09.2006 , wersja 1

Numer: XLIX/378/2006, Z dnia: 06.09.2006

, Zmieniana: XXXVIII/308/2005
W sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/308/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 września 2005 r. o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice.
Załączniki:
uchw_378.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.09.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.09.2006 , wersja 1

Numer: XLIX/375/2006, Z dnia: 06.09.2006

, Zmieniana: XLI/330/2005
W sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.09.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.09.2006 , wersja 1

Numer: XLIX/376/2006, Z dnia: 06.09.2006

, Zmieniana:  
W sprawie utworzenia związku gmin pod nazwą: „ Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami ”
Załączniki:
uchw_376.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.09.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.09.2006 , wersja 1

Numer: XLVIII/372/2006, Z dnia: 28.06.2006

, Zmieniana:  
W sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu
Załączniki:
uchw_372.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.06.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.06.2006 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 25  prawy
Początek strony