Uchwały w kadencji 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLVIII/366/2006, Z dnia: 28.06.2006, Zmieniana:  
W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2006r.
Załączniki:
uchw_366.doc
zal_366.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.06.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.06.2006 , wersja 1
Numer: XLVIII/374/2006, Z dnia: 28.06.2006, Zmieniana: XL/328/2005
W sprawie zmiany Uchwały Nr XL/328/2005 Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2005r. dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Załączniki:
uchw_374.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.06.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.06.2006 , wersja 1
Numer: XLVIII/373/2006, Z dnia: 28.06.2006, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
Załączniki:
uchw_373.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.06.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.06.2006 , wersja 1
Numer: XLVIII/368/2006, Z dnia: 28.06.2006, Zmieniana: XXVIII/229/2004
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/229/2004 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie przystąpienia do projektu "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" planowanego do realizacji w województwie opolskim w latach 2004-2006.
Załączniki:
uchw_368.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.06.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.06.2006 , wersja 2
Numer: XLVIII/371/2006, Z dnia: 28.06.2006, Zmieniana: XL/322/2005
W sprawie zmiany Uchwały Nr XL/322/2005 z dnia 5 grudnia 2005r. dotyczącej Regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26..01.1982r. - Karta Nauczyciela (j.t.Dz.U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112, ze zmianami), zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn.
Załączniki:
uchw_371.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.06.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.06.2006 , wersja 1
Numer: XLVIII/370/2006, Z dnia: 28.06.2006, Zmieniana: XXXII/270/2005
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/270/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2005r. dotyczącej likwidacji Przedszkola Publicznego w Wierzbicy Górnej.
Załączniki:
uchw_370.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.06.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.06.2006 , wersja 1
Numer: XLVIII/367/2006, Z dnia: 28.06.2006, Zmieniana:  
W sprawie przyjęcia Sektorowej Strategii Rozwoju Turystyki na Obszarach Wiejskich dla gmin: Kluczbork, Lasowice Wielkie, Byczyna, Wołczyn
Załączniki:
uchw_367.doc
ssrt.zip
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.06.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.06.2006 , wersja 1
Numer: XLVIII/369/2006, Z dnia: 26.06.2006, Zmieniana: XLI/330/2005
W sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006.
Załączniki:
uchw_369.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.06.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.06.2006 , wersja 1
Numer: XLVII/365/2006, Z dnia: 03.05.2006, Zmieniana:  
W sprawie utworzenia liceum ogólnokształcącego w Wołczynie.
Załączniki:
uchw_365.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.05.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.05.2006 , wersja 1
Numer: XLVI/359/2006, Z dnia: 26.04.2006, Zmieniana:  
W sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Wołczyn oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Załączniki:
uchw_359.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2006 , wersja 1
Numer: XLVI/362/2006, Z dnia: 26.04.2006, Zmieniana:  
W sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy" dla pana Czesława Łabędzkiego.
Załączniki:
uchw_362.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2006 , wersja 1
Numer: XLVI/355/2006, Z dnia: 26.04.2006, Zmieniana:  
W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/211/2004 z dnia 20.08.2004r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2004-2009.
Załączniki:
uchw_355.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2006 , wersja 1
Numer: XLVI/361/2006, Z dnia: 26.04.2006, Zmieniana:  
W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych.
Załączniki:
uchw_361.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2006 , wersja 1
Numer: XLVI/363/2006, Z dnia: 26.04.2006, Zmieniana:  
W sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy" dla pana Tadeusza Rudnickiego.
Załączniki:
uchw_363.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2006 , wersja 1
Numer: XLVI/360/2006, Z dnia: 26.04.2006, Zmieniana:  
W sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego przez gminę zadania.
Załączniki:
uchw_360.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2006 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 25  prawy
Początek strony