Uchwały w kadencji 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLVI/358/2006, Z dnia: 26.04.2006, Zmieniana:  
W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
Załączniki:
uchw_358.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2006 , wersja 1
Numer: XLVI/364/2006, Z dnia: 26.04.2006, Zmieniana:  
W sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy" dla pana Jana Mularczyka.
Załączniki:
uchw_364.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2006 , wersja 1
Numer: XLVI/357/2006, Z dnia: 26.04.2006, Zmieniana: XLI/330/2005
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2006r.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2006 , wersja 1
Numer: XLVI/354/2006, Z dnia: 26.04.2006, Zmieniana:  
W sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołczyna za 2005r.
Załączniki:
uchw_354.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2006 , wersja 1
Numer: XLVI/356/2006, Z dnia: 26.04.2006, Zmieniana: XI/110/2003
W sprawie zmiany uchwały Nr XI/110/2003 z dnia 10.09.2003r. dot. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wołczyn na lata 2003-2007.
Załączniki:
uchw_356.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2006 , wersja 1
Numer: XLV/351/2006, Z dnia: 29.03.2006, Zmieniana: XLI/330/2005
W sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.
Załączniki:
uchw_351.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.03.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 31.03.2006 , wersja 1
Numer: XLV/353/2006, Z dnia: 29.03.2006, Zmieniana:  
W sprawie sposobu ustalenia opłat za korzystanie ze stołówek działajacych w oświatowych jednostkach organizacyjnych.
Załączniki:
uchw_353.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.03.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 31.03.2006 , wersja 1
Numer: XLV/352/2006, Z dnia: 29.03.2006, Zmieniana:  
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zainwestowania wsi Komorzno
Załączniki:
uchw_352.doc
zal_352.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.03.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 31.03.2006 , wersja 1
Numer: XLV/350/2006, Z dnia: 29.03.2006, Zmieniana: XXV/211/2004
W sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2004-2009.
Załączniki:
uchw_350.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.03.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 31.03.2006 , wersja 1
Numer: XLIV/344/2006, Z dnia: 03.03.2006, Zmieniana:  
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn - uchylona Uchwałą Nr V/20/2007 z dnia 21.02.2007r.
Załączniki:
uchw_344.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.03.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2007 , wersja 2
Numer: XLIV/345/2006, Z dnia: 03.03.2006, Zmieniana: XXV/211/2004
W sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2004-2009.
Załączniki:
uchw_345.doc
zal_345.xls
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.03.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.03.2006 , wersja 1
Numer: XLIV/349/2006, Z dnia: 03.03.2006, Zmieniana:  
W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie dożywiania.
Załączniki:
uchw_349.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.03.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.03.2006 , wersja 1
Numer: XLIV/347/2006, Z dnia: 03.03.2006, Zmieniana: XLI/331/2005
W sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gmine Wołczyn w 2006r.
Załączniki:
uchw_347.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.03.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.03.2006 , wersja 1
Numer: XLIV/348/2006, Z dnia: 03.03.2006, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Wołczyn.
Załączniki:
uchw_348.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.03.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.03.2006 , wersja 1
Numer: XLIV/346/2006, Z dnia: 03.03.2006, Zmieniana: XLI/330/2005
W sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2006
Załączniki:
uichw_346.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.03.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.03.2006 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 25  prawy
Początek strony