Uchwały w kadencji 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXIII/281/2005, Z dnia: 25.04.2005, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie Gminy Wołczyn.
Załączniki:
uchw_281.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.04.2005 , wersja 1
Numer: XXXIII/282/2005, Z dnia: 25.04.2005, Zmieniana:  
W sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Modernizacja ul. Rzecznej w Wołczynie" współfinansowanego ze środków wspólnotowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Załączniki:
uchw_282.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.04.2005 , wersja 1
Numer: XXXIII/280/2005, Z dnia: 25.04.2005, Zmieniana:  
W sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołczyna za 2004r.
Załączniki:
uchw_280.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.04.2005 , wersja 1
Numer: XXXI/254/2005, Z dnia: 04.04.2005, Zmieniana:  
W sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie.
Załączniki:
uchw_254.sxw
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2005 , wersja 1
Numer: XXXII/264/2005, Z dnia: 30.03.2005, Zmieniana: XXX/252/2005
W sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2005
Załączniki:
uchw_264.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2005 , wersja 1
Numer: XXXII/274/2005, Z dnia: 30.03.2005, Zmieniana:  
W sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wołczyn”
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2005 , wersja 2
Numer: XXXII/268/2005, Z dnia: 30.03.2005, Zmieniana:  
W sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Szumie
Załączniki:
uchw_268.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2005 , wersja 1
Numer: XXXII/271/2005, Z dnia: 30.03.2005, Zmieniana:  
W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej.
Załączniki:
uchw_271.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2005 , wersja 1
Numer: XXXII/263/2005, Z dnia: 30.03.2005, Zmieniana: XXV/211/2004
W sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2004 - 2009
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2005 , wersja 1
Numer: XXXII/269/2005, Z dnia: 30.03.2005, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Dolnej
Załączniki:
uchw_269.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2005 , wersja 1
Numer: XXXII/277/2005, Z dnia: 30.03.2005, Zmieniana:  
W sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”
Załączniki:
uchw_277.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2005 , wersja 1
Numer: XXXII/273/2005, Z dnia: 30.03.2005, Zmieniana:  
W sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2005 , wersja 1
Numer: XXXII/266/2005, Z dnia: 30.03.2005, Zmieniana:  
W sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Krzywiczynach
Załączniki:
uchw_266.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2005 , wersja 1
Numer: XXXII/265/2005, Z dnia: 30.03.2005, Zmieniana:  
W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu: Modernizacja ul. Rzecznej w Wołczynie dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Załączniki:
uchw_265.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2005 , wersja 1
Numer: XXXII/278/2005, Z dnia: 30.03.2005, Zmieniana:  
W sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”
Załączniki:
uchw_278.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2005 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 25  prawy
Początek strony