Projekty Uchwał 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: LI/51/2018, Z dnia: 06.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
stawki_transportowe.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 06.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.11.2018 , wersja 1

Numer: LI/51/2018, Z dnia: 06.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 06.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.11.2018 , wersja 1

Numer: L/50/2018, Z dnia: 12.10.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 12.10.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.10.2018 , wersja 1

Numer: L/50/2018, Z dnia: 12.10.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
podatek_transportowy.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 12.10.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.10.2018 , wersja 1

Numer: L/50/2018, Z dnia: 12.10.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 12.10.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.10.2018 , wersja 1

Numer: XLIX/49/2018, Z dnia: 19.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.09.2018 , wersja 1

Numer: XLIX/49/2018, Z dnia: 19.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołczyn
Załączniki:
zmiany statutu.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.09.2018 , wersja 1

Numer: XLIX/49/2018, Z dnia: 19.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 r.
Załączniki:
zm_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.09.2018 , wersja 1

Numer: XLIX/49/2018, Z dnia: 19.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.09.2018 , wersja 1

Numer: XLIX/49/2018, Z dnia: 19.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robotu budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
dotacja_zabytki.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.09.2018 , wersja 1

Numer: XLIX/49/2008, Z dnia: 19.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.09.2018 , wersja 1

Numer: XLIX/49/2018, Z dnia: 19.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany drogi do kategorii dróg gminnych
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.09.2018 , wersja 1

Numer: XLVIII/48/2018, Z dnia: 22.08.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wołczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 22.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2018 , wersja 1

Numer: XLVIII/48/2018, Z dnia: 22.08.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przejęcia przez gminę Wołczyn zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 22.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2018 , wersja 1

Numer: XLVIII/48/2018, Z dnia: 22.08.2018

, Zmieniana:  
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 22.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 34  prawy
Początek strony