Projekty Uchwał 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLI/41/2017, Z dnia: 14.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2018 rok
Załączniki:
plan pracy_RM.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1
Numer: XLI/41/2017, Z dnia: 14.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
zakres_uslug.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1
Numer: XLI/41/2017, Z dnia: 14.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia ,,Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wołczyn’’
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1
Numer: XLI/41/2017, Z dnia: 14.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023
Załączniki:
projekt_WPF_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1
Numer: XLI/41/2017, Z dnia: 14.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2018 roku
Załączniki:
program_profilaktyki.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie
Załączniki:
statut_SP_nr_3.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wąsicach
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie przejęcia przez gminę Wołczyn zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
rozpatrzenie skargi.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wołczyn w latach 2018-2022
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018
Informacja wytworzona przez Bożena Grabas dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 2
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 34  prawy
Początek strony