Projekty Uchwał 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXVIII/28/2016, Z dnia: 15.12.2016

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023
Załączniki:
projekt_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 15.12.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.12.2016 , wersja 1

Numer: XXVIII/28/2016, Z dnia: 15.12.2016

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 15.12.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.12.2016 , wersja 1

Numer: XXVIII/28/2016, Z dnia: 15.12.2016

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
pzp_wolczyn.pdf
Informacja wytworzona przez Tomasz Olejnik dnia 15.12.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.12.2016 , wersja 1

Numer: XXVIII/28/2016, Z dnia: 15.12.2016

, Zmieniana:  
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2017 rok
Załączniki:
plan pracy RM.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.12.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.12.2016 , wersja 1

Numer: XXVIII/28/2016, Z dnia: 15.12.2016

, Zmieniana:  
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2017 roku
Załączniki:
prpgram_prpa.pdf
Informacja wytworzona przez Rafał Neugebauer dnia 15.12.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.12.2016 , wersja 1

Numer: XXVIII/28/2016, Z dnia: 15.12.2016

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Informacja wytworzona przez dnia 15.12.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.12.2016 , wersja 2

Numer: XXVII/27/2016, Z dnia: 22.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Komorzno"
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 22.11.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2016 , wersja 1

Numer: XXVII/27/2016, Z dnia: 22.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie przejęcie przez Gminę Wołczyn zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 22.11.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2016 , wersja 1

Numer: XXVII/27/2016, Z dnia: 22.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
Załączniki:
pzp_krzywiczyny.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 22.11.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2016 , wersja 1

Numer: XXVII/27/2016, Z dnia: 22.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017
Załączniki:
pozytek publiczny.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 22.11.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2016 , wersja 1

Numer: XXVII/27/2016, Z dnia: 22.11.2016

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na terenie gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 22.11.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2016 , wersja 1

Numer: XXVII/27/2016, Z dnia: 22.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021
Załączniki:
WPF_zmiany.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 22.11.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2016 , wersja 1

Numer: XXVII/27/2016, Z dnia: 22.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 22.11.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2016 , wersja 1

Numer: XXVII/27/2016, Z dnia: 22.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Krzywiczyny"
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 22.11.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2016 , wersja 1

Numer: XXVI/26/2016, Z dnia: 18.10.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
Załączniki:
zmiany budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 18.10.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.10.2016 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 34  prawy
Początek strony