Projekty Uchwał 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Wołczyn prowadzących wychowanie przedszkolne
Załączniki:
oplaty_przedszkole.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/44/2018, Z dnia: 17.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/44/2018, Z dnia: 17.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i  utylizacji nieczystości komunalnych
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/44/2018, Z dnia: 17.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/44/2018, Z dnia: 17.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”
Załączniki:
zasluzony_dlaMiG.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/44/2018, Z dnia: 17.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 17.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/44/2018, Z dnia: 17.04.2018, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 17.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2018 , wersja 3
Numer: XLIV/44/2018, Z dnia: 17.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do RadyPowiatu Kluczborskiego
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/44/2018, Z dnia: 17.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek przysługujących nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
Załączniki:
znizki_nauczycielom.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 17.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/44/2018, Z dnia: 17.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Wołczyn
Załączniki:
tygodniowy_wymiar.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 17.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/44/2018, Z dnia: 17.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
Załączniki:
wykaz_przystankow.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 17.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIII/43/2018, Z dnia: 14.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2018
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 14.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.03.2018 , wersja 1
Numer: XLIII/43/2018, Z dnia: 14.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie podziału gminy Wołczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
obwody_glosowania.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 14.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.03.2018 , wersja 1
Numer: XLIII/43/2018, Z dnia: 14.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023
Załączniki:
zmiany_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 14.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.03.2018 , wersja 1
Numer: XLIII/43/2018, Z dnia: 14.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie podziału gminy Wołczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Załączniki:
okregi_wyborcze.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 14.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.03.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 34  prawy
Początek strony