Projekty Uchwał 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie
Załączniki:
dotacja_OSP.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Komorznie
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą instrumentu płatniczego
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Załączniki:
ustalenie_oplaty.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
zakres_uslug.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
zmiany_budzet.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
regulamin_czystosci.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Wołczyn lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w  przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 2
Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 34  prawy
Początek strony