Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 368/2020, Z dnia: 22.09.2020
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021"
Załączniki:
zarz_368.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak-Fioncek dnia 23.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.09.2020 , wersja 1
Numer: 367/2020, Z dnia: 22.09.2020
w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 23.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.09.2020 , wersja 1
Numer: 365/2020, Z dnia: 15.09.2020
w sprawie powołania zespołu do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Załączniki:
zarz_365.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 23.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.09.2020 , wersja 2
Numer: 366/2020, Z dnia: 15.09.2020
w sprawie zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych
Załączniki:
zarz_366.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 17.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.09.2020 , wersja 1
Numer: 364/2020, Z dnia: 14.09.2020
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki niezabudowanej
Załączniki:
zarz_364.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.09.2020 , wersja 1
Numer: 363/2020, Z dnia: 09.09.2020
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Wołczynie prowadzonego przez Gminę Wołczyn, na rok szkolny 2020/2021
Załączniki:
zarz_363.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 16.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.09.2020 , wersja 1
Numer: 361/2020, Z dnia: 09.09.2020
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
361.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 10.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.09.2020 , wersja 1
Numer: 362/2020, Z dnia: 09.09.2020
w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 r.
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 10.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.09.2020 , wersja 1
Numer: 360/2020, Z dnia: 08.09.2020
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej prowadzonej przez Gminę Wołczyn, na rok szkolny 2020/2021
Załączniki:
zarz_360.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 16.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.09.2020 , wersja 1
Numer: 358/2020, Z dnia: 08.09.2020
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola Publicznego w Wołczynie prowadzonego przez Gminę Wołczyn, na rok szkolny 2020/2021
Załączniki:
zarz_358.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 16.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.09.2020 , wersja 2
Numer: 359/2020, Z dnia: 08.09.2020
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Wąsicach prowadzonej przez Gminę Wołczyn, na rok szkolny 2020/2021
Załączniki:
zarz_359.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 16.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.09.2020 , wersja 1
Numer: 356/2020, Z dnia: 07.09.2020
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
356.pdf
zal1.pdf
zal_2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 07.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.09.2020 , wersja 1
Numer: 357/2020, Z dnia: 07.09.2020
w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 07.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.09.2020 , wersja 1
Numer: 355/2020, Z dnia: 07.09.2020
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Komorznie prowadzonej przez Gminę Wołczyn, na rok szkolny 2020/2021
Załączniki:
zarz_355.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 16.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.09.2020 , wersja 1
Numer: 352/2020, Z dnia: 01.09.2020
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół w Wołczynie
Załączniki:
zarz_352.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 16.09.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.09.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 25  prawy
Początek strony