Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 1192/2024, Z dnia: 30.04.2024


w sprawie planu finansowego dla rachunku Funduszu Pomocy
Załączniki:
zarz_1192.pdf
Informacja wytworzona przez Danuta Szlachta dnia 09.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.05.2024 , wersja 1

Numer: 1193/2024, Z dnia: 30.04.2024


w sprawie ustalenia wskaźnika zwiększającego na rok 2024 dla szkół danego typu prowadzonych przez organ inny niż Gmina Wołczyn i ogłoszenia pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego na 2024 rok
Załączniki:
zarz_1193.pdf
Informacja wytworzona przez Kamila Tymkiewicz dnia 07.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2024 , wersja 1

Numer: 1191/2024, Z dnia: 29.04.2024


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 30.04.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2024 , wersja 1

Numer: 1190/2024, Z dnia: 26.04.2024


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych do dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok
Informacja wytworzona przez Sabina Sroka dnia 26.04.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.04.2024 , wersja 1

Numer: 1189/2024, Z dnia: 26.04.2024


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok
Załączniki:
zarz_1189.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.04.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.04.2024 , wersja 1

Numer: 1188/2024, Z dnia: 25.04.2024


w sprawie planu finansowego dla rachunku Funduszu Pomocy na 2024 rok
Załączniki:
zarz_1188.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 26.04.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.04.2024 , wersja 1

Numer: 1187/2024, Z dnia: 23.04.2024


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r.
Załączniki:
zarz_1187.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 29.04.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.04.2024 , wersja 1

Numer: 1186/2024, Z dnia: 22.04.2024


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wołczyńskiego Ośrodka Kultury za 2023 rok
Załączniki:
zarz_1186.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 24.04.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.04.2024 , wersja 1

Numer: 1184/2024, Z dnia: 22.04.2024


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok
Informacja wytworzona przez Sabina Sroka dnia 24.04.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.04.2024 , wersja 1

Numer: 1183/2024, Z dnia: 22.04.2024


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn n a 2024 rok
Załączniki:
zarz_1183.pdf
Informacja wytworzona przez Sabina Sroka dnia 24.04.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.04.2024 , wersja 1

Numer: 1185/2024, Z dnia: 22.04.2024


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie za 2023 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 24.04.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.04.2024 , wersja 1

Numer: 1182/2024, Z dnia: 17.04.2024


zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach dla których Gmina Wołczyn jest organem prowadzącym
Załączniki:
zarz_1182.pdf
Informacja wytworzona przez Kamila Tymkiewicz dnia 24.04.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.04.2024 , wersja 1

Numer: 1180/2024, Z dnia: 16.04.2024


w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2024 rok i zawiadomienia jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków
Załączniki:
1180.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 17.04.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2024 , wersja 1

Numer: 1181/2024, Z dnia: 16.04.2024


w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych aneksem nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej na rok szkolny 2023/2024
Załączniki:
zarz_1181.pdf
Informacja wytworzona przez Kamila Tymkiewicz dnia 18.04.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2024 , wersja 1

Numer: 1179/2024, Z dnia: 12.04.2024


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_1179.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 12.04.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.04.2024 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 80  prawy
Początek strony