Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 494/2021, Z dnia: 27.06.2021


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_494.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 07.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.06.2021 , wersja 1

Numer: 502/2021, Z dnia: 14.06.2021


zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza Wołczyna dla wyróżniających się uczniów
Załączniki:
zarz_502.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 17.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2021 , wersja 1

Numer: 500/2021, Z dnia: 14.06.2021


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
500-sig.pdf
zal-sig.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 14.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.06.2021 , wersja 1

Numer: 501/2021, Z dnia: 14.06.2021


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok
Załączniki:
501.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 14.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.06.2021 , wersja 1

Numer: 498/2021, Z dnia: 02.06.2021


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 07.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.06.2021 , wersja 1

Numer: 499/2021, Z dnia: 02.06.2021


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 r.
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 07.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.06.2021 , wersja 1

Numer: 497/2021, Z dnia: 31.05.2021


w sprawie przyznawania Nagrody Burmistrza Wołczyna dla wyróżniających się uczniów
Załączniki:
zarz_497.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 14.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.06.2021 , wersja 1

Numer: 495/2021, Z dnia: 27.05.2021


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_495.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 07.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.06.2021 , wersja 1

Numer: 492/2021, Z dnia: 26.05.2021


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.05.2021 , wersja 1

Numer: 493/2021, Z dnia: 26.05.2021


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 r.
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 26.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.05.2021 , wersja 1

Numer: 491/2021, Z dnia: 24.05.2021


w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_491.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 01.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2021 , wersja 1

Numer: 489/2021, Z dnia: 19.05.2021


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 r
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 25.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.05.2021 , wersja 1

Numer: 490/2021, Z dnia: 19.05.2021


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Wołczynie na rok szkolny 2021/2022
Załączniki:
zarz_490.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 14.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.06.2021 , wersja 1

Numer: 488/2021, Z dnia: 19.05.2021


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.05.2021 , wersja 1

Numer: 485/2021, Z dnia: 18.05.2021


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie za 2020 rok
Załączniki:
zarz_485-sig.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 18.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.05.2021 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 33  prawy
Początek strony