Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 609/2022, Z dnia: 19.01.2022


w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna stanowiącego własność Gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_609.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.01.2022 , wersja 1

Numer: 608/2022, Z dnia: 11.01.2022


w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku
Załączniki:
zarz_608.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 12.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.01.2022 , wersja 1

Numer: 605/2022, Z dnia: 10.01.2022


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
zarz_605.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 11.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.01.2022 , wersja 1

Numer: 607/2022, Z dnia: 10.01.2022


w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Załączniki:
607.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 12.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.01.2022 , wersja 1

Numer: 606/2022, Z dnia: 10.01.2022


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków budżetu gminy na 2022 rok
Załączniki:
606.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 12.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.01.2022 , wersja 1

Numer: 604/2021, Z dnia: 31.12.2021


w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2021 rok i zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków
Załączniki:
604.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2022 , wersja 1

Numer: 603/2021, Z dnia: 30.12.2021


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków budżetu gminy na 2021 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2022 , wersja 1

Numer: 602/2021, Z dnia: 30.12.2021


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
602-sig.pdf
zal1-sig.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2022 , wersja 1

Numer: 600/2021, Z dnia: 29.12.2021


w sprawie przeprowadzenia zawodów gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2021/2022
Załączniki:
zarz_600.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 11.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.01.2022 , wersja 1

Numer: 599/2021, Z dnia: 20.12.2021


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok i zawiadomienia jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków
Załączniki:
599.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 21.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2021 , wersja 2

Numer: 598/2021, Z dnia: 16.12.2021


w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego działki niezabudowanej
Załączniki:
zarz_598.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 16.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.12.2021 , wersja 1

Numer: 593/2021, Z dnia: 10.12.2021


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_593.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 21.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2021 , wersja 1

Numer: 596/2021, Z dnia: 10.12.2021


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_596.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2021 , wersja 1

Numer: 592/2021, Z dnia: 10.12.2021


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_592.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 21.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2021 , wersja 1

Numer: 597/2021, Z dnia: 10.12.2021


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_597.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2021 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 40  prawy
Początek strony