Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 163/2019, Z dnia: 27.09.2019
w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych ustalonej na 2019 rok
Załączniki:
zarz_163.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 15.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.10.2019 , wersja 2
Numer: 159/2019, Z dnia: 25.09.2019
w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1
Numer: 160/2019, Z dnia: 25.09.2019
w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych
Załączniki:
zarz_160.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 24.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.10.2019 , wersja 1
Numer: 158/2019, Z dnia: 23.09.2019
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia " Rocznego programu współpracy Gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020".
Załączniki:
zarz_158.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak - Fioncek dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1
Numer: 157/2019, Z dnia: 11.09.2019
w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków budżetu gminy na 2019 r.
Załączniki:
157.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.09.2019 , wersja 1
Numer: 156/2019, Z dnia: 11.09.2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
156.pdf
zal.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.09.2019 , wersja 1
Numer: 154/2019, Z dnia: 06.09.2019
w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia
Załączniki:
zarz_154.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 24.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.10.2019 , wersja 1
Numer: 151/2019, Z dnia: 06.09.2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
151.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 09.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.09.2019 , wersja 1
Numer: 152/2019, Z dnia: 06.09.2019
w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019r.
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 09.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.09.2019 , wersja 1
Numer: 153/2019, Z dnia: 06.09.2019
zmieniające zarządzenie nr 63/2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Wołczyn jest organem prowadzącym
Załączniki:
zarz_153.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 24.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.10.2019 , wersja 1
Numer: 155/2019, Z dnia: 06.09.2019
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn na rok szkolny 2019/2020
Załączniki:
zarz_155.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 24.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.10.2019 , wersja 1
Numer: 150/2019, Z dnia: 30.08.2019
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 09.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.09.2019 , wersja 1
Numer: 149/2019, Z dnia: 29.08.2019
uchylające zarządzenie nr 157/2015 z dnia 16 września 2015 zmieniające zarządzenie nr 148/2015 w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Wołczynie
Załączniki:
zarz_149.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 03.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2019 , wersja 1
Numer: 148/2019, Z dnia: 29.08.2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
zarz_148.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 03.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2019 , wersja 1
Numer: 147/2019, Z dnia: 28.08.2019
w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.08.2019 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 19  prawy
Początek strony