Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 421/2021, Z dnia: 08.01.2021


w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
Załączniki:
zarz_421.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 12.01.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.01.2021 , wersja 1

Numer: 420/2021, Z dnia: 05.01.2021


w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Załączniki:
420.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 07.01.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.01.2021 , wersja 2

Numer: 419/2020, Z dnia: 31.12.2020


w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn na rok szkolny 2020/2021
Załączniki:
zarz_419.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 09.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.02.2021 , wersja 1

Numer: 417/2020, Z dnia: 30.12.2020


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków budżetu gminy na 2020 rok
Załączniki:
417.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.01.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.01.2021 , wersja 1

Numer: 418/2020, Z dnia: 30.12.2020


w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2021
Załączniki:
zarz_418.pdf
Informacja wytworzona przez Małgorzata Muzyka dnia 26.01.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.01.2021 , wersja 1

Numer: 416/2020, Z dnia: 30.12.2020


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
416-sig.pdf
zal-sig.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.01.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.01.2021 , wersja 1

Numer: 414/2020, Z dnia: 22.12.2020


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 r.
Załączniki:
414-sig.pdf
zal-sig.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 22.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.12.2020 , wersja 1

Numer: 415/2020, Z dnia: 22.12.2020


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków budżetu gminy na 2020 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 22.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.12.2020 , wersja 1

Numer: 412/2020, Z dnia: 18.12.2020


w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych ustalonej na 2020 rok
Załączniki:
zarz_412.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 22.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.12.2020 , wersja 1

Numer: 413/2020, Z dnia: 18.12.2020


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn na rok szkolny 2020/2021
Załączniki:
zarz_413.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 28.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2020 , wersja 1

Numer: 411/2020, Z dnia: 17.12.2020


w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Załączniki:
zarz_411.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: 408/2020, Z dnia: 17.12.2020


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_408.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: 410/2020, Z dnia: 16.12.2020


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: 406/2020, Z dnia: 09.12.2020


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_406.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: 405/2020, Z dnia: 09.12.2020


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków budżetu gminy na 2020 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 10.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.12.2020 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 37  prawy
Początek strony