Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 541/2021, Z dnia: 09.09.2021


w sprawie zatwierdzenia zmian do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej na rok szkolny 2021/2022
Załączniki:
zarz_541.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 24.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.09.2021 , wersja 2

Numer: 538/2021, Z dnia: 08.09.2021


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok
Załączniki:
538.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 09.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.09.2021 , wersja 1

Numer: 537/2021, Z dnia: 08.09.2021


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 09.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.09.2021 , wersja 1

Numer: 539/2021, Z dnia: 07.09.2021


w sprawie zatwierdzenia zmian do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Wołczynie na rok szkolny 2021/2022
Załączniki:
zarz_539.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 24.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.09.2021 , wersja 1

Numer: 536/2021, Z dnia: 06.09.2021


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2022 rok
Załączniki:
zarz_536.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 07.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.09.2021 , wersja 1

Numer: 535/2021, Z dnia: 03.09.2021


w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2021 rok i zawiadomienia jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków
Załączniki:
535.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 07.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.09.2021 , wersja 1

Numer: 533/2021, Z dnia: 02.09.2021


w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Załączniki:
zarz_533.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 03.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2021 , wersja 1

Numer: 534/2021, Z dnia: 02.09.2021


w sprawie planu finansowego dla rachunku środków z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie organizacji dowozu do punktów szczepień oraz promocji szczepień
Załączniki:
zarz_534.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 03.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2021 , wersja 1

Numer: 532/2021, Z dnia: 02.09.2021


w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie programu Wspieraj Seniora
Załączniki:
zarz_532.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 03.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2021 , wersja 1

Numer: 530/2021, Z dnia: 31.08.2021


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 02.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2021 , wersja 1

Numer: 531/2021, Z dnia: 31.08.2021


w sprawie ustalenia stawek za wynajem pojazdów oraz norm zużycia paliwa
Załączniki:
zarz_531.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 24.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.09.2021 , wersja 1

Numer: 528/2021, Z dnia: 13.08.2021


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_528.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 13.08.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.08.2021 , wersja 1

Numer: 527/2021, Z dnia: 13.08.2021


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_527.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 13.08.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.08.2021 , wersja 1

Numer: 529/2021, Z dnia: 13.08.2021


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Załączniki:
zarz_529.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 20.08.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2021 , wersja 1

Numer: 526/2021, Z dnia: 11.08.2021


w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków w sprawie stypendiów sportowych
Załączniki:
zarz_526.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 12.08.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.08.2021 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 37  prawy
Początek strony