Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 454/2021, Z dnia: 24.03.2021


w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych ustalonej na 2021 rok
Załączniki:
zarz_454.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.03.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.03.2021 , wersja 1

Numer: 452/2021, Z dnia: 18.03.2021


w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych
Załączniki:
zarz_452.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 24.03.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.03.2021 , wersja 1

Numer: 451/2021, Z dnia: 15.03.2021


w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkól w Wołczynie prowadzonego przez Gminę Wołczyn, na rok szkolny 2020/2021
Załączniki:
zarz_451.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 29.03.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.03.2021 , wersja 1

Numer: 448/2021, Z dnia: 15.03.2021


w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie programu Wspieraj Seniora
Załączniki:
zarz_448.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 29.03.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.03.2021 , wersja 1

Numer: 450/2021, Z dnia: 15.03.2021


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków gminy na 2021 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.03.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.03.2021 , wersja 1

Numer: 449/2021, Z dnia: 15.03.2021


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.03.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.03.2021 , wersja 1

Numer: 446/2021, Z dnia: 25.02.2021


w sprawie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w zakresie organizacji dowozu do punktu szczepień
Załączniki:
zarz_446.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 29.03.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.03.2021 , wersja 1

Numer: 445/2021, Z dnia: 24.02.2021


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
Załączniki:
zarz_445.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.03.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.03.2021 , wersja 1

Numer: 444/2021, Z dnia: 24.02.2021


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: 443/2021, Z dnia: 17.02.2021


w sprawie wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu
Załączniki:
zarz_443.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 29.03.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.03.2021 , wersja 1

Numer: 442/2021, Z dnia: 17.02.2021


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wołczyn w roku 2021
Załączniki:
zarz_442.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 19.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.02.2021 , wersja 1

Numer: 440/2021, Z dnia: 17.02.2021


w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku
Załączniki:
zarz_440.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 18.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.02.2021 , wersja 1

Numer: 441/2021, Z dnia: 17.02.2021


w sprawie zmiany zarządzenia nr 438/2021 w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
zarz_441-sig.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 18.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.02.2021 , wersja 1

Numer: 438/2021, Z dnia: 12.02.2021


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 15.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.02.2021 , wersja 1

Numer: 439/2021, Z dnia: 12.02.2021


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 r.
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 15.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.02.2021 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 37  prawy
Początek strony