Uchwały w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: LI/336/2018, Z dnia: 09.11.2018

, Zmieniana: XLI/271/2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
Uchw_336.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 12.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.01.2019 , wersja 1

Numer: LI/337/2018, Z dnia: 09.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
Uchw_337.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 12.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.01.2019 , wersja 1

Numer: L/334/2018, Z dnia: 17.10.2018

, Zmieniana: XLI/271/2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
Uchw_334.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 26.10.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.10.2018 , wersja 2

Numer: L/335/2018, Z dnia: 17.10.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
Uchw_335.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 26.10.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.10.2018 , wersja 1

Numer: XLIX/330/2018, Z dnia: 26.09.2018

, Zmieniana: XLI/271/2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
Uchw_330.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.01.2020 , wersja 2

Numer: XLIX/332/2018, Z dnia: 26.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_332.pdf
wyr_regul.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.01.2020 , wersja 2

Numer: XLIX/333/2018, Z dnia: 26.09.2018

, Zmieniana: X/102/2003
o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_333.pdf
wyr_stat.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2018 , wersja 1

Numer: XLIX/329/2018, Z dnia: 26.09.2018

, Zmieniana: XLI/270/2017
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023
Załączniki:
Uchw_329_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2018 , wersja 1

Numer: XLIX/331/2018, Z dnia: 26.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
Uchw_331.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.01.2020 , wersja 2

Numer: XLVIII/325/2018, Z dnia: 29.08.2018

, Zmieniana: XLVII/313/2018
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Wołczyn prowadzących wychowanie przedszkolne
Załączniki:
Uchw_325.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2018 , wersja 1

Numer: XLVIII/328/2018, Z dnia: 29.08.2018

, Zmieniana:  
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_328.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 04.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2018 , wersja 1

Numer: XLVIII/321/2018, Z dnia: 29.08.2018

, Zmieniana: XLI/271/2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 r.
Załączniki:
Uchw_321.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2018 , wersja 1

Numer: XLVIII/327/2018, Z dnia: 29.08.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wołczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Załączniki:
Uchw_327.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 04.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2018 , wersja 1

Numer: XLVIII/326/2018, Z dnia: 29.08.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej
Załączniki:
Uchw_326.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2018 , wersja 2

Numer: XLVIII/324/2018, Z dnia: 29.08.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Kluczbork a gminą Wołczyn w sprawie przekazania przez gminę Wołczyn zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu gminie Kluczbork
Załączniki:
Uchw_324.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony