Uchwały w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXVIII/235/2017, Z dnia: 28.09.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zaopiniowana projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Komorzno"
Załączniki:
Uchw_235.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.09.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2017 , wersja 1

Numer: XXXVII/230/2017, Z dnia: 02.08.2017

, Zmieniana: XXVIII/181/2016
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023
Załączniki:
Uchw_230.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.08.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2017 , wersja 1

Numer: XXXVII/231/2017, Z dnia: 02.08.2017

, Zmieniana: XXVIII/182/2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
Uchw_231.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.08.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2017 , wersja 1

Numer: XXXVI/224/2017, Z dnia: 30.06.2017

, Zmieniana: XXVIII/182/2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
Uchw_224.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2017 , wersja 1

Numer: XXXVI/229/2017, Z dnia: 30.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
Uchw_229.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2017 , wersja 1

Numer: XXXVI/226/2017, Z dnia: 28.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
Załączniki:
Uchw_226.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2017 , wersja 1

Numer: XXXVI/228/2017, Z dnia: 28.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
Uchw_228.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2017 , wersja 1

Numer: XXXVI/223/2017, Z dnia: 28.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Załączniki:
Uchw_223.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2017 , wersja 1

Numer: XXXVI/222/2017, Z dnia: 28.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Załączniki:
Uchw_222.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2017 , wersja 1

Numer: XXXVI/225/2017, Z dnia: 28.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
Uchw_225.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2017 , wersja 1

Numer: XXXVI/227/2017, Z dnia: 28.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów
Załączniki:
Uchw_227.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2017 , wersja 1

Numer: XXXIII/206/2017, Z dnia: 26.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Wołczyn w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_206.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1

Numer: XXXIII/219/2017, Z dnia: 26.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego obrony polskiej samorządności oraz wyrażenia poparcia dla Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła – lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz
Załączniki:
Uchw_219.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1

Numer: XXXIII/216/2017, Z dnia: 26.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
Uchw_216.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1

Numer: XXXIII/207/2017, Z dnia: 26.04.2017

, Zmieniana: XXVIII/182/2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
Uchw_207.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez bip_redaktor bip_redaktor dnia 11.05.2017 , wersja 2
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 23  prawy
Początek strony