Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 34/2019, Z dnia: 13.02.2019
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 oraz zawiadomienia samorządowych jednostek o dokonanych zmianach
Załączniki:
34.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 14.02.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.02.2019 , wersja 1
Numer: 33/2019, Z dnia: 01.02.2019
w sprawie przeprowadzenia pierwszej rekrutacji do Żłobka Gminnego w Wołczynie
Załączniki:
zarz_33.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 01.02.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.02.2019 , wersja 1
Numer: 31/2019, Z dnia: 30.01.2019
w sprawie określenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych a także terminów składania dokumentów w tych postępowaniach
Załączniki:
zarz_31.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 01.02.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.02.2019 , wersja 1
Numer: 32/2019, Z dnia: 30.01.2019
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu
Załączniki:
zarz_32.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 01.02.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.02.2019 , wersja 1
Numer: 30/2019, Z dnia: 29.01.2019
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok oraz zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy
Załączniki:
zarz_30.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.01.2019 , wersja 1
Numer: 29/2019, Z dnia: 23.01.2019
w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2019 , wersja 1
Numer: 28/2019, Z dnia: 18.01.2019
w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Załączniki:
zarz_28.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 28.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2019 , wersja 1
Numer: 27/2019, Z dnia: 18.01.2019
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Żłobku Gminnym w Wołczynie
Załączniki:
zarz_27.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 28.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2019 , wersja 1
Numer: 26/2019, Z dnia: 14.01.2019
w sprawie przeprowadzenia zawodów gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym 2018/2019
Załączniki:
zarz_26.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 28.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2019 , wersja 1
Numer: 25/2019, Z dnia: 09.01.2019
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Załączniki:
25.pdf
zal 1.pdf
zal 2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2019 , wersja 1
Numer: 24/2019, Z dnia: 02.01.2019
w sprawie odwołania pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Załączniki:
zarz_24.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 28.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2019 , wersja 1
Numer: 21/2019, Z dnia: 02.01.2019
w sprawie powołania komisji
Załączniki:
zarz_21.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 09.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.01.2019 , wersja 1
Numer: 23/2019, Z dnia: 02.01.2019
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
zarz_23.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 16.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.01.2019 , wersja 1
Numer: 22/2019, Z dnia: 02.01.2019
w sprawie przeprowadzenia zawodów gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2018/2019
Załączniki:
zarz_22.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 09.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.01.2019 , wersja 1
Numer: 19/2018, Z dnia: 31.12.2018
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
19.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 21.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.01.2019 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony