Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 233/2020, Z dnia: 23.03.2020
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
zarz_233.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 24.03.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.03.2020 , wersja 1
Numer: 234/2020, Z dnia: 23.03.2020
w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
zarz__234.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 24.03.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.03.2020 , wersja 1
Numer: 235/2020, Z dnia: 23.03.2020
w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków budżetu gminy na 2020 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 24.03.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.03.2020 , wersja 1
Numer: 231/2020, Z dnia: 12.03.2020
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
231.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 16.03.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.03.2020 , wersja 1
Numer: 232/2020, Z dnia: 12.03.2020
w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 16.03.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.03.2020 , wersja 1
Numer: 229/2020, Z dnia: 03.03.2020
w sprawie ustalenia stawek za wynajem pojazdów oraz norm zużycia paliwa
Załączniki:
zarz_229.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.03.2020 , wersja 1
Numer: 228/2020, Z dnia: 03.03.2020
w sprawie wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu
Załączniki:
zarz_228.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.03.2020 , wersja 1
Numer: 225/2020, Z dnia: 27.02.2020
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
225.pdf
zal.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2020 , wersja 1
Numer: 226/2020, Z dnia: 27.02.2020
w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków budżetu gminy na 2020 r.
Załączniki:
226.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2020 , wersja 1
Numer: 227/2020, Z dnia: 27.02.2020
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
zarz_227.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2020 , wersja 1
Numer: 224/2020, Z dnia: 27.02.2020
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_224.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.02.2020 , wersja 1
Numer: 223/2020, Z dnia: 26.02.2020
w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2020 , wersja 1
Numer: 222/2020, Z dnia: 18.02.2020
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wołczyn w roku 2020
Załączniki:
zarz_222.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 25.03.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.03.2020 , wersja 1
Numer: 221/2020, Z dnia: 10.02.2020
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w roku szkolnym 2020/2021
Załączniki:
zarz_221.pdf
zal_1.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 21.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.02.2020 , wersja 1
Numer: 220/2020, Z dnia: 03.02.2020
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2011 Burmistrza Wołczyna z dn. 22.03.2011 r. dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Załączniki:
zarz_220.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 10.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.02.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 15  prawy
Początek strony