Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 145/2019, Z dnia: 22.08.2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_145.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 26.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.08.2019 , wersja 1
Numer: 146/2019, Z dnia: 22.08.2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_146.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 26.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.08.2019 , wersja 1
Numer: 142/2019, Z dnia: 19.08.2019
w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2019 , wersja 1
Numer: 141/2019, Z dnia: 19.08.2019
w sprawie budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
141.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2019 , wersja 1
Numer: 137/2019, Z dnia: 14.08.2019
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Załączniki:
zarz_137.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2019 , wersja 2
Numer: 138/2019, Z dnia: 14.08.2019
w sprawie odwołania Pani Barbary Błaszczykiewicz ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie
Załączniki:
zarz_138.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2019 , wersja 1
Numer: 136/2019, Z dnia: 14.08.2019
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki niezabudowanej
Załączniki:
zarz_136.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2019 , wersja 1
Numer: 139/2019, Z dnia: 14.08.2019
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej
Załączniki:
zarz_139.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2019 , wersja 1
Numer: 140/2019, Z dnia: 14.08.2019
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Komorznie
Załączniki:
zarz_140.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2019 , wersja 1
Numer: 135/2019, Z dnia: 13.08.2019
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Załączniki:
zarz_135.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2019 , wersja 1
Numer: 134/2019, Z dnia: 09.08.2019
w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2019 , wersja 1
Numer: 133/2019, Z dnia: 09.08.2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
133.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2019 , wersja 1
Numer: 132/2019, Z dnia: 07.08.2019
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2010 rok
Załączniki:
zarz_132.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2019 , wersja 1
Numer: 130/2019, Z dnia: 05.08.2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2019 , wersja 1
Numer: 131/2019, Z dnia: 05.08.2019
w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 10  prawy
Początek strony