Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 73/2019, Z dnia: 18.04.2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_73.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 23.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2019 , wersja 1
Numer: 72/2019, Z dnia: 18.04.2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_72.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 23.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2019 , wersja 1
Numer: 71/2019, Z dnia: 18.04.2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_71.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 23.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2019 , wersja 1
Numer: 70/2019, Z dnia: 18.04.2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_70.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 23.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2019 , wersja 1
Numer: 74/2019, Z dnia: 18.04.2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_74.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 23.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2019 , wersja 1
Numer: 75/2019, Z dnia: 18.04.2019
w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania w nieruchomościach na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_75.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 23.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2019 , wersja 2
Numer: 68/2019, Z dnia: 12.04.2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
68.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2019 , wersja 1
Numer: 69/2019, Z dnia: 12.04.2019
w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2019 , wersja 1
Numer: 65/2019, Z dnia: 11.04.2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie za 2018 r.
Załączniki:
65.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2019 , wersja 1
Numer: 67/2019, Z dnia: 11.04.2019
w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wołczyn na dzień 31.12.2018 r.
Załączniki:
67.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2019 , wersja 1
Numer: 66/2019, Z dnia: 11.04.2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wołczyńskiego Ośrodka Kultury za 2018 rok
Załączniki:
66.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2019 , wersja 1
Numer: 61/2019, Z dnia: 01.04.2019
w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2019 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
61.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 09.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.04.2019 , wersja 1
Numer: 59/2019, Z dnia: 01.04.2019
w sprawie odwołania pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Załączniki:
zarz_59.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 09.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.04.2019 , wersja 1
Numer: 60/2019, Z dnia: 01.04.2019
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
zarz_60.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 09.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.04.2019 , wersja 1
Numer: 55/2019, Z dnia: 28.03.2019
w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych ustalonej na 2019 rok
Załączniki:
zarz_55.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 09.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.04.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony