Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano przetarg :„Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa..." - protokół z wyboru ofert z dn. 19-06-2018 Przetargi 19.06.2018 14:57 Joanna Staszków
2 Usunięto przetarg :„Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP - protokół wyboru" z dn. 19-06-2018 Przetargi 19.06.2018 14:56 Joanna Staszków
3 Dodano protokół : Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej nr. 25/2018 Protokoły 19.06.2018 14:47 Julita Matelska
4 Dodano przetarg :„Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP - protokół wyboru" z dn. 19-06-2018 Przetargi 19.06.2018 14:42 Joanna Staszków
5 Dodano protokół : Z obrad sesji Rady Miejskiej nr. XLIV/2018 Protokoły 19.06.2018 14:22 Julita Matelska
6 Dodano protokół : Z obrad sesji Rady Miejskiej nr. XLIII/2018 Protokoły 19.06.2018 14:15 Julita Matelska
7 Dodano protokół : Z obrad sesji Rady Miejskiej nr. XLV/2018 Protokoły 19.06.2018 14:12 Julita Matelska
8 Dodano przetarg :„Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Wołczyn” z dn. 19-06-2018 Przetargi 19.06.2018 14:11 Joanna Staszków
9 Dodano protokół : Z obrad sesji Rady Miejskiej nr. XLVI/2018 Protokoły 19.06.2018 14:09 Julita Matelska
10 Dodano uchwałę :Projekty Uchwał z dn. 19-06-2018 Uchwały 19.06.2018 13:31 Julita Matelska
11 Dodano ogłoszenie: ZAWIADOMIENIE z dn. 19-06-2018 Ogłoszenia 19.06.2018 13:22 Julita Matelska
12 Dodano ogłoszenie: ZAWIADOMIENIE z dn. 19-06-2018 Ogłoszenia 19.06.2018 13:20 Julita Matelska
13 Dodano uchwałę :Projekty Uchwał z dn. 19-06-2018 Uchwały 19.06.2018 13:15 Julita Matelska
14 Dodano uchwałę :Projekty Uchwał z dn. 19-06-2018 Uchwały 19.06.2018 13:12 Julita Matelska
15 Dodano uchwałę :Projekty Uchwał z dn. 19-06-2018 Uchwały 19.06.2018 13:08 Julita Matelska

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 810  prawy

Do druku Początek strony