Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i zapytania ofertowe>Przetargi  45111
>Informacje>Aktualności  25491
Informacje>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze  24283
>Przetargi i zapytania ofertowe>Zapytania ofertowe  18619
Informacje>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  13759
>Podmioty>Rada Miejska w Wołczynie  11145
Informacje>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  9580
>Podmioty>Burmistrz Wołczyna  7393
>Prawo Lokalne>Uchwały w kadencji 2006-2010  6583
>Prawo Lokalne>Uchwały w kadencji 2002-2006  6403
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  6165
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2006-2010  5686
>Podmioty>Zastępca Burmistrza Wołczyna  4780
>Prawo Lokalne>Podatki i Opłaty  4692
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  4395
>Informacje>Dane teleadresowe  4392
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Przetargi/Zapytania o cenę  4301
Jednostki organizacyjne>Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie>Informacje ogólne  4239
>Informacje>Pożytek publiczny  4132
>Prawo Lokalne>Projekty Uchwał  4105
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2002 rok  4078
>Informacje>Jednostki Organizacyjne  3834
>Prawo Lokalne>Uchwały w kadencji 2010-2014  3751
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018  3659
>Gospodarka nieruchomościami>Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości  3571
>Prawo Lokalne>Gospodarka Nieruchomościami  3392
Informacje>Informacja publiczna>Informacja publiczna  3338
>Informacje>Sołectwa  3306
>Prawo Lokalne>Uchwały w kadencji 2014-2018  3182
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Informacje ogólne  3131
Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju Gminy Wołczyn>Na lata 2001 - 2015  3127
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014  3063
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Przetargi  3006
>Informacje>OSP  2982
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2006 rok  2965
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  2949
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2002-2006>Z obrad sesji Rady Miejskiej  2927
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  2810
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Informacje ogólne  2689
Wołczyński Ośrodek Kultury>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze  2651
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2002-2006  2534
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza  2527
Jednostki organizacyjne>Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie>Przetargi  2507
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2005 rok  2482
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2004 rok  2440
>Informacje>Redakcja BIP-u  2408
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 2 w Wołczynie>Informacje ogólne  2400
>Informacje>Wybory ławników  2385
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Informacje ogólne  2357
>Informacje>Zawiadomienia o posiedzeniach Rady  2345
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2008 rok  2318
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Górnej>Informacje ogólne  2307
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2003 rok  2260
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2009  2252
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracownicze  2249
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2008  2242
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Dodatek mieszkaniowy  2209
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2007 rok  2168
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Informacje ogólne  2150
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Aktualności  2112
S.P. nr 2 w Wołczynie>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska  2012
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Od nieruchomości  2004
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja działalności gospodarczej  1968
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2002-2006>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  1961
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2006-2010>Z obrad sesji Rady Miejskiej  1935
Wołczyński Ośrodek Kultury>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  1917
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Kontakt  1896
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2014-2018>Z obrad sesji Rady Miejskiej  1882
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2010  1841
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2002-2006>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  1806
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy Ochrony Srodowiska  1785
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Świadczenia rodzinne  1737
Jednostki organizacyjne>S.P. w Komorznie>Informacje ogólne  1664
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Pracownicy  1649
>Elektroniczny urząd>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza  1648
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2014  1626
Wołczyński Ośrodek Kultury>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  1626
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2010-2014>Z obrad sesji Rady Miejskiej  1591
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2006  1561
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Ogłoszenia  1557
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2006  1555
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2005  1553
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Gruntami  1536
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  1498
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2003  1496
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2009  1494
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Rolny  1494
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2010  1479
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Informacja dla mieszkańca  1473
S.P. nr 2 w Wołczynie>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  1468
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2009 rok  1453
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Organy Spółki i ich kompetencje  1445
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Inne  1384
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2002-2006>Z posiedzeń Komisji Oświaty i Spraw Społecznych  1382
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2010 rok  1374
S.P. nr 2 w Wołczynie>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  1370
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2006-2010>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  1370
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2008  1351
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2009  1346
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Statut Szkoły  1340
Informacje>Profilaktyka>Gdzie szukać pomocy?  1340
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2014-2018>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  1339
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2006  1332
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Przetargi  1325
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Organizacja Spółki  1319
Informacje>Gminny Zespół Reagowania>Informacje ogólne  1298
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2011 rok  1296
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2016  1292
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe  1281
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2007  1266
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2006-2010>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  1254
>Informacje>Polityka prywatności  1245
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2010-2014>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  1229
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Działalność i usługi  1224
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2012 rok  1212
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Kontakt  1210
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Od środków transportowych  1202
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2005  1202
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2007  1200
>Informacje>Informacja dla niesłyszących  1200
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2011  1199
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Struktura ogranizacyjna  1191
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2014-2018>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  1190
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Załatwianie spraw  1183
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Statut  1178
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2010  1168
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2012  1168
>AZBEST>Informacje  1162
Informacje>Profilaktyka>Informacje ogólne  1159
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2004  1134
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Aktualności  1134
Informacje>Ochrona środowiska>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku  1129
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Status prawny lub forma prawna  1121
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2013 rok  1120
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Akt notarialny  1120
Informacje>Gminny Zespół Reagowania>Komunikaty  1111
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory Sejm i Senat RP 2015  1111
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Leśny  1096
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2008  1093
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Z tytułu posiadania psa  1069
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  1069
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wąsicach>Informacje ogólne  1061
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2011  1046
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2009  1045
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Przetargi  1035
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  1033
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2011  1033
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Zapytania ofertowe  1032
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2011  1032
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2013  1024
S.P. w Wąsicach>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze  1022
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2010  1002
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Statut Szkoły - ciąg dalszy  998
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2012  991
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2013  991
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Opłata skarbowa  982
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Zaświadczenia  980
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone w ciągu 30 dni od ślubowania  976
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Majątek Spółki  970
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2014  965
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Budżet i mienie  964
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2017  962
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2014  956
>AZBEST>Informacja o dofinansowaniu  945
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2007  934
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Za wieczyste użytkowanie  933
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2010-2014>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  932
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2012  930
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji  930
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2010  924
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Tryb działania Spółki  920
Ośrodek Pomocy Społecznej>Rejony socjalne>Rejony socjalne  920
>Prawo Lokalne>Gospodarka Komunalna  916
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2008  916
>Informacje>Kanały technologiczne  913
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy  909
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2011  907
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2014  904
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2015  904
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nowe zatrudnienie na zastępstwo w OPS  903
S.P. w Szymonkowie>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze  903
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Struktura własnościowa  891
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2012  879
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2013  879
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji  867
Jednostki organizacyjne>S.P. w Skałągach>Informacje ogólne  867
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone w związku z powierzeniem obowiazków  864
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadcze złożone w ciągu 30 dni od ślubowania w kadencji 2014-2018  856
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2015  843
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2014  833
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>7.2.1 Aktywni zawodowo  833
Informacje>Wybory i Referenda>Referendum 2015  832
>Informacje>Zespół interdyscyplinarny  831
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2005  829
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2015 rok  828
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2014 rok  828
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2013  824
Jednostki organizacyjne>S.P. w Szymonkowie>Informacje ogólne  823
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Informacje ogólne  799
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Rejestry i archiwa Spółki  789
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Radca prawny  785
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Zameldowania  782
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji w 2014 r.  775
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Informacje  774
Informacje>Rejestr instytucji kultury>Wołczyński Ośrodek Kultury  752
>RODO>Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  741
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2009  741
Informacje>Ochrona środowiska>Gospodarka ściekami  736
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Elektroniczna skrzynka podawcza  725
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2016  725
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2015  724
>Gospodarka Przestrzenna>Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne  723
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Informacje dla mieszkańca  722
>Przetargi i zapytania ofertowe>Plan zamówień publicznych  719
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Rejestr działalności regulowanej  716
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Program wychowawczy  709
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>sp1.wolczyn.net  698
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Udostępnienie danych os.  696
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Wydanie dowodu osobistego  693
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Wymeldowania  692
Informacje>Rejestr instytucji kultury>Biblioteka Publiczna w Wołczynie  680
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Wydawanie zaświadczeń  677
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2016  670
Załatwianie spraw>Sprawy oświatowe>Wyprawka szkolna  666
Załatwianie spraw>Sprawy oświatowe>Stypendia i zasiłki szkolne  662
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2016 rok  656
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Dowody dla osób powyżej 18 lat  651
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Wymiana dowodu osobistego  647
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Wydawanie dowodów osobistych  633
Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju Gminy Wołczyn>Na lata 2015 - 2022  628
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>PROTOKÓŁ  618
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Deklaracja  617
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdanie za rok 2007  612
Jednostki organizacyjne>S.P. w Skałągach>Pracownicy  592
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2017  585
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego  576
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Dowody dla dzieci 5-18 lat  575
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór 2014  562
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór 2015  537
Załatwianie spraw>Sprawy oświatowe>Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  536
S.P. nr 1 w Wołczynie>Nabór>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze  530
Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski>http://dziennikustaw.gov.pl  524
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Karta Dużej Rodziny  515
S.P. w Szymonkowie>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  515
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  512
>Informacje>Działalność lobbingowa  511
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zajęcie pasa drogowego  510
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Dowody dla dzieci do 5 lat  509
Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski>http://monitorpolski.gov.pl  504
>Prawo Lokalne>Zbiór aktów prawa miejscowego  500
Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski>http://www.infor.pl  497
S.P. w Wąsicach>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  497
Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski>Dzienniki urzędowe Województwa Opolskiego  496
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zgromadzenia publiczne  493
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2006 r.  482
S.P. w Wąsicach>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  481
S.P. nr 1 w Wołczynie>Nabór>Informacja o wynikach naboru  476
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>Informacje ogólne  472
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Organizacja Spółki  470
>Informacje>Uzupełniające wybory ławników  467
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Interpretacje  460
Informacje>Profilaktyka>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołczynie  457
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Kontakt  454
Jednostki organizacyjne>S.P. Wąsice>Informacje ogólne  451
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Rejestry i archiwa Spółki  439
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2017  436
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Organy Spółki i ich kompetencje  429
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Statut  426
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Status prawny lub forma prawna  418
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Działalność i usługi  417
S.P. nr 1 w Wołczynie>Informacja publiczna>Zasady udostępniania informacji publicznej  417
Informacje>Profilaktyka>Uchwały - GPPiRRA - rok 2005 r.  415
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2004 r.  414
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Akt notarialny  413
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Dolnej>Informacje ogólne  412
Sprawozdania>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2015  412
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Załatwianie spraw  412
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Majątek Spółki  407
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Struktura własnościowa  405
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Wydawanie paszportów  405
>Informacje>Petycje  401
Informacje>Ochrona środowiska>Ogrzewanie proekologiczne  399
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Tryb działania Spółki  398
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2005 r.  393
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2018  390
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Wyróżnienie  383
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Wyróżnienie  383
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Ulgi w podatkach  376
Informacje>Profilaktyka>Sprawozdanie z GPPiRPA za 2003 r.  371
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2010 r.  370
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Dowody dla osób ubezwłasnowolnionych  369
Informacje>Ochrona środowiska>PGN Wołczyn  368
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  366
>Informacje>Nieodpłatna Pomoc Prawna  361
Jednostki organizacyjne>S.P. w Skałągach>Historia szkoły  350
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2009 r.  337
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2007 r.  333
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór pracowników  331
Jednostki organizacyjne>S.P. w Skałągach>Podręczniki szkolne  330
Informacje>Profilaktyka>Sprawozdanie z GPPiRPA za 2004 r.  330
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2017  328
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2009 r. - zmiana  326
Informacje>Profilaktyka>Sprawozdanie z GPPiRPA za 2007 r.  315
>Prawo Lokalne>Moja Sprawa  313
>Informacje>Spółki pr. Handlowego  304
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego  291
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  287
Sprawozdania>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2014  284
Sprawozdania>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2013  277
Sprawozdania>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2010  274
Sprawozdania>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2011  268
Sprawozdania>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2012  266
Jednostki organizacyjne>S.P. w Krzywiczynach>szkolny system oceniania  251
Załatwianie spraw>Edukacja, Kultura, Sport i Rekreacja>Dofinansowania dla pracodawców  233
Informacje>Gminny Zespół Reagowania>Plan Zarządzania Kryzysowego  216
Załatwianie spraw>Edukacja, Kultura, Sport i Rekreacja>Pomoc materialna dla uczniów  194
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2018  188
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>Specyfikacja pracy przedszkola  173
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Zgłoszenie utraty dowodu osobistego  155
Ośrodek Pomocy Społecznej>Rejony socjalne>rejony  148
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Podatki i opłaty lokalne  144
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>Formy współpracy  141
>>Podmioty  140
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Górnej>Nabór pracowników  119
Kluby sportowe>KS START w Wołczynie>Geneza klubu  118
Jednostki organizacyjne>S.P. w Szumie>Informacje ogólne  117
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Dolnej>Program wychowawczy  114
Jednostki organizacyjne>S.P. w Rożnowie>Informacje ogólne  106
Informacje>Ochrona środowiska>Ochrona zwierząt  104
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2018  102
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  99
S.P. w Wierzbicy Dolnej>Statut szkoły>Statut szkoły  88
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Apel o pomoc  70
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zbiórki publiczne  67
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2017 rok  49
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Plan finansowy  49
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>2. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  46
S.P. w Szymonkowie>Nabór pracowników>Ogłoszenie o wynikach naboru  45
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>1. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  44
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór pracowników  36
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Sekcje i organizacje  31
>Elektroniczny urząd>IPU - Internetowy Portal Urzędu  26
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Realizacja budżetu za 2003 r.  23
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Informacje ogólne  19
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2007  18
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  15
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2018  14
Informacje>Profilaktyka>Wzór wniosku  11
Informacje>Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.  10
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2003  8
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Rejestr działalności regulowanej  8
>Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski  8
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2002 rok  7
Ośrodek Pomocy Społecznej>Projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów >undefined  7
>>  6
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2008 rok  6
Informacje>SZKOŁA - PRZYKŁADOWA>INFORMACJE OGÓLNE  6
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2009 rok  5
>RODO>Informacja o przetwarzaniu danych - sprawy obywatelskie  4
Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.>Rozstrzygnięcia/ wyniki konkursu  4
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Zgromadzenia publiczne  3
Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.>Wzory - formularze wniosków i umów  3
Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.>Ogłoszenia o konkursach  3
Informacje>Profilaktyka>Konkurs ofetr na 2005 r.  3
Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.>Podstawy prawne - teksty źrółowe  3
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Aktualności  3
Sprawozdania>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2015  2
>Informacje>Ogrzewanie proekologiczne  2
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2011 rok  2
>Informacje>Wybory  2
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Elektroniczna skrzynka podawcza  2
>Informacje>Ośrodek Pomocy Społecznej  2
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Statut  1
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór 2015  1
>Informacje>Majątek komunalny gminy  1
Załatwianie spraw>Edukacja, Kultura, Sport i Rekreacja>Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych  1
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2009  1
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2009  1
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Tryb działania Spółki  1
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>Misja i Wizja  1
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>PROTOKÓŁ  1
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>misja  1
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2014  1
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Wyróżnienie  1
Początek strony