Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i zapytania ofertowe>Przetargi  51837
>Informacje>Aktualności  29395
Informacje>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze  25753
>Przetargi i zapytania ofertowe>Zapytania ofertowe  22327
Informacje>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  14727
>Podmioty>Rada Miejska w Wołczynie  11759
Informacje>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  9583
>Prawo Lokalne>Uchwały w kadencji 2002-2006  9226
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2006-2010  9020
>Prawo Lokalne>Uchwały w kadencji 2006-2010  8999
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018  8022
>Podmioty>Burmistrz Wołczyna  7883
>Prawo Lokalne>Projekty Uchwał 2014-2018  7788
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  6792
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014  6725
>Prawo Lokalne>Uchwały w kadencji 2010-2014  6320
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2002-2006  6209
>Prawo Lokalne>Uchwały w kadencji 2014-2018  6115
>Prawo Lokalne>Podatki i Opłaty  5152
>Podmioty>Zastępca Burmistrza Wołczyna  5027
>Informacje>Pożytek publiczny  4967
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Przetargi/Zapytania o cenę  4758
>Informacje>Dane teleadresowe  4674
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  4642
>Gospodarka nieruchomościami>Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości  4454
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Wołczynie>Informacje ogólne  4386
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2002 rok  4337
>Informacje>Zawiadomienia o posiedzeniach Rady  3894
>Informacje>Jednostki Organizacyjne  3878
>Informacje>Sołectwa  3706
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2002-2006>Z obrad sesji Rady Miejskiej  3558
>Prawo Lokalne>Gospodarka Nieruchomościami  3515
Informacje>Informacja publiczna>Informacja publiczna  3456
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Informacje ogólne  3320
Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju Gminy Wołczyn>Na lata 2001 - 2015  3297
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2006 rok  3195
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Przetargi  3179
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  3145
>Informacje>OSP  3097
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza  3085
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  3049
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2008  2944
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2009  2907
Wołczyński Ośrodek Kultury>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze  2857
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2005 rok  2854
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Informacje ogólne  2835
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2014-2018>Z obrad sesji Rady Miejskiej  2729
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Wołczynie>Przetargi  2651
>Informacje>Wybory ławników  2634
>Informacje>Redakcja BIP-u  2628
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2004 rok  2586
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2002-2006>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  2573
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2008 rok  2542
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2006-2010>Z obrad sesji Rady Miejskiej  2531
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Informacje ogólne  2530
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 2 w Wołczynie>Informacje ogólne  2497
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Górnej>Informacje ogólne  2462
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2010  2440
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Dodatek mieszkaniowy  2413
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracownicze  2408
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Informacje ogólne  2402
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2002-2006>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  2400
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2003 rok  2370
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Od nieruchomości  2343
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2007 rok  2338
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2010-2014>Z obrad sesji Rady Miejskiej  2269
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja działalności gospodarczej  2227
S.P. nr 2 w Wołczynie>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska  2177
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2014  2151
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2010  2141
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Aktualności  2112
Wołczyński Ośrodek Kultury>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  2049
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Kontakt  2041
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2016  1995
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2014-2018>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  1962
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy Ochrony Srodowiska  1930
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Świadczenia rodzinne  1914
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Informacja dla mieszkańca  1845
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2006-2010>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  1829
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2005  1821
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2009  1818
>Elektroniczny urząd>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza  1814
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2006  1784
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2012  1760
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Rolny  1758
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2003  1747
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2010-2014>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  1736
Jednostki organizacyjne>S.P. w Komorznie>Informacje ogólne  1731
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2006  1731
Wołczyński Ośrodek Kultury>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  1727
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2009  1707
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2006-2010>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  1704
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  1689
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory Sejm i Senat RP 2015  1685
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Przetargi  1660
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Pracownicy  1650
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2009 rok  1647
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2014-2018>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  1641
Informacje>Ochrona środowiska>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku  1633
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2011  1626
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Ogłoszenia  1625
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2008  1611
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Gruntami  1597
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2015  1591
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Organy Spółki i ich kompetencje  1590
Informacje>Profilaktyka>Gdzie szukać pomocy?  1587
S.P. nr 2 w Wołczynie>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  1582
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2013  1558
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2017  1551
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Od środków transportowych  1549
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2002-2006>Z posiedzeń Komisji Oświaty i Spraw Społecznych  1541
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2011  1540
S.P. nr 2 w Wołczynie>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  1535
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2010 rok  1529
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2011 rok  1527
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2014  1523
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2006  1518
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Organizacja Spółki  1510
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2007  1482
Informacje>Gminny Zespół Reagowania>Informacje ogólne  1424
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2010  1406
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Statut Szkoły  1404
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Inne  1384
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2012 rok  1380
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2013 rok  1379
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Leśny  1371
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2005  1362
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2007  1360
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Działalność i usługi  1358
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Kontakt  1335
>Informacje>Polityka prywatności  1325
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Struktura ogranizacyjna  1319
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2013  1314
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Statut  1312
>Informacje>Informacja dla niesłyszących  1311
Informacje>Profilaktyka>Informacje ogólne  1311
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2010  1311
>AZBEST>Informacje  1310
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2004  1308
Informacje>Gminny Zespół Reagowania>Komunikaty  1301
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Załatwianie spraw  1298
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Z tytułu posiadania psa  1295
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2018  1290
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe  1284
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Aktualności  1273
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2011  1270
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2008  1236
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2012  1226
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Status prawny lub forma prawna  1226
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2014  1221
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Przetargi  1201
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2013  1196
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Akt notarialny  1187
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2009  1184
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>sp1.wolczyn.net  1181
Informacje>Wybory i Referenda>Referendum 2015  1180
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2011  1179
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Zaświadczenia  1175
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Opłata skarbowa  1173
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  1171
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2011  1171
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  1167
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Majątek Spółki  1166
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Zapytania ofertowe  1156
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2010  1155
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2012  1141
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2014  1119
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Statut Szkoły - ciąg dalszy  1118
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Za wieczyste użytkowanie  1110
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone w ciągu 30 dni od ślubowania  1110
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2012  1104
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2010-2014>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  1100
>AZBEST>Informacja o dofinansowaniu  1094
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2008  1092
>Informacje>Kanały technologiczne  1087
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>7.2.1 Aktywni zawodowo  1086
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2007  1084
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy  1078
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wąsicach>Informacje ogólne  1061
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone w związku z powierzeniem obowiazków  1059
Ośrodek Pomocy Społecznej>Rejony socjalne>Rejony socjalne  1050
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2013  1049
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nowe zatrudnienie na zastępstwo w OPS  1049
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji  1037
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Tryb działania Spółki  1024
S.P. w Wąsicach>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze  1022
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadcze złożone w ciągu 30 dni od ślubowania w kadencji 2014-2018  1013
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Budżet i mienie  1012
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji  1007
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Struktura własnościowa  1006
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2018  1000
Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski>http://monitorpolski.gov.pl  998
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2015  996
>Prawo Lokalne>Zbiór aktów prawa miejscowego  986
>Przetargi i zapytania ofertowe>Plan zamówień publicznych  980
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2014  973
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji w 2014 r.  972
>Informacje>Zespół interdyscyplinarny  972
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2014 rok  969
S.P. w Szymonkowie>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze  969
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2015 rok  963
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2009  950
Informacje>Rejestr instytucji kultury>Wołczyński Ośrodek Kultury  940
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2016  939
Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski>http://dziennikustaw.gov.pl  934
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Zameldowania  922
>Prawo Lokalne>Gospodarka Komunalna  916
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Informacje dla mieszkańca  912
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2005  910
Informacje>Rejestr instytucji kultury>Biblioteka Publiczna w Wołczynie  909
Jednostki organizacyjne>S.P. w Skałągach>Informacje ogólne  906
>Gospodarka Przestrzenna>Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne  903
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2015  898
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Informacje  894
Informacje>Ochrona środowiska>Gospodarka ściekami  885
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Informacje ogólne  879
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Udostępnienie danych os.  876
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Radca prawny  873
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Wymeldowania  872
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Rejestry i archiwa Spółki  866
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Rejestr działalności regulowanej  860
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2016  860
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Wydawanie zaświadczeń  850
Jednostki organizacyjne>S.P. w Szymonkowie>Informacje ogólne  842
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Wydanie dowodu osobistego  812
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2016 rok  804
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Elektroniczna skrzynka podawcza  795
>RODO>Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  789
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2017  788
Załatwianie spraw>Sprawy oświatowe>Wyprawka szkolna  785
>Informacje>Nieodpłatna Pomoc Prawna  781
Załatwianie spraw>Sprawy oświatowe>Stypendia i zasiłki szkolne  769
Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju Gminy Wołczyn>Na lata 2015 - 2022  759
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór 2015  733
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Dowody dla osób powyżej 18 lat  714
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Program wychowawczy  709
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>PROTOKÓŁ  696
>Informacje>Działalność lobbingowa  693
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Deklaracja  693
S.P. nr 1 w Wołczynie>Nabór>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze  684
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Wymiana dowodu osobistego  680
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdanie za rok 2007  656
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Dowody dla dzieci 5-18 lat  636
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Wydawanie dowodów osobistych  636
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego  634
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  623
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Karta Dużej Rodziny  622
Jednostki organizacyjne>S.P. w Skałągach>Pracownicy  618
Załatwianie spraw>Sprawy oświatowe>Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  615
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór 2014  610
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2017  609
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zajęcie pasa drogowego  593
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zgromadzenia publiczne  592
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>Informacje ogólne  582
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2017  577
S.P. nr 1 w Wołczynie>Nabór>Informacja o wynikach naboru  577
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Organizacja Spółki  577
Informacje>Profilaktyka>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołczynie  576
>Informacje>Petycje  572
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Interpretacje  571
Informacje>Ochrona środowiska>Ogrzewanie proekologiczne  563
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Dowody dla dzieci do 5 lat  563
S.P. w Szymonkowie>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  562
>Informacje>Uzupełniające wybory ławników  557
Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski>Dzienniki urzędowe Województwa Opolskiego  551
Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski>http://www.infor.pl  545
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Rejestry i archiwa Spółki  537
Jednostki organizacyjne>S.P. Wąsice>Informacje ogólne  528
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Kontakt  525
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Organy Spółki i ich kompetencje  503
>Prawo Lokalne>Projekty Uchwał 2018-2023  498
S.P. w Wąsicach>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  497
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Działalność i usługi  493
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2006 r.  492
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Status prawny lub forma prawna  489
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Załatwianie spraw  488
S.P. nr 1 w Wołczynie>Informacja publiczna>Zasady udostępniania informacji publicznej  486
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Akt notarialny  485
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Struktura własnościowa  482
S.P. w Wąsicach>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  481
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Majątek Spółki  480
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Dolnej>Informacje ogólne  472
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Wyróżnienie  469
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Tryb działania Spółki  469
Sprawozdania>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2015  458
Informacje>Ochrona środowiska>PGN Wołczyn  454
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Statut  426
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2004 r.  424
Informacje>Profilaktyka>Uchwały - GPPiRRA - rok 2005 r.  421
>Prawo Lokalne> Uchwały w kadencji 2018-2023  413
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Wydawanie paszportów  405
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2005 r.  399
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Dowody dla osób ubezwłasnowolnionych  384
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  383
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Wyróżnienie  383
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2018  381
Jednostki organizacyjne>S.P. w Skałągach>Historia szkoły  377
Informacje>Profilaktyka>Sprawozdanie z GPPiRPA za 2003 r.  377
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2010 r.  377
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Ulgi w podatkach  376
Sprawozdania>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2014  369
Jednostki organizacyjne>S.P. w Skałągach>Podręczniki szkolne  363
Sprawozdania>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2010  362
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2017 rok  355
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2009 r.  343
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023  339
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2007 r.  339
Informacje>Profilaktyka>Sprawozdanie z GPPiRPA za 2004 r.  336
Sprawozdania>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2011  336
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2009 r. - zmiana  332
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór pracowników  331
Informacje>Profilaktyka>Sprawozdanie z GPPiRPA za 2007 r.  321
>Prawo Lokalne>Moja Sprawa  313
>Informacje>Spółki pr. Handlowego  304
Sprawozdania>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2013  300
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego  291
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Górnej>Nabór pracowników  290
Jednostki organizacyjne>S.P. w Krzywiczynach>szkolny system oceniania  287
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  287
Sprawozdania>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2012  286
Informacje>Ochrona środowiska>Ochrona zwierząt  237
Załatwianie spraw>Edukacja, Kultura, Sport i Rekreacja>Dofinansowania dla pracodawców  233
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>Specyfikacja pracy przedszkola  227
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  223
Informacje>Gminny Zespół Reagowania>Plan Zarządzania Kryzysowego  216
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji w 2018  211
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>Formy współpracy  200
Załatwianie spraw>Edukacja, Kultura, Sport i Rekreacja>Pomoc materialna dla uczniów  194
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Zgłoszenie utraty dowodu osobistego  184
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2018-2023>Z obrad sesji Rady Miejskiej  180
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2018  174
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  163
>RODO>Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  162
Kluby sportowe>KS START w Wołczynie>Geneza klubu  159
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Dolnej>Program wychowawczy  149
Ośrodek Pomocy Społecznej>Rejony socjalne>rejony  148
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Podatki i opłaty lokalne  148
>Prawo Lokalne>Transmisje z Sesji Rady Miejskiej  145
>>Podmioty  143
Jednostki organizacyjne>S.P. w Szumie>Informacje ogólne  135
Jednostki organizacyjne>S.P. w Rożnowie>Informacje ogólne  126
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2018-2023>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  118
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Zapytanie cenowe:  117
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2018-2023>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  113
>Prawo Lokalne>Interpelacje i zapytania  111
S.P. w Wierzbicy Dolnej>Statut szkoły>Statut szkoły  107
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2019  96
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadcze złożone w ciągu 30 dni od ślubowania w kadencji 2018-2023  71
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Apel o pomoc  70
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zbiórki publiczne  67
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2019  54
>RODO>Informacja o przetwarzaniu danych - sprawy obywatelskie  49
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Plan finansowy  49
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>2. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  46
S.P. w Szymonkowie>Nabór pracowników>Ogłoszenie o wynikach naboru  45
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>1. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  44
Informacje>Ochrona środowiska>Plany łowieckie  37
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór pracowników  36
Ośrodek Pomocy Społecznej>Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2020>Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2020  36
>RODO>Informacja o przetwarzaniu danych - rekrutacja pracowników  34
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Sekcje i organizacje  31
>Elektroniczny urząd>IPU - Internetowy Portal Urzędu  26
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Realizacja budżetu za 2003 r.  23
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Informacje ogólne  19
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2007  18
Informacje>Profilaktyka>Wzór wniosku  11
Informacje>Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.  10
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Rejestr działalności regulowanej  8
>Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski  8
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2003  8
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2002 rok  7
Ośrodek Pomocy Społecznej>Projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów >undefined  7
Informacje>SZKOŁA - PRZYKŁADOWA>INFORMACJE OGÓLNE  6
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2008 rok  6
>>  6
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2009 rok  5
Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.>Rozstrzygnięcia/ wyniki konkursu  4
Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.>Podstawy prawne - teksty źrółowe  3
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Zgromadzenia publiczne  3
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Aktualności  3
Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.>Ogłoszenia o konkursach  3
Informacje>Profilaktyka>Konkurs ofetr na 2005 r.  3
Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.>Wzory - formularze wniosków i umów  3
Sprawozdania>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2015  2
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Elektroniczna skrzynka podawcza  2
>Informacje>Ośrodek Pomocy Społecznej  2
>Informacje>Ogrzewanie proekologiczne  2
>Informacje>Wybory  2
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2011 rok  2
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Statut  1
>Informacje>Majątek komunalny gminy  1
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Wyróżnienie  1
Załatwianie spraw>Edukacja, Kultura, Sport i Rekreacja>Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych  1
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Tryb działania Spółki  1
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>Misja i Wizja  1
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór 2015  1
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>misja  1
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2009  1
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2014  1
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2009  1
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>PROTOKÓŁ  1
Początek strony