Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi i zapytania ofertowe>Przetargi  50009
>Informacje>Aktualności  27913
Informacje>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze  25245
>Przetargi i zapytania ofertowe>Zapytania ofertowe  21236
Informacje>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  14495
>Podmioty>Rada Miejska w Wołczynie  11551
Informacje>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  9583
>Prawo Lokalne>Uchwały w kadencji 2002-2006  7890
>Prawo Lokalne>Uchwały w kadencji 2006-2010  7819
>Podmioty>Burmistrz Wołczyna  7735
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2006-2010  7411
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  6576
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018  5897
>Prawo Lokalne>Projekty Uchwał 2014-2018  5887
>Prawo Lokalne>Uchwały w kadencji 2010-2014  5038
>Prawo Lokalne>Podatki i Opłaty  4947
>Podmioty>Zastępca Burmistrza Wołczyna  4940
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014  4760
>Prawo Lokalne>Uchwały w kadencji 2014-2018  4705
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Przetargi/Zapytania o cenę  4631
>Informacje>Dane teleadresowe  4594
>Informacje>Pożytek publiczny  4584
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  4580
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Wołczynie>Informacje ogólne  4333
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2002 rok  4240
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2002-2006  4226
>Gospodarka nieruchomościami>Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości  4169
>Informacje>Jednostki Organizacyjne  3862
>Informacje>Sołectwa  3576
>Prawo Lokalne>Gospodarka Nieruchomościami  3470
Informacje>Informacja publiczna>Informacja publiczna  3413
>Informacje>Zawiadomienia o posiedzeniach Rady  3372
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Informacje ogólne  3262
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2002-2006>Z obrad sesji Rady Miejskiej  3238
Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju Gminy Wołczyn>Na lata 2001 - 2015  3235
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2006 rok  3130
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Przetargi  3112
>Informacje>OSP  3057
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  3012
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  3006
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Informacje ogólne  2795
Wołczyński Ośrodek Kultury>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze  2768
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2005 rok  2705
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza  2687
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Wołczynie>Przetargi  2599
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2008  2595
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2009  2573
>Informacje>Redakcja BIP-u  2562
>Informacje>Wybory ławników  2547
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2004 rok  2538
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2008 rok  2475
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Informacje ogólne  2471
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 2 w Wołczynie>Informacje ogólne  2467
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Górnej>Informacje ogólne  2409
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Dodatek mieszkaniowy  2349
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2014-2018>Z obrad sesji Rady Miejskiej  2344
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracownicze  2341
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2003 rok  2331
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Informacje ogólne  2289
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2007 rok  2282
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2002-2006>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  2269
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2006-2010>Z obrad sesji Rady Miejskiej  2206
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2010  2198
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Od nieruchomości  2196
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja działalności gospodarczej  2145
S.P. nr 2 w Wołczynie>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska  2112
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Aktualności  2112
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2002-2006>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  2106
Wołczyński Ośrodek Kultury>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  2003
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Kontakt  1998
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2014  1970
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2010-2014>Z obrad sesji Rady Miejskiej  1924
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy Ochrony Srodowiska  1885
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Świadczenia rodzinne  1850
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2010  1806
>Elektroniczny urząd>ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza  1762
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2005  1749
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Informacja dla mieszkańca  1713
Jednostki organizacyjne>S.P. w Komorznie>Informacje ogólne  1705
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2006  1704
Wołczyński Ośrodek Kultury>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  1690
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2014-2018>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  1679
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2006  1676
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2009  1674
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Rolny  1669
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2003  1664
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2016  1658
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Pracownicy  1650
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  1630
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Ogłoszenia  1596
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2006-2010>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  1586
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2009 rok  1583
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Rolnictwo i Gospodarka Gruntami  1576
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Przetargi  1559
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2009  1549
S.P. nr 2 w Wołczynie>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  1542
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Organy Spółki i ich kompetencje  1534
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2008  1533
Informacje>Profilaktyka>Gdzie szukać pomocy?  1482
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2006-2010>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  1481
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2010-2014>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  1477
S.P. nr 2 w Wołczynie>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  1475
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2010 rok  1474
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2002-2006>Z posiedzeń Komisji Oświaty i Spraw Społecznych  1469
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory Sejm i Senat RP 2015  1467
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2012  1464
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2006  1458
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2011 rok  1455
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2014-2018>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  1454
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Organizacja Spółki  1433
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2011  1423
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2007  1412
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Od środków transportowych  1406
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Statut Szkoły  1385
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Inne  1384
Informacje>Gminny Zespół Reagowania>Informacje ogólne  1377
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2012 rok  1325
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2010  1324
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2011  1321
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2005  1315
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2007  1310
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Działalność i usługi  1306
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2013 rok  1303
>Informacje>Polityka prywatności  1296
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Kontakt  1290
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe  1284
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2017  1274
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Statut  1274
Informacje>Ochrona środowiska>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku  1270
>Informacje>Informacja dla niesłyszących  1270
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Struktura ogranizacyjna  1269
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2015  1268
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Leśny  1267
>AZBEST>Informacje  1260
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2013  1259
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Załatwianie spraw  1256
Informacje>Profilaktyka>Informacje ogólne  1251
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2014  1247
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2004  1247
Informacje>Gminny Zespół Reagowania>Komunikaty  1234
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Aktualności  1226
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Z tytułu posiadania psa  1218
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2008  1191
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Status prawny lub forma prawna  1187
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2010  1172
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Akt notarialny  1166
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2011  1158
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Przetargi  1147
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2013  1146
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2011  1138
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2009  1134
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2013  1132
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  1128
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  1118
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Zapytania ofertowe  1112
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2012  1111
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2010  1101
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Opłata skarbowa  1101
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Majątek Spółki  1100
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2014  1098
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Zaświadczenia  1089
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Statut Szkoły - ciąg dalszy  1075
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2012  1066
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2011  1062
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone w ciągu 30 dni od ślubowania  1061
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wąsicach>Informacje ogólne  1061
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2014  1057
Informacje>Wybory i Referenda>Referendum 2015  1056
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2012  1050
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Za wieczyste użytkowanie  1045
>AZBEST>Informacja o dofinansowaniu  1043
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2007  1035
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2008  1033
>Informacje>Kanały technologiczne  1024
S.P. w Wąsicach>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze  1022
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy  1017
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2010-2014>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  1014
Ośrodek Pomocy Społecznej>Rejony socjalne>Rejony socjalne  999
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji  996
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Budżet i mienie  993
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nowe zatrudnienie na zastępstwo w OPS  991
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>7.2.1 Aktywni zawodowo  989
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Tryb działania Spółki  984
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone w związku z powierzeniem obowiazków  969
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Struktura własnościowa  966
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadcze złożone w ciągu 30 dni od ślubowania w kadencji 2014-2018  959
Informacje>Informacja publiczna>Ponowne wykorzystanie informacji  956
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2015  955
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2013  952
S.P. w Szymonkowie>Nabór pracowników>Ogłoszenie o naborze  932
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Kierownika Urzędu 2018  932
>Informacje>Zespół interdyscyplinarny  927
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2014  924
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2014 rok  917
>Prawo Lokalne>Gospodarka Komunalna  916
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2015 rok  915
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji w 2014 r.  902
Jednostki organizacyjne>S.P. w Skałągach>Informacje ogólne  888
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2005  880
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Zameldowania  877
Informacje>Rejestr instytucji kultury>Wołczyński Ośrodek Kultury  877
>Przetargi i zapytania ofertowe>Plan zamówień publicznych  871
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2009  861
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Informacje dla mieszkańca  847
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Informacje ogólne  846
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Informacje  846
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2016  845
Informacje>Rejestr instytucji kultury>Biblioteka Publiczna w Wołczynie  842
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Radca prawny  842
Jednostki organizacyjne>PGKiM Sp. z o.o.>Rejestry i archiwa Spółki  838
>Gospodarka Przestrzenna>Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne  838
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2015  838
Informacje>Ochrona środowiska>Gospodarka ściekami  834
Jednostki organizacyjne>S.P. w Szymonkowie>Informacje ogólne  832
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>sp1.wolczyn.net  823
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2016  822
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Udostępnienie danych os.  821
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Wymeldowania  818
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Rejestr działalności regulowanej  811
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Wydawanie zaświadczeń  802
>RODO>Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  789
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Wydanie dowodu osobistego  769
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Elektroniczna skrzynka podawcza  768
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2016 rok  759
Załatwianie spraw>Sprawy oświatowe>Wyprawka szkolna  747
Załatwianie spraw>Sprawy oświatowe>Stypendia i zasiłki szkolne  731
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2017  729
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Program wychowawczy  709
Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju Gminy Wołczyn>Na lata 2015 - 2022  708
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory samorządowe 2018  704
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Dowody dla osób powyżej 18 lat  684
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Deklaracja  666
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>PROTOKÓŁ  665
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Wymiana dowodu osobistego  664
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór 2015  646
>Prawo Lokalne>Zbiór aktów prawa miejscowego  642
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdanie za rok 2007  640
Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski>http://dziennikustaw.gov.pl  638
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Wydawanie dowodów osobistych  635
Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski>http://monitorpolski.gov.pl  630
S.P. nr 1 w Wołczynie>Nabór>Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze  623
>Informacje>Działalność lobbingowa  617
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Dowody dla dzieci 5-18 lat  607
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego  603
Jednostki organizacyjne>S.P. w Skałągach>Pracownicy  603
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  587
Załatwianie spraw>Sprawy oświatowe>Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  586
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór 2014  586
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Karta Dużej Rodziny  583
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zajęcie pasa drogowego  564
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zgromadzenia publiczne  557
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2017  554
S.P. nr 1 w Wołczynie>Nabór>Informacja o wynikach naboru  544
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>Informacje ogólne  540
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Organizacja Spółki  538
S.P. w Szymonkowie>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  536
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Dowody dla dzieci do 5 lat  531
Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski>http://www.infor.pl  529
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Interpretacje  529
Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski>Dzienniki urzędowe Województwa Opolskiego  527
>Informacje>Uzupełniające wybory ławników  525
Informacje>Profilaktyka>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołczynie  525
Informacje>Ochrona środowiska>Ogrzewanie proekologiczne  514
>Informacje>Petycje  505
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Rejestry i archiwa Spółki  502
Jednostki organizacyjne>S.P. Wąsice>Informacje ogólne  502
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2017  501
S.P. w Wąsicach>Nabór pracowników>Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  497
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Kontakt  497
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2006 r.  492
>Informacje>Nieodpłatna Pomoc Prawna  485
S.P. w Wąsicach>Nabór pracowników>Informacja o wynikach naboru  481
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Organy Spółki i ich kompetencje  475
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Status prawny lub forma prawna  465
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Akt notarialny  462
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Działalność i usługi  461
S.P. nr 1 w Wołczynie>Informacja publiczna>Zasady udostępniania informacji publicznej  460
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Załatwianie spraw  458
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Struktura własnościowa  453
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Majątek Spółki  453
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Tryb działania Spółki  443
Sprawozdania>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2015  443
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Wyróżnienie  439
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Dolnej>Informacje ogólne  439
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wołczynie>Statut  426
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2004 r.  424
Informacje>Profilaktyka>Uchwały - GPPiRRA - rok 2005 r.  421
Informacje>Ochrona środowiska>PGN Wołczyn  420
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Wydawanie paszportów  405
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2005 r.  399
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Wyróżnienie  383
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Dowody dla osób ubezwłasnowolnionych  377
Informacje>Profilaktyka>Sprawozdanie z GPPiRPA za 2003 r.  377
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2010 r.  377
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Ulgi w podatkach  376
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  375
Jednostki organizacyjne>S.P. w Skałągach>Historia szkoły  362
Jednostki organizacyjne>S.P. w Skałągach>Podręczniki szkolne  343
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2009 r.  343
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2007 r.  339
Informacje>Profilaktyka>Sprawozdanie z GPPiRPA za 2004 r.  336
Informacje>Profilaktyka>Gminny Program 2009 r. - zmiana  332
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór pracowników  331
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2018  327
Informacje>Profilaktyka>Sprawozdanie z GPPiRPA za 2007 r.  321
>Prawo Lokalne>Moja Sprawa  313
Sprawozdania>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2014  313
>Informacje>Spółki pr. Handlowego  304
Sprawozdania>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2010  300
Sprawozdania>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2013  291
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego  291
Sprawozdania>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2011  290
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  287
Sprawozdania>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2012  280
Jednostki organizacyjne>S.P. w Krzywiczynach>szkolny system oceniania  268
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2017 rok  266
Załatwianie spraw>Edukacja, Kultura, Sport i Rekreacja>Dofinansowania dla pracodawców  233
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Górnej>Nabór pracowników  221
Informacje>Gminny Zespół Reagowania>Plan Zarządzania Kryzysowego  216
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>Specyfikacja pracy przedszkola  202
Załatwianie spraw>Edukacja, Kultura, Sport i Rekreacja>Pomoc materialna dla uczniów  194
Informacje>Ochrona środowiska>Ochrona zwierząt  188
Załatwianie spraw>Podatki i opłaty>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  171
Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych>Zgłoszenie utraty dowodu osobistego  170
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>Formy współpracy  168
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Podatki i opłaty lokalne  148
Ośrodek Pomocy Społecznej>Rejony socjalne>rejony  148
>>Podmioty  140
Kluby sportowe>KS START w Wołczynie>Geneza klubu  136
Jednostki organizacyjne>S.P. w Wierzbicy Dolnej>Program wychowawczy  132
Jednostki organizacyjne>S.P. w Szumie>Informacje ogólne  126
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji w 2018  123
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdania za rok 2018  121
Jednostki organizacyjne>S.P. w Rożnowie>Informacje ogólne  116
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  114
S.P. w Wierzbicy Dolnej>Statut szkoły>Statut szkoły  99
>RODO>Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  86
>Prawo Lokalne>Projekty Uchwał 2018-2023  73
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Zapytanie cenowe:  71
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Apel o pomoc  70
>Prawo Lokalne> Uchwały w kadencji 2018-2023  68
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zbiórki publiczne  67
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2018-2023>Z obrad sesji Rady Miejskiej  52
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Plan finansowy  49
>RODO>Informacja o przetwarzaniu danych - sprawy obywatelskie  49
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>2. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  46
S.P. w Szymonkowie>Nabór pracowników>Ogłoszenie o wynikach naboru  45
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>1. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  44
>Prawo Lokalne>Transmisje z Sesji Rady Miejskiej  41
Prawo Lokalne>Zarządzenia>Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023  41
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2018-2023>Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  37
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór pracowników  36
>RODO>Informacja o przetwarzaniu danych - rekrutacja pracowników  34
Prawo Lokalne>Protokoły w kadencji 2018-2023>Z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  33
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Sekcje i organizacje  31
>Prawo Lokalne>Interpelacje i zapytania  28
>Elektroniczny urząd>IPU - Internetowy Portal Urzędu  26
Jednostki organizacyjne>Wołczyński Ośrodek Kultury>Realizacja budżetu za 2003 r.  23
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2019  20
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Informacje ogólne  19
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2007  18
Informacje>Profilaktyka>Wzór wniosku  11
Informacje>Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.  10
Ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Rejestr działalności regulowanej  8
>Prawo Lokalne>Dzienniki Ustaw i Monitor Polski  8
Informacje>Budżet i mienie komunalne>Budżet 2003  8
Ośrodek Pomocy Społecznej>Projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów >undefined  7
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2002 rok  7
>>  6
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2008 rok  6
Informacje>SZKOŁA - PRZYKŁADOWA>INFORMACJE OGÓLNE  6
Ośrodek Pomocy Społecznej>Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2020>Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2020  5
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2009 rok  5
Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.>Rozstrzygnięcia/ wyniki konkursu  4
Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.>Podstawy prawne - teksty źrółowe  3
Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.>Wzory - formularze wniosków i umów  3
Profilaktyka>Konkurs ofert na 2005 r.>Ogłoszenia o konkursach  3
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Aktualności  3
Informacje>Profilaktyka>Konkurs ofetr na 2005 r.  3
Załatwianie spraw>Sprawy meldunkowe>Zgromadzenia publiczne  3
Sprawozdania>Sprawozdania roczne>Sprawozdanie 2015  2
>Informacje>Wybory  2
>Informacje>Ośrodek Pomocy Społecznej  2
>Informacje>Ogrzewanie proekologiczne  2
Podmioty>Oświadczenia Majątkowe>za 2011 rok  2
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Elektroniczna skrzynka podawcza  2
Załatwianie spraw>Edukacja, Kultura, Sport i Rekreacja>Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych  1
>Informacje>Majątek komunalny gminy  1
Jednostki organizacyjne>S.P. nr 1 w Wołczynie>Statut  1
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej>Wyróżnienie  1
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2009  1
Jednostki organizacyjne>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.>Tryb działania Spółki  1
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>misja  1
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>PROTOKÓŁ  1
Jednostki organizacyjne>Przedszkole w Wierzbicy Górnej>Misja i Wizja  1
Informacje>Wybory i Referenda>Wybory 2014  1
Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników>Nabór 2015  1
Ośrodek Pomocy Społecznej>7.1.1 Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie>2009  1
Początek strony