Aktualności

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA GMINNEGO W WOŁCZYNIE
LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA GMINNEGO W WOŁCZYNIE
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2019 Utworzono: 27.03.2019
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA ŻŁOBKA
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA Z FUNKCJĄ OPIEKUNA W ŻŁOBKU GMINNYM W WOŁCZYNIE
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2019 Utworzono: 20.03.2019
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 493/1 arkusz mapy 2 oraz nr 465/1 arkusz mapy 1 obręb Wąsice.
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2019 Utworzono: 22.03.2019
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działce ewidencyjnej nr 462/17 arkusz mapy 1 obręb Wąsice.
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2019 Utworzono: 22.03.2019
INFORMACJA O WYSOKOŚCI UDZIELONEJ DOTACJI Z ZAKRESU SPORTU NA 2019 ROK
INFORMACJA o wysokości przyznanego wsparcia finansowego na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2019 roku
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2019 Utworzono: 07.03.2019
INFORMACJA O WYSOKOŚCI UDZIELONEJ DOTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ Z ZAKRESU SPORTU NA 2018
INFORMACJA o wysokości przyznanego wsparcia finansowego na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2018 roku - dotacja uzupełniająca
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2019 Utworzono: 12.10.2018
INFORMACJA O WYSOKOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA NA REALIZACJĘ CELU PUBLICZNEGO GM. WOŁCZYN Z ZAKRESU SPO
INFORMACJA O WYSOKOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA NA REALIZACJĘ CELU PUBLICZNEGO GM. WOŁCZYN Z ZAKRESU SPORTU W 2018 ROKU
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2019 Utworzono: 15.02.2018
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z FUNKCJĄ OPIEKUNA W ŻŁOBKU
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z FUNKCJĄ OPIEKUNA W ŻŁOBKU
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2019 Utworzono: 08.03.2019
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, a także terminów składania dokumentów w tych postępowaniach
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2019 Utworzono: 31.01.2019
UWAGA MIESZKAŃCY INFORMACJA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.  
więcej...
Aktualizacja: 17.01.2019 Utworzono: 17.01.2019

archiwum... Początek strony