Aktualności

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej „Wołczyn I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Ligota Wołczyńska, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie - lokalizacja działka nr 31/5 ark. m. 6 obręb Ligota Wołczyńska
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2019 Utworzono: 14.06.2019
POSTANOWIENIE Burmistrz Wołczyna
o nie nakładniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej „Wołczyn I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Ligota Wołczyńska, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie - lokalizacja działka nr 31/5 ark. m. 6 obręb Ligota Wołczyńska.
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2019 Utworzono: 14.06.2019
Ogłoszenie ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Komorzno
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wołczynie uchwały Nr IV/35/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno, <span style="font-family
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
WSKAŹNIK ZWIĘKSZAJĄCY NA ROK 2019
Informacja o wskaźniku zwiększającym na rok 2019 dla szkółwięcej...
Aktualizacja: 05.06.2019 Utworzono: 30.04.2019
POSTANOWIENIE Burmistrz Wołczyna
stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działce ewidencyjnej nr 462/17 arkusz mapy 1 obręb Wąsice.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 24.05.2019
POSTANOWIENIE Burmistrz Wołczyna
stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działkach ewidencyjnej nr 493/1 arkusz mapy 2 oraz nr 465/1 arkusz mapy 1 obręb Wąsice.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 24.05.2019
OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI
OGŁOSZENIE I AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2019 Utworzono: 09.05.2019
OGŁOSZENIE DODATKOWEGO NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI Z ZAKRESU SPORTU
OGŁOSZENIEBURMISTRZ WOŁCZYNA OGŁASZA DODATKOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W FORMIE DOTACJI CELOWEJ NA REALZIACJĘ CELU PUBLICZNEGO GMINY WOŁCZYN Z ZAKRESU SPORTU
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2019 Utworzono: 09.05.2019
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Wołczyn IV” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Duczów Wielki, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie - lokalizacja działka nr 364 ark. m. 1 obręb Duczów Wielki.
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2019 Utworzono: 02.05.2019
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Wołczyn III” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wierzbica Górna, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie - lokalizacja działka nr 936/3 ark. m. 3 obręb Wierzbica Górna
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2019 Utworzono: 02.05.2019
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Wołczyn II” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wierzbica Górna, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie - lokalizacja działka nr 936/3 ark. m. 3 obręb Wierzbica Górna.
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2019 Utworzono: 02.05.2019
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Wołczyn I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Ligota Wołczyńska, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie - lokalizacja działka nr 31/5 ark. m. 6 obręb Ligota Wołczyńska.
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2019 Utworzono: 02.05.2019
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RG.6620.7.10.2014 z dnia 29.12.2017r. dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Wąsice, gmina Wołczyn”.
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2019 Utworzono: 02.05.2019
INFORMACJA BURMISTRZA WOŁCZYNA
w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej z budżetu Gminy Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2019 Utworzono: 02.05.2019
OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ
OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA WOŁCZYN
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2019 Utworzono: 26.04.2019
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, a także terminów składania dokumentów w tych postępowaniach
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2019 Utworzono: 31.01.2019
UWAGA MIESZKAŃCY INFORMACJA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.  
więcej...
Aktualizacja: 17.01.2019 Utworzono: 17.01.2019

archiwum... Początek strony