Zarządzenia Kierownika Urzędu 2024

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.16.2024, Z dnia: 21.03.2024

, Zmieniana:  
W sprawie operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Wołczyn w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Załączniki:
OR.120.16.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 21.03.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.03.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.17.2024, Z dnia: 22.03.2024

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
OR.120.17.2024_skan.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.03.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.04.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.18.2024, Z dnia: 15.04.2024

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn"
Załączniki:
OR.120.18.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 15.04.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.04.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.19.2024, Z dnia: 09.05.2024

, Zmieniana:  
W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Załączniki:
OR.120.19.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 09.05.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.05.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.20.2024, Z dnia: 20.05.2024

, Zmieniana:  
W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Załączniki:
OR.120.20.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 20.05.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.05.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.22.2024, Z dnia: 27.05.2024

, Zmieniana:  
W sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.05.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.05.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.21.2024, Z dnia: 27.05.2024

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów.
Załączniki:
OR.120.21.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.05.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.05.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.23.2024, Z dnia: 10.06.2024

, Zmieniana:  
W sprawie normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Honda CR-V.
Załączniki:
OR.120.23.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.06.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.06.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.24.2024, Z dnia: 12.06.2024

, Zmieniana:  
zmieniające regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.06.2024 , wersja 1
 1 2 
Początek strony