Zarządzenia Kierownika Urzędu 2024

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.10.2024, Z dnia: 21.02.2024

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie ocena złożonych wniosków na dofinansowanie wymiany ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.
Załączniki:
OR.120.10.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Magdalena Zabłocka dnia 21.02.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.02.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.9.2024, Z dnia: 14.02.2024

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
OR.120.9.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 14.02.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.02.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.8.2024, Z dnia: 14.02.2024

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych w gminie Wołczyn"
Załączniki:
OR.120.8.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 14.02.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.02.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.6.2024, Z dnia: 29.01.2024

, Zmieniana:  
W sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2024 roku.
Załączniki:
OR.120.6.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Paweł Nowak dnia 29.01.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.01.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.7.2024, Z dnia: 29.01.2024

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby infrastruktury rekreacyjno - kulturalnej"
Załączniki:
OR.120.7.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 29.01.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 31.01.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.5.2024, Z dnia: 19.01.2024

, Zmieniana:  
w sprawie zmian zarządzenia nr 120.1.2018 Burmistrza Wołczyna z dnia 02.01.2018 r. dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Danuta Szlachta dnia 19.01.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.03.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.4.2024, Z dnia: 18.01.2024

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni w miejscowości Wołczyn - II etap.
Załączniki:
Or.120.4.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 18.01.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.01.2024 , wersja 2

Numer: OR.120.3.2024, Z dnia: 16.01.2024

, Zmieniana:  
W sprawie planu inwentaryzacji przeprowadzanej metodą spisu z natury na rok 2024
Załączniki:
OR.120.3.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 16.01.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.01.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.2.2024, Z dnia: 05.01.2024

, Zmieniana:  
W sprawie norm zużycia paliwa dla nowego pojazdu rolniczego Quad marki Segway Snarler At Limited 2023 Whitte/Red będącego na wyposażeniu jednostki OSP Wołczyn
Załączniki:
OR.120.2.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Paweł Nowak dnia 05.01.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.01.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.1.2024, Z dnia: 04.01.2024

, Zmieniana:  
W sprawie planu naprawczego dla projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR"
Załączniki:
OR.120.1.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 04.01.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.01.2024 , wersja 1
 1 2 
Początek strony