Petycje

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

Urząd Miejski w Wołczynie w 2016 roku nie rozpatrywał petycji.


Petycja Nr OR.152.1.2017

 1. Imię i nazwisko  lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.1.2017
 3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie umieszczenia na oficjalnej stronie internetowej gminy zakładki "Wiarygodna Firma" wraz z banerem i linkiem do strony wiarygodna firma.
 4. Data złożenia petycji: 12 lipca 2017 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 12.10.2017 roku ( zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia).
 6. Przebieg postępowania/ zasięgane opinie: -
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

Petycja Nr OR.152.2.2017

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.2.2017
 3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie przekazania niniejszego wniosku do podległych placówek oświatowych - wszystkich szkół podstawowych;
 4. Data złożenia petycji: 7 września 2017 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 7.12.2017 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: -
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

 


 Petycja Nr OR.152.1.2018

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.1.2018
 3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia procedur związanych z pełnym użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia;
 4. Data złożenia petycji: 8 listopada 2018 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 8.02.2019 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: -
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 


Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

 


 Petycja Nr OR.152.1.2019

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.1.2019
 3. Przedmiot petycji: analiza wydatków ponoszonych w obszarze korzystania z usług telekomunikacyjnych oraz powiadomienie wnioskodawcy - czy z wykonanej analizy wynika, że zasadnym będzie - ciągu najbliższego roku - aneksowanie umów lub ogłoszenie postępowań optymalizacyjnych w tym obszarze;
 4. Data złożenia petycji: 29 maja 2019 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 29.08.2019 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Petycja Nr OR.152.2.2019

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: niewyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.
 2. Skan petycji: OR.152.2.2019
 3. Przedmiot petycji: wprowadzenie oznaczeń przystanków autobusowych;
 4. Data złożenia petycji: 5 sierpień 2019 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 5.11.2019 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Petycja Nr OR.152.3.2019

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: niewyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.
 2. Skan petycji: OR.152.3.2019
 3. Przedmiot petycji: wykonywanie kontroli nad realizacją rozkładów jady;
 4. Data złożenia petycji: 2 września 2019 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 2.12.2019 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Petycja Nr OR.152.4.2019

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13.
 2. Skan petycji: OR.152.4.2019
 3. Przedmiot petycji: analiza możliwości wdrożenia procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów dot. płatności bezgotówkowych;
 4. Data złożenia petycji: 15 października 2019 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 15.01.2020 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

  Petycja Nr OR.152.5.2019

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: niewyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.
 2. Skan petycji: OR.152.5.2019
 3. Przedmiot petycji: obowiązek umieszczania informacji na przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi;
 4. Data złożenia petycji: 5 listopada 2019 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 5.02.2020 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji:odpowiedź

  Petycja Nr OR.152.6.2019

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Renata Sutor
 2. Skan petycji: OR.152.6.2019
 3. Przedmiot petycji: w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
 4. Data złożenia petycji: 2 grudnia 2019 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 2.03.2020 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: stanowisko Komisji
 7. Sposób załatwienia petycji: Uchwała Rady Miejskiej

  Petycja Nr OR.152.7.2019

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Renata Sutor
 2. Skan petycji: OR.152.7.2019
 3. Przedmiot petycji: w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
 4. Data złożenia petycji: 6 grudnia 2019 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 6.03.2020 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku.


 Petycja Nr OR.152.1.2020

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.1.2020
 3. Przedmiot petycji: przyporządkowania załącznika do petycji w trybie § 6 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 4. Data złożenia petycji: 27 marca 2020 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 27.06.2020 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Petycja Nr OR.152.2.2020

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: niewyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.
 2. Skan petycji: OR.152.2.2020
 3. Przedmiot petycji: w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
 4. Data złożenia petycji: 3 kwietnia 2020 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: stanowisko
 7. Sposób załatwienia petycji: Uchwała Rady Miejskiej

 Petycja Nr OR.152.3.2020

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Renata Sutor
 2. Skan petycji: OR.152.3.2020
 3. Przedmiot petycji: w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
 4. Data złożenia petycji: 1 czerwca 2020 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 1.09.2020 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: stanowisko
 7. Sposób załatwienia petycji:Uchwała Rady Miejskiej

 Petycja Nr OR.152.4.2020

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: niewyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.
 2. Skan petycji: OR.152.4.2020
 3. Przedmiot petycji: w zakresie utworzenia Młodzieżowej Rady Masta i Gminy;
 4. Data złożenia petycji: 14 sierpnia 2020 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Petycja Nr OR.152.5.2020

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.5.2020
 3. Przedmiot petycji: środki do dezynfekcji rąk;
 4. Data złożenia petycji: 21 sierpnia 2020 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.07.2017
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.08.2020. Odsłon 805, Wersja 41drukuj
Wersja : lewy  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
Początek strony