Petycje

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

Urząd Miejski w Wołczynie w 2016 roku nie rozpatrywał petycji.


Petycja Nr OR.152.1.2017

 1. Imię i nazwisko  lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.1.2017
 3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie umieszczenia na oficjalnej stronie internetowej gminy zakładki "Wiarygodna Firma" wraz z banerem i linkiem do strony wiarygodna firma.
 4. Data złożenia petycji: 12 lipca 2017 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 12.10.2017 roku ( zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia).
 6. Przebieg postępowania/ zasięgane opinie: -
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

Petycja Nr OR.152.2.2017

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.2.2017
 3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie przekazania niniejszego wniosku do podległych placówek oświatowych - wszystkich szkół podstawowych;
 4. Data złożenia petycji: 7 września 2017 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 7.12.2017 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: -
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

 


 Petycja Nr OR.152.1.2018

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.1.2018
 3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia procedur związanych z pełnym użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia;
 4. Data złożenia petycji: 8 listopada 2018 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 8.02.2019 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: -
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 


Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

 


 Petycja Nr OR.152.1.2019

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.1.2019
 3. Przedmiot petycji: analiza wydatków ponoszonych w obszarze korzystania z usług telekomunikacyjnych oraz powiadomienie wnioskodawcy - czy z wykonanej analizy wynika, że zasadnym będzie - ciągu najbliższego roku - aneksowanie umów lub ogłoszenie postępowań optymalizacyjnych w tym obszarze;
 4. Data złożenia petycji: 29 maja 2019 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 29.08.2019 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Petycja Nr OR.152.2.2019

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: niewyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.
 2. Skan petycji: OR.152.2.2019
 3. Przedmiot petycji: wprowadzenie oznaczeń przystanków autobusowych;
 4. Data złożenia petycji: 5 sierpień 2019 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 5.11.2019 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Petycja Nr OR.152.3.2019

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: niewyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.
 2. Skan petycji: OR.152.3.2019
 3. Przedmiot petycji: wykonywanie kontroli nad realizacją rozkładów jady;
 4. Data złożenia petycji: 2 września 2019 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 2.12.2019 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Petycja Nr OR.152.4.2019

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13.
 2. Skan petycji: OR.152.4.2019
 3. Przedmiot petycji: analiza możliwości wdrożenia procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów dot. płatności bezgotówkowych;
 4. Data złożenia petycji: 15 października 2019 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 15.01.2020 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

  Petycja Nr OR.152.5.2019

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: niewyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.
 2. Skan petycji: OR.152.5.2019
 3. Przedmiot petycji: obowiązek umieszczania informacji na przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi;
 4. Data złożenia petycji: 5 listopada 2019 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 5.02.2020 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji:odpowiedź

  Petycja Nr OR.152.6.2019

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Renata Sutor
 2. Skan petycji: OR.152.6.2019
 3. Przedmiot petycji: w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
 4. Data złożenia petycji: 2 grudnia 2019 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 2.03.2020 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: stanowisko Komisji
 7. Sposób załatwienia petycji: Uchwała Rady Miejskiej

  Petycja Nr OR.152.7.2019

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Renata Sutor
 2. Skan petycji: OR.152.7.2019
 3. Przedmiot petycji: w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
 4. Data złożenia petycji: 6 grudnia 2019 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 6.03.2020 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku.


 Petycja Nr OR.152.1.2020

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.1.2020
 3. Przedmiot petycji: przyporządkowania załącznika do petycji w trybie § 6 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 4. Data złożenia petycji: 27 marca 2020 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 27.06.2020 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Petycja Nr OR.152.2.2020

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: niewyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.
 2. Skan petycji: OR.152.2.2020
 3. Przedmiot petycji: w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
 4. Data złożenia petycji: 3 kwietnia 2020 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: stanowisko
 7. Sposób załatwienia petycji: Uchwała Rady Miejskiej

 Petycja Nr OR.152.3.2020

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Renata Sutor
 2. Skan petycji: OR.152.3.2020
 3. Przedmiot petycji: w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
 4. Data złożenia petycji: 1 czerwca 2020 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 1.09.2020 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: stanowisko
 7. Sposób załatwienia petycji:Uchwała Rady Miejskiej

 Petycja Nr OR.152.4.2020

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: niewyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.
 2. Skan petycji: OR.152.4.2020
 3. Przedmiot petycji: w zakresie utworzenia Młodzieżowej Rady Masta i Gminy;
 4. Data złożenia petycji: 14 sierpnia 2020 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Petycja Nr OR.152.5.2020

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.5.2020
 3. Przedmiot petycji: środki do dezynfekcji rąk;
 4. Data złożenia petycji: 21 sierpnia 2020 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Petycja Nr OR.152.6.2020

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: niewyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.
 2. Skan petycji: OR.152.6.2020
 3. Przedmiot petycji: równego traktowania przez władze publiczne
 4. Data złożenia petycji: 14 grudnia 2020 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: stanowisko
 7. Sposób załatwienia petycji: Uchwała Rady Miejskiej

 Petycja Nr OR.152.7.2020

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Teresa Garland TRS NP SKK, skr. poczt. 88, 32-050 Skawina
 2. Skan petycji: OR.152.7.2020
 3. Przedmiot petycji: uchwalenia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka;
 4. Data złożenia petycji: 21 grudnia 2020 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: stanowisko
 7. Sposób załatwienia petycji: Uchwała Rady Miejskiej

 Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku


Petycja Nr OR.152.1.2021

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Anna Szmelcer, Przewodnicząca, ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice
 2. Skan petycji: OR.152.1.2021
 3. Przedmiot petycji: podjęcia uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
 4. Data złożenia petycji: 18 stycznia 2021 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Petycja Nr OR.152.2.2021

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: niewyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
 2. Skan petycji: OR.152.2.2021
 3. Przedmiot petycji: przygotowanie komunikatu/uchwały w sprawie pakietu profilaktycznego dla osób starszych
 4. Data złożenia petycji: 8 lutego 2021 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Petycja Nr OR.152.3.2021

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Teresa Garland TRS NP SKK, skr. poczt. 88, 32-050 Skawina
 2. Skan petycji: OR.152.3.2021
 3. Przedmiot petycji: wyrazenia opinii w sparwie referndum ludowego
 4. Data złożenia petycji: 10 lutego 2021 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia 26.03.2021 r. tj. od dnia, w którym upłynie okres oczekiwania na dalsze petycje.
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: stanowisko
 7. Sposób załatwienia petycji: Uchwała Rady Miejskiej

  Petycja Nr OR.152.4.2021

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Teresa Garland TRS NP SKK, skr. poczt. 88, 32-050 Skawina
 2. Skan petycji: OR.152.4.2021
 3. Przedmiot petycji: wyrazenia opinii w sparwie referndum ludowego
 4. Data złożenia petycji: 10 lutego 2021 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia 26.03.2021 r. tj. od dnia, w którym upłynie okres oczekiwania na dalsze petycje.
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: stanowisko
 7. Sposób załatwienia petycji: Uchwała Rady Miejskiej

  Petycja Nr OR.152.5.2021

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Teresa Garland TRS NP SKK, skr. poczt. 88, 32-050 Skawina
 2. Skan petycji: OR.152.5.2021
 3. Przedmiot petycji: poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
 4. Data złożenia petycji: 2 marca 2021 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: stanowisko
 7. Sposób załatwienia petycji: Uchwała Rady Miejskiej

  Petycja Nr OR.152.6.2021

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: niewyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
 2. Skan petycji: OR.152.6.2021
 3. Przedmiot petycji: remont drogi dojazdowej do zabudowań mieszkańców przy ul. Astrów w Wołczynie
 4. Data złożenia petycji: 3 marca 2021 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

   Petycja Nr OR.152.7.2021

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: niewyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
 2. Skan petycji: OR.152.7.2021
 3. Przedmiot petycji: dołączenie miejscowości Wierzbica Dolna do sieci kanalizacyjnej
 4. Data złożenia petycji: 16 września 2021 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

   Petycja Nr OR.152.8.2021

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: niewyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
 2. Skan petycji: OR.152.8.2021
 3. Przedmiot petycji: przebudowa drogi oznaczonej jako działka 492 oraz drogi oznaczonej jako działka 497
 4. Data złożenia petycji: 16 września 2021 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

  Petycja Nr OR.152.9.2021

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: niewyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
 2. Skan petycji: OR.152.9.2021
 3. Przedmiot petycji: wydania zakazu stosowania maseczek, kwarantann i izolacji oraz wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA
 4. Data złożenia petycji: 21 grudnia 2021 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 


 Informacja zbiorcza o petycjach w 2021 roku


  Petycja Nr OR.152.1.2022

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: niewyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
 2. Skan petycji: OR.152.1.2022
 3. Przedmiot petycji: publiczne przeczytanie petycji na najbliżej Radzie i przyjęcie uchwały, o treści wskazanej w petycji.
 4. Data złożenia petycji: 16 luty 2022 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: stanowisko
 7. Sposób załatwienia petycji: Uchwała Rady Miejskiej

  Petycja Nr OR.152.2.2022

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: niewyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
 2. Skan petycji: OR.152.2.2022
 3. Przedmiot petycji: naprawa programu ochrony powietrza
 4. Data złożenia petycji: 16 luty 2022 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: zawiadomienie

  Petycja Nr OR.152.3.2022

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: niewyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
 2. Skan petycji:OR.152.3.2022
 3. Przedmiot petycji: naprawa programu ochrony powietrza
 4. Data złożenia petycji: 4 marca 2022 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: zawiadomienie

 Petycja Nr OR.152.4.2022

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.4.2022
 3. Przedmiot petycji: poprawa efektywności energetycznej;
 4. Data złożenia petycji: 4 maja 2022 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Petycja Nr OR.152.5.2022

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: niewyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
 2. Skan petycji: OR.152.5.2022
 3. Przedmiot petycji: budowa drogi na ul. Krokusowej.
 4. Data złożenia petycji: 30.05.2022 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

  Petycja Nr OR.152.6.2022

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.6.2022
 3. Przedmiot petycji:umieszczenie na stronie internetowej lub BIP infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami ESP;
 4. Data złożenia petycji: 15 lipca 2022 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

   Petycja Nr OR.152.7.2022

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Patryk Janusz Król
 2. Skan petycji: OR.152.7.2022
 3. Przedmiot petycji:utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy;
 4. Data złożenia petycji: 1 sierpnia 2022 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: stanowisko
 7. Sposób załatwienia petycji: Uchwała Rady Miejskiej

 Informacja zbiorcza o petycjach w 2022 r.


Petycja Nr OR.152.1.2023

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Osoba Prawna Szulc Efekt Sp. z o.o., Prezes Zarządu - Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.1.2023
 3. Przedmiot petycji: wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowywania się do wdrożenia w JST przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii – (NIS2). Zaplanowanie szkoleń i audytów w tym zakresie.
 4. Data złożenia petycji: 11 września 2023 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:-
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Petycja Nr OR.152.2.2023

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Teresa Garland TRS NP SKK, skr. poczt. 88, ul. Żwirki i Wigury 13a, 32-050 Skawina
 2. Skan petycji: OR.152.2.2023
 3. Przedmiot petycji: dot. ostrzeżenia wszystkich mieszkańców o ryzyku potwierdzania pism podpisem elektronicznym na tabletach - w tym tabletach Poczty Polskiej i banków.
 4. Data złożenia petycji: 26 października 2023 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: -----
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Petycja Nr OR.152.3.2023

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Teresa Garland TRS NP SKK, skr. poczt. 88, ul. Żwirki i Wigury 13a, 32-050 Skawina
 2. Skan petycji: OR.152.3.2023
 3. Przedmiot petycji: zatwierdzenie wniosku suwerena RP o publikację oświadczenia ws. fuzji PKN ORLEN z PGNiG i przesłanie go do wymienionych we wniosku instytucji
 4. Data złożenia petycji: 20 listopada 2023 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: -----
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Petycja Nr OR.152.4.2023

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Osoba Prawna Szulc Efekt Sp. z o.o., Prezes Zarządu - Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.4.2023
 3. Przedmiot petycji: podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez interesantów /petentów/podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej smorządu.
 4. Data złożenia petycji: 23 listopada 2023 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:
 7. Sposób załatwienia petycji:  odpowiedź

 

  Informacja zbiorcza o petycjach w 2023 r. 


 Petycja Nr OR.152.1.2024

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Osoba Prawna Szulc Efekt Sp. z o.o., Prezes Zarządu - Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.1.2024
 3. Przedmiot petycji: wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęceniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy – tak aby zadania własne wykonywane przez gminę w obszarze art. 7 ust. 1 pkt 18 Ustawy o samorządzie gminnym – były wykonywane – zgodnie z sugestiami Najwyższej Izby Kontroli  przytoczonymi przez Wnioskodawcę w powołanym na wstępie protokole pokontrolnym NIK.
 4. Data złożenia petycji: 5 marca 2024 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: -
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Petycja Nr OR.152.2.2024

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): G1ANT ROBOT SP. Z O.O. ul. Stepowa 34D 30-698 Kraków
 2. Skan petycji: OR.152.2.2024
 3. Przedmiot petycji: inicjowanie działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy.
 4. Data złożenia petycji: 8 maja 2024 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: -
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Petycja Nr OR.152.3.2024

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Osoba Prawna Szulc Euphenics.com.p. Spółka Akcyjna, Prezes Zarządu -Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.3.2024
 3. Przedmiot petycji: zapoznanie się z protokołami pokontrolnymi NIK opublikowanymi na stronach www.nik.gov.pl inter alia o sygnaturze LBY-4101-017-00/2014 Nr ewid. 23/2015/P14/037/LBY pod nazwą” Organizacja i finasowanie szkoleń dla pracowników administracji publicznej".  
 4. Data złożenia petycji: 27 maja 2024 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: -
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

  Petycja Nr OR.152.4.2024

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Osoba Prawna Szulc Euphenics.com.p. Spółka Akcyjna, Prezes Zarządu -Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.4.2024
 3. Przedmiot petycji: wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego udzielania wsparcia gospodarstwom domowym w zakresie instalacji ekologicznych, nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zapoznanie się z protokołami pokontrolnymi NIK z tego obszaru.
 4. Data złożenia petycji: 5 czerwca 2024 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:
 7. Sposób załatwienia petycji: 

 


 

 

Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.03.2024
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2024. Odsłon 4020, Wersja 98drukuj
Wersja : lewy  88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
Początek strony