Projekty Uchwał 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: I/1/1, Z dnia: 22.08.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.08.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2011 , wersja 1
Numer: IV/4/4, Z dnia: 22.08.2011, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków
Załączniki:
dotacja_roz
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.08.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2011 , wersja 1
Numer: II/2/2, Z dnia: 22.08.2011, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa
Załączniki:
zarz_wyborow_soltysa.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.08.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2011 , wersja 1
Numer: VI/6/6, Z dnia: 22.08.2011, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
regulamin czystosci.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.08.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2011 , wersja 1
Numer: III/3/3, Z dnia: 22.08.2011, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Gmin Sląska Opolskiego w Opolu

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.08.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2011 , wersja 2
Numer: V/5/5, Z dnia: 22.08.2011, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.08.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2011 , wersja 1
Numer: VI/7/7, Z dnia: 20.09.2011, Zmieniana:  
sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 rok
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez julita dnia 22.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.09.2011 , wersja 1
Numer: VI/8/8, Z dnia: 20.09.2011, Zmieniana:  
sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.09.2011 , wersja 3
Numer: VII/9/9, Z dnia: 10.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
podatek transportowy.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2011 , wersja 1
Numer: VII/9/9, Z dnia: 10.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia Burmistrza Wołczyna do zawarcia porozumienia
Załączniki:
upowaznienie.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2011 , wersja 1
Numer: VII/9/9, Z dnia: 10.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Wołczyna
Załączniki:
oplata targowa.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2011 , wersja 1
Numer: VII/9/9, Z dnia: 10.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2011 , wersja 1
Numer: VII/9/9, Z dnia: 10.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury
Załączniki:
projekt poreczenie.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2011 , wersja 1
Numer: VII/9/9, Z dnia: 10.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.
Informacja wytworzona przez dnia 10.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2011 , wersja 5
Numer: VII/9/9, Z dnia: 10.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2011 roku określającej zasady udzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 34  prawy
Początek strony