Budżet 2012

Projekt budżetu gminy Wołczyn na 2012 rok

Pismo

zarządzenie

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2012 rok

załącznik nr 1a plan dochodów bieżących

załącznik nr 1b plan dochodów majątkowych

załącznik nr 2a  plan wydatków bieżących

załącznik nr 2b plan wydatków majątkowych

załącznik nr 3 przychody i rozchody

załącznik nr 4 plan dotacji

załącznik nr 5 wydatki sołectw

załącznik nr 6 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

załącznik nr 7 wydatkina inwestycje i zakupy inwestycyjne

załącznik nr 8 wydatki na remonty

 

Uchwała Nr 589/2011 z dnia 23 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  w sprawie opinii do projketu uchwały budżetowej na 2012 r.

Uchwała Nr 590/2011 z dnia 23 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 r.

Projekt uchwaly  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

załącznik nr 1 wpf

załacznik nr 2 przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2015

informacja o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2009-2010 ...

 

Uchwała Nr 591/2011 z dnia 23 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 

Uchwała Nr XV/93/2011 w sprawie w uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

załącznik Nr 1

załacznik nr 2

Uchwała Nr 56/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 

Uchwała Nr XVI/101/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31.01.2012 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Uchwała Nr XVII/106/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29.02.2012 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

załącznik nr 1

Uchwała Nr XIX/121/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18.04.2012 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXI/134/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30.05.2012 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXII/149/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27.06.2012 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej  

Uchwała Nr XV/94/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2012 r.

Uchwała Nr 57/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o możliwości sfinasowania deficytu określonego w uchwale budżetowej

Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29.02.2012 r. w sprawie zmian budżetu gniny Wołczyn na 2012 roku

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Uchwała Nr XIX/122/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18.04.2012 r. w sprawie zmian budżetu gniny Wołczyn na 2012 roku

Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30.05.2012 r. w sprawie zmian budżetu gniny Wołczyn na 2012 roku

Uchwała Nr XXII/150/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27.06.2012 r. w sprawie zmian budżetu gniny Wołczyn na 2012 roku

Informacja Burmistrza o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołczyn w I półroczu 2012 r.

Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r.

Uchwała Nr 387/201 z dnia 19 września 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2012 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego ( stan na 31 grudnia 2012 r.) 

Uchwała 121/2013 z dnia 23.04.2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.08.2013
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.08.2013. Odsłon 5446, Wersja 18drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony