Podatki i Opłaty

 

 

Wchodząc na poniższe linki można zapoznać się z informacjami szczegółowymi w zakresie podatków i opłat oraz pobrać niezbędne formularze podatkowe.       

              

OPŁATA SKARBOWA

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK ROLNY

PODATEK LEŚNY

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

ZAŚWIADCZENIA

 ZWOLNIENIA

Do pobrania Uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie
w zakresie podatków i opłat: 

 

     Rok 2024

 

 

 Podatek od nieruchomości

1. Uchwała Nr LVI/503/2023 z dnia 27 września 2023r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Formularze deklaracji i informacji dla podatku od nieruchomości:

DN-1  -  deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2  - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

IN-1  -  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

 

Podatek rolny

Stawka podatku rolnego w 2024 roku w Gminie Wołczyn:

- od 1 ha przeliczeniowego:  224,075 zł

- od 1 ha fizycznego:  448,15 zł

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku rolnego:

DR-1  -  deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2  - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IR-1 - Informacja o gruntach

ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

  

Podatek leśny

 

Stawka podatku leśnego w 2024 roku w Gminie Wołczyn:

- od 1 ha:  72,0346 zł

- dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych: 36,0173 zł

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku leśnego:

 DL-1 - Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IL-1 - Informacja o lasach

ZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

 

Podatek od środków transportowych

STAWKI PODATKU NIE ULEGAJĄ ZMIANIE W PORÓWNANIU DO ROKU 2023!

1. Uchwała nr XLVI/438/2022 z dnia 26.10.2022r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Formularze deklaracji:

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1A - Załącznik do deklaracji DT-1

 

    Rok 2023

 

 Podatek od nieruchomości

 

 1. Uchwała Nr XLVI/437/2022 z dnia 26.10.2022 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 Formularze deklaracji i informacji dla podatku od nieruchomości:

DN-1  -  deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2  - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

IN-1  -  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

 

Podatek rolny

 

Stawka podatku rolnego w 2023 roku w Gminie Wołczyn:

- od 1 ha przeliczeniowego:  185,125 zł

- od 1 ha fizycznego:  370,25 zł

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku rolnego:

DR-1  -  deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2  - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IR-1 - Informacja o gruntach

ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

 

 

Podatek leśny

 

Stawka podatku leśnego w 2023 roku w Gminie Wołczyn:

- od 1 ha:  71,0996 zł

- dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych: 35,5498 zł

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku leśnego:

 DL-1 - Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IL-1 - Informacja o lasach

ZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

 

Podatek od środków transportowych

1. Uchwała nr XLVI/438/2022 z dnia 26.10.2022r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Formularze deklaracji:

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1A - Załącznik do deklaracji DT-1

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Dla nieruchomości zamieszkałych:

1. Uchwała nr XLVIII/450/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty (Dz. Urz. Opol. z 2022r. poz. 3681)

2. Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXVII/262/2021 z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego z dnia 02.02.2021r. poz. 306)

 

 

 

      Rok 2022

 

 Podatek od nieruchomości  

1. Uchwała Nr XXXV/334/2021 z dnia 27.10.2021 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku od nieruchomości:

DN-1  -  deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2  - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

IN-1  -  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

              

Podatek rolny

Stawka podatku rolnego w 2022 roku w Gminie Wołczyn:

- od 1 ha przeliczeniowego:  153,70 zł

- od 1 ha fizycznego:  307,40 zł

 

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku rolnego:

 

DR-1  -  deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2  - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IR-1 - Informacja o gruntach

ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

 

 

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego w 2022 roku w Gminie Wołczyn:

- od 1 ha:  46,6972 zł

- dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych: 23,3486 zł

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku leśnego:

 

DL-1 - Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IL-1 - Informacja o lasach

ZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

 

Podatek od środków transportowych

 

W 2022 roku stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian w stosunku do roku 2021!

1. Uchwała nr XXIV/239/2020 z dnia 28.10.2020r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Formularze deklaracji:

 

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1A - Załącznik do deklaracji DT-1

    

 

           Rok  2021

Podatek od nieruchomości

1. Uchwała Nr XXIV/238/2020 z dnia 28.10.2020 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

2. Uchwała nr XIV/137/2019 z dnia 30.10.2019r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 2020-2021

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku od nieruchomości:

 

DN-1  -  deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2  - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

IN-1  -  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

 

Podatek rolny

Stawka podatku rolnego w 2021 roku w Gminie Wołczyn:

- od 1 ha przeliczeniowego:  146,375 zł

- od 1 ha fizycznego:  292,75 zł

 

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku rolnego:

 

DR-1  -  deklaracja na podatek rolny

 

ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 

ZDR-2  - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

IR-1 - Informacja o gruntach

 

ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 

ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

 

 

 

 

Podatek leśny

 

Stawka podatku leśnego w 2021 roku w Gminie Wołczyn:

 

- od 1 ha:  43,3048 zł

 

- dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych: 21,6524 zł

 

 

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku leśnego:

 

DL-1 - Deklaracja na podatek leśny

 

ZDL-1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 

ZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

IL-1 - Informacja o lasach

 

ZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 

ZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

ZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

 

 

Podatek od środków transportowych

 

1. Uchwała nr XXIV/239/2020 z dnia 28.10.2020r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 

Formularze deklaracji:

 

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych

 

DT-1A - Załącznik do deklaracji DT-1

 

 

 

 

         Rok 2020

 

COVID-19

 

1. Uchwała Nr XX/195/2020 z dnia 29.04.2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 

2. Uchwała Nr XX/196/2020 z dnia 29.04.2020r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

 

 

Podatek od nieruchomości

 

1. Uchwała nr XIV/136/2019 z dnia 30.10.2019r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 

2. Uchwała nr XIV/137/2019 z dnia 30.10.2019r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 2020-2021

Formularze deklaracji i informacji dla podatku od nieruchomości:

 

DN-1  -  deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2  - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

 IN-1  -  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

 

 

Podatek rolny

Stawka podatku rolnego w 2020 roku w Gminie Wołczyn:

- od 1 ha przeliczeniowego:  146,15 zł

- od 1 ha fizycznego:  292,30 zł

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku rolnego:

DR-1  -  deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2  - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IR-1 - Informacja o gruntach

ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

 

 

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego w 2020 roku w Gminie Wołczyn:

- od 1 ha:  42,7328 zł

- dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych: 21,3664 zł

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku leśnego:

DL-1 - Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IL-1 - Informacja o lasach

ZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

 

Podatek od środków transportowych

1. Uchwała nr LI/337/2018 z 09 listopada 2018r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Formularze deklaracji:

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1A - Załącznik do deklaracji DT-1

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Dla nieruchomości zamieszkałych:

1. Uchwała nr XXVII/261/2021 z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty (Dz. Urz. Opol. z 2021r. poz. 305)

2. Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXVII/262/2021 z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego z dnia 02.02.2021r. poz. 306)

 

 

3. Uchwała nr XIV/138/2019 z dnia 30 października 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty (Dz. Urz. Opol. z 2019r. poz. 3418)

4. Uchwała nr XIV/139/2019 z dnia 30 października 2019r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Opol. z 2019r. poz. 3419)

5. Uchwała nr XV/147/2019 z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

 

 

 

Rok 2019

 

Podatek od nieruchomości

 

1. Uchwała nr L/335/2018 z dnia 17.10.2018r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

2. Uchwała nr XL/250/2017 z dnia 29.11.2017 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

 

  Formularze deklaracji i informacji dla podatku od nieruchomości:

 

 wersja PDF:

 

 ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 

ZN-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

 

DN-1  -  deklaracja na podatek od nieruchomości

 

IN-1  -  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

 wersja excel:

 

 ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 

ZN-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

 

DN-1  -  deklaracja na podatek od nieruchomości

 

IN-1  -  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

 

 

Podatek rolny:

 

  Stawka podatku rolnego w 2019 roku w Gminie Wołczyn:

 

  - od 1 ha przeliczeniowego:  135,90 zł

 

- od 1 ha fizycznego: 271,80 zł

 

  Formularze deklaracji i informacji dla podatku rolnego:

 

wersja PDF:

 

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 

ZR-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych

 

DR-1  -  deklaracja na podatek rolny

 

IR-1  -  informacja o gruntach

 

  wersja excel:

 

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 

 ZR-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych

 

 DR-1  -  deklaracja na podatek rolny

 

IR-1  -  informacja o gruntach

 

 

Podatek leśny:

 

  Stawka podatku leśnego w 2019 roku w Gminie Wołczyn:

 

  - od 1 ha:  42,2356 zł

 

  - dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych: 21,1178 zł

 

 Formularze deklaracji i informacji dla podatku leśnego:

 

 wersja PDF

 

  ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 

 ZL-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

 

 DL-1  -  deklaracja na podatek leśny

 

 IL-1  -  informacja o lasach

 

 wersja excel

 

  ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 

 ZL-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

 

 DL-1  -  deklaracja na podatek leśny

 

 IL-1  -  informacja o lasach

 

Podatek od środków transportowych:

 

UWAGA!  Stawki podatku od środków transportowych w Gminie Wołczyn w 2019 roku ulegają obniżeniu w stosunku do roku 2018.

 

1. Uchwała nr LI/337/2018 z dnia 09.11.2018 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych od dnia 01.01.2019 roku wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.12.2018 roku poz. 2436

 

 

Rok 2018

 

 

Podatek od nieruchomości:

 

1. Uchwała nr XXXIX/238/2017 z dnia 27.10.2017r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

2. Uchwała nr XL/250/2017 z dnia 29.11.2017 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

 

 Formularze deklaracji i informacji dla podatku od nieruchomości:

 wersja PDF:

 ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 

ZN-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

 

DN-1  -  deklaracja na podatek od nieruchomości

 

IN-1  -  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

 wersja excel:

 ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 

ZN-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

 

DN-1  -  deklaracja na podatek od nieruchomości

 

IN-1  -  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

Podatek rolny:

 

Stawka podatku rolnego w 2018 roku w Gminie Wołczyn:

 

- od 1 ha przeliczeniowego:  131,225 zł

 

- od 1 ha fizycznego: 262,45 zł

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku rolnego:

wersja PDF:

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 

ZR-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych

 

DR-1  -  deklaracja na podatek rolny

 

IR-1  -  informacja o gruntach

 

wersja excel:

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 

 ZR-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych

 

 DR-1  -  deklaracja na podatek rolny

 

IR-1  -  informacja o gruntach

 

Podatek leśny:

 

Stawka podatku leśnego w 2018 roku w Gminie Wołczyn:

 

 - od 1 ha:  43,3532 zł

 

 - dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych: 21,6766 zł

 

 Formularze deklaracji i informacji dla podatku leśnego:

 

 wersja PDF

  ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 

 ZL-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

 

 DL-1  -  deklaracja na podatek leśny

 

 IL-1  -  informacja o lasach

 

 wersja excel

  ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 

 ZL-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

 

 DL-1  -  deklaracja na podatek leśny

 

 IL-1  -  informacja o lasach

 

Podatek od środków transportowych:

 

1. Uchwała nr XII/76/2015 z dnia 28.10.2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych od dnia 01.01.2016 roku wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 roku poz. 2025

 

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

dla nieruchomości zamieszkałych:

 

1. Uchwała nr XXXIX/243/2017 z dnia 27.10.2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty

 

2. Uchwała nr XI/70/2015 z dnia 30.09.2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

 Formularz deklaracji i oświadczenia:

 DO-1  - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

 Oświadczenie właściciela lokalu/ najemcy w budynkach wielolokalowych

 

 

 Rok 2017

 

Podatek od nieruchomości:

 

1. Uchwała nr XXV/160/2016 z dnia 28.09.2016 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

2. Uchwała nr XXVI/165/2016 z dnia 26.10.2016 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

3. Uchwała nr XXVIII/178/2016 z dnia 21.12.2016 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorow formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku od nieruchomości:

wersja PDF:

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

ZN-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

DN-1  -  deklaracja na podatek od nieruchomości

IN-1  -  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

wersja excel:

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

ZN-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

DN-1  -  deklaracja na podatek od nieruchomości

IN-1  -  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

 

Podatek rolny:

 

Stawka podatku rolnego w 2017 roku w Gminie Wołczyn:

- od 1 ha przeliczeniowego:  131,10 zł

- od 1 ha fizycznego: 262,20 zł

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku rolnego:

wersja PDF:

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

ZR-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych

DR-1  -  deklaracja na podatek rolny

IR-1  -  informacja o gruntach

 

wersja excel:

 

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

ZR-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych

DR-1  -  deklaracja na podatek rolny

IR-1  -  informacja o gruntach

 

 

Podatek leśny:

 

Stawka podatku leśnego w 2017 roku w Gminie Wołczyn:

 - od 1 ha:  42,0222 zł

 - dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych: 21,0111 zł

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku leśnego:

wersja PDF

 ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 ZL-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

 DL-1  -  deklaracja na podatek leśny

 IL-1  -  informacja o lasach

 wersja excel

 ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 ZL-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

 DL-1  -  deklaracja na podatek leśny

 IL-1  -  informacja o lasach

 

Podatek od środków transportowych:

 

1. Uchwała nr XII/76/2015 z dnia 28.10.2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych od dnia 01.01.2016 roku wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 roku poz. 2025

 

 

Rok 2016

 

Podatek od nieruchomości:

 

1. Uchwała nr XII/75/2015 z dnia 28.10.2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

2. Uchwała nr XIII/85/2015 z dnia 25.11.2015 roku o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku od nieruchomości:

wersja PDF:

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

ZN-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

DN-1  -  deklaracja na podatek od nieruchomości

IN-1  -  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

wersja excel:

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 

ZN-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

 

DN-1  -  deklaracja na podatek od nieruchomości

IN-1  -  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

 

Podatek rolny:

 

 

Stawka podatku rolnego w 2016 roku w Gminie Wołczyn:

 

- od 1 ha przeliczeniowego:  134,375 zł

- od 1 ha fizycznego: 268,75 zł

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku rolnego:

wersja PDF:

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

ZR-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych

DR-1  -  deklaracja na podatek rolny

IR-1  -  informacja o gruntach

 

wersja excel:

 

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 

ZR-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych

 

DR-1  -  deklaracja na podatek rolny

IR-1  -  informacja o gruntach

 

 

Podatek leśny:

 

Stawka podatku leśnego w 2016 roku w Gminie Wołczyn:

- od 1 ha:  42,1894 zł

- dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych: 21,0947 zł

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku leśnego:

wersja PDF

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

ZL-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

DL-1  -  deklaracja na podatek leśny

IL-1  -  informacja o lasach

 

wersja excel

 

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 

ZL-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

 

DL-1  -  deklaracja na podatek leśny

IL-1  -  informacja o lasach

 

 

 

Podatek od środków transportowych:

 

1. Uchwała nr XII/76/2015 z dnia 28.10.2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych od dnia 01.01.2016 roku wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 roku poz. 2025

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

dla nieruchomości zamieszkałych:

 

1. Uchwała nr IV/27/2015 z dnia 25.02.2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty

2. Uchwała nr XI/70/2015 z dnia 30.09.2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

Formularz deklaracji:

DO-1  - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

 

 

 

Rok 2015

 

W 2015 roku w Gminie Wołczyn nie ulegają zmianie stawki w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych obowiązują w wysokościach jak w 2014 roku.

 

Rok 2014

 

Uchwała Nr XXXV/264/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego poz. 2081 z dnia 4 października 2013 r.

Uchwała Nr XXXVI/268/2013 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego poz. 2361 z dnia 5 listopada 2013 r.)

 

Rok 2013

 

Uchwała Nr XXV/175/2012 z dnia 31 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz 1719 z dnia 03-12-2012r.)

 

Uchwała Nr XXV/176/2012 z dnia 31 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1720 z dnia 03-12-2012 r.)

 

Uchwała Nr XXV/177/2012 z dnia 31 października 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1721 z dnia 03-12-2012 r.)

 

Uchwała Nr XII/79/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Nr 135 poz. 1636 z dnia 06.12.2011 r.)

 

Uchwała Nr XIV/87/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Opolskiego Nr 144 poz. 1828 z dnia 15 grudnia 2011 r.)

 

 

Do pobrania wzory formularzy na 2013 rok 

 

w wersji PDF: 

          DN-1  Deklaracja na podatek od nieruchomości

               IN-1  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na terenie Gminy Wołczyn

               ZN-1 Dane o zwolnieniach podatkwych w podatku od nieruchomości

              DR-1 Deklaracja na podatek rolny

              IR-1 Informacja o gruntach na terenie Gminy Wołczyn

              ZR-1 Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

              DL-1 Deklaracja na podatek leśny

              IL-1 Informacja o lasach na terenie Gminy Wołczyn

              ZL-1 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

              WSP - współwłaściciele

 

 

w wersji EXCEL: 
          DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

              IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na terenie Gminy Wołczyn

              ZN-1 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

              DR-1 Deklaracja na podatek rolny

              IR-1 Informacja o gruntach na terenie Gminy Wołczyn

              ZR-1 Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

              DL-1 Deklaracja na podatek leśny

              IL-1 Informacja o lasach na terenie Gminy Wołczyn

              ZL-1 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

              WSP - współwłaściciele

 

Rok 2012

 

Uchwała Nr XIII/77/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Nr 135 poz. 1634 z dnia 06.12.2011 r.) 

 

Uchwała Nr XIII/78/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Nr 135 poz. 1635 z dnia 06.12.2011 r.)

 

Uchwała Nr XIII/80/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokosci podatku rolnego na 2012 rok (Dz. Urz. Nr 135 poz. 1637 z dnia 06.12.2011 r.)

 

Uchwała Nr XII/79/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Nr 135 poz. 1636 z dnia 06.12.2011 r.)

 

Uchwała Nr XIV/87/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Opolskiego Nr 144 poz. 1828 z dnia 15 grudnia 2011 r.)

 

 

 

Rok 2011

 

Uchwała Nr XLII/339/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLII/340/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Uchwała Nr IV/28/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2010 roku Nr XLII/339/2010 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IV/29/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości 

Rok 2010

Uchwała Nr XXXII/254/2009 z dnia 04.11.2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXII/255/2009 z dnia 04.11.2009 w sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomości

Rok 2009

1. Uchwała Nr XXIII/188/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wysokości stawek podatku    od nieruchomości

2. Uchwała Nr XXIII/189/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu  żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009 rok

3. Uchwała Nr XXIII/187/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 

4. Uchwała Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

5. Uchwała Nr XXIII/190/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Do pobrania wzory formularzy:

w wersji PDF:  DN-1  deklaracja na podatek od nieruchomości, 

                          IN-1   informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na terenie Gminy Wołczyn, 

                         ZN-1  dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości,

                         DR-1 deklaracja na podatek rolny, 

                         IR-1 informacja o gruntach na terenie Gminy Wołczyn

                         ZR-1 dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym,

                         DL-1  deklaracja na podatek leśny,

                         IL-1 informacja o lasach na terenie Gminy Wołczyn,

                         ZL-1  dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym,

                         WSP  załącznik dla współwłaścicieli

 

w wersji EXCEL:  DN-1  deklaracja na podatek od nieruchomości,

                              IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na terenie Gminy Wołczyn, 

                             ZN-1 dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości,

                             DR-1  deklaracja na podatek rolny

                             IR-1 informacja o gruntach na terenie Gminy Wołczyn,

                            ZR-1 dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym,

                            DL-1  deklaracja na podatek leśny,

                            IL-1 informacja o lasach na terenie Gminy Wołczyn,

                            ZL-1 dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym,

                            WSP  załącznik dla współwłaścicieli

 

Rok 2008

 

ROK 2007

1. Uchwła Nr LI/384/2006 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2007r.

Plik do pobrania: uchw_384.doc

2. Uchwała Nr XL/326/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 5 grudnia 2005r.  w sprawie stawek podatków lokalnych.

Plik do pobrania: uchw_326.doc

3. Uchwała Nr XL/327/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 5 grudnia 2005r.   w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

Plik do pobrania: uchw_327.doc

4. Uchwała Nr XXVIII/232/2004 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

plik do pobrania: uchw_232.doc

 

ROK 2006

1. Uchwała Nr XL/326/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 5 grudnia 2005r.                                                    w sprawie stawek podatków lokalnych.

Plik do pobrania:uchw_326.doc

2. Uchwała Nr XL/327/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 5 grudnia 2005r.                                                    w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

Plik do pobrania: uchw_327.doc

ROK 2005

1. Uchwała Nr XXVIII/230/2004 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 listopada 2004r. 
    w sprawie wysokości stawek podatków lokalnych

Plik do pobrania: Uchw_230.doc

2. Uchwała Nr XXVIII/231/2004 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 listopada 2004r. 
    w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

plik do pobrania: uchw_231.doc

3. Uchwała Nr XXIX/239/2004 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/231/2004r. Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 listopda 2004r.  dot. ustalenia stwek podatku od środków transportowych

plik do pobrania: Uchw_239.doc

3. Uchwała Nr XXVIII/232/2004 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Plik do pobrania: Uchw_232.doc

1. Zal1_232_IR.doc

2. Zal2_232_IN.doc

3.Zal3_232_IL.doc

4. Zal4_232_DR.doc

5. Zal5_232_DN.doc

6. Zal6_232_DL.doc

7. Zal7_232_ZR1b.doc

8. Zal8_232_ZR1a.doc

9. Zal9_232_ZN1b.doc

10. Zal10_232_ZN1a.doc

11. Zal11_232_ZL1b.doc

12. Zal12_232_ZL1a.doc

ROK 2004r.

1. Uchwała Nr XIV/131/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie wysokości stawek podatków lokalnych.

Plik do pobrania: Uchwala_ Nr_131.doc

2. Uchwała Nr XIV/132/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek podatków od środków transportowych.

Plik do pobrania: Uchwala_Nr_132.doc

3. Uchwała Nr XIV/133/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2003r.

Plik do pobrania: Uchwala_Nr_133.doc

4. Uchwała Nr XIV/134/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/2002 z dnia 10.12.2002r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Plik do pobrania: Uchwala_Nr_134.doc

 

 

ROK 2003r.

1. Uchwała Nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie wysokości stawek podatków lokalnych na 2003r.

Plik do pobrania: Uchwala_Nr_8.doc

2. Uchwała Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003r.

Plik do pobrania: Uchwala_Nr_9.doc

3. Uchwała Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie inkasa podatków: rolnego. leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów.

Plik do pobrania: Uchwala_Nr_10.doc

4. Uchwała Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Pliki do pobrania:

Uchwala_Nr_11.doc

Zalacznik_nr1.DOC

Zalacznik_nr2.DOC

Zalacznik_nr3.DOC

Zalacznik_nr4.DOC

Zalacznik_nr5.DOC

Zalacznik_nr6.DOC

 

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 03.01.2024
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 09.02.2024. Odsłon 22665, Wersja 54drukuj
Wersja : lewy  44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
Początek strony