Zarządzenia Kierownika Urzędu 2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: OR.120.54.2019, Z dnia: 25.11.2019, Zmieniana:  
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Załączniki:
120.54.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.11.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.11.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.53.2019, Z dnia: 20.11.2019, Zmieniana:  
W sprawie zimowego utrzymania dróg
Załączniki:
120.53.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 20.11.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.11.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.52.2019, Z dnia: 12.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie dostosowania zasad funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego do standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Załączniki:
120.52.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.11.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.11.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.50.2019, Z dnia: 31.10.2019, Zmieniana:  
W sprawie powołania Dyrektora Wołczyńskiego Ośrodka Kultury.
Załączniki:
120.50.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 31.10.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.11.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.51.2019, Z dnia: 31.10.2019, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Wołczynie do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów.
Załączniki:
OR.120.51.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 31.10.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.11.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.49.2019, Z dnia: 28.10.2019, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołów spisowych
Załączniki:
120.49.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.10.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.10.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.46.2019, Z dnia: 02.10.2019, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dostawa ciepła dla budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie"
Załączniki:
OR.120.46.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.10.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.45.2019, Z dnia: 26.09.2019, Zmieniana:  
W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Wołczyn w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
Załączniki:
120.45.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.44.2019, Z dnia: 19.09.2019, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
120.44.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.09.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.09.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.43.2019, Z dnia: 19.09.2019, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu w celu opracowania rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2020 roku.
Załączniki:
120.43.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.09.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.09.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.41.2019, Z dnia: 16.09.2019, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul. Fabrycznej w Wołczynie"
Załączniki:
120.41.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 16.09.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.09.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.42.2019, Z dnia: 16.09.2019, Zmieniana:  
W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
Załączniki:
120.42.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 16.09.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.09.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.40.2019, Z dnia: 09.09.2019, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Udzielenie kredytu długoterminowego"
Załączniki:
120.40.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.09.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.09.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.39.2019, Z dnia: 08.08.2019, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
OR.120.39.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez E.Bar dnia 08.08.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.08.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.38.2019, Z dnia: 05.08.2019, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 5.1 Ochrona różnorodności
Załączniki:
120.38.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 05.08.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.08.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony