Zarządzenia Kierownika Urzędu 2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: OR.120.22.2019, Z dnia: 23.04.2019, Zmieniana:  
W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
Załączniki:
120.22.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.04.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.21.2019, Z dnia: 17.04.2019, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe - Szymonków"
Załączniki:
120.21.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.04.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.04.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.20.2019, Z dnia: 10.04.2019, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Załączniki:
OR.120.20.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.04.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.04.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.19.2019, Z dnia: 05.04.2019, Zmieniana:  
Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia kwot ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
Załączniki:
OR.120.19.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.04.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.04.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.17.2019, Z dnia: 28.03.2019, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie ocena założonych wniosków na dofinansowanie wymiany ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
Załączniki:
OR.120.17.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.03.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.03.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.18.2019, Z dnia: 28.03.2019, Zmieniana:  
W sprawie odwołania dyrektora Wołczyńskiego Ośrodka Kultury
Załączniki:
OR.120.18.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.04.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.04.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.16.2019, Z dnia: 26.03.2019, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. "Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki"
Załączniki:
120.16.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.03.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.15.2019, Z dnia: 25.03.2019, Zmieniana:  
zmieniające Regulamin Pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
120.15.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.03.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.14.2019, Z dnia: 18.03.2019, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, Której zadaniem będzie wyłonienie nazwy Żłobka Gminnego w Wołczynie będącego charakterystycznym, rozpoznawalnym i łatwo identyfikowalnym określeniem dla Żłobka
Załączniki:
OR.120.14.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 18.03.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.03.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.12.2019, Z dnia: 01.03.2019, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
120.12.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.03.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.03.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.11.2019, Z dnia: 25.02.2019, Zmieniana:  
W sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2019 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 25.02.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.02.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.10.2019, Z dnia: 25.02.2019, Zmieniana:  
W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2019 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 25.02.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.02.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.8.2019, Z dnia: 20.02.2019, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej oraz OSP w Komorznie".
Załączniki:
120.8.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 20.02.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.02.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.9.2019, Z dnia: 20.02.2019, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielnie dotacji celowej na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu.
Załączniki:
120.9.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 25.02.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.02.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.6.2019, Z dnia: 08.02.2019, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Wołczynie do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów.
Załączniki:
120.6.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 08.02.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.02.2019 , wersja 1
 1 2 
Początek strony