Zarządzenia Kierownika Urzędu 2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: OR.120.39.2019, Z dnia: 08.08.2019, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
OR.120.39.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez E.Bar dnia 08.08.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.08.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.38.2019, Z dnia: 05.08.2019, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 5.1 Ochrona różnorodności
Załączniki:
120.38.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 05.08.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.08.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.36.2019, Z dnia: 16.07.2019, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
120.36.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 16.07.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.07.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.35.2019, Z dnia: 03.07.2019, Zmieniana:  
W sprawie planu inwentaryzacji przeprowadzanej metodą spisu z natury na rok 2019
Załączniki:
120.35.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 04.07.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.07.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.34.2019, Z dnia: 28.06.2019, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu: Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego
Załączniki:
120.34.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.06.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.06.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.32.2019, Z dnia: 10.06.2019, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Wołczyn"
Załączniki:
120.32.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.06.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.06.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.33.2019, Z dnia: 10.06.2019, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia pod nazwą: "Adaptacja budynku szkoły przy ul. Sienkiewicza 4 na przedszkole"
Załączniki:
OR.120.33.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.06.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.06.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.31.2019, Z dnia: 04.06.2019, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Załączniki:
120.31.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.06.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.06.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.30.2019, Z dnia: 21.05.2019, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny złożonych w dodatkowym terminie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu.
Załączniki:
120.30.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.05.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.05.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.28.2019, Z dnia: 15.05.2019, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 120.1.2018 Burmistrza Wołczyna z dnia 2.01.2018 r. dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 15.05.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.27.2019, Z dnia: 13.05.2019, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie oceny kompletności wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wołczyn.
Załączniki:
120.27.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 13.05.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 31.05.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.26.2019, Z dnia: 07.05.2019, Zmieniana:  
W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Załączniki:
120.26.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.05.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.25.2019, Z dnia: 06.05.2019, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 120.1.2018 Burmistrza Wołczyna z dnia 2.01.2018 r. dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 06.05.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.24.2019, Z dnia: 30.04.2019, Zmieniana:  
W sprawie realizacji dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn oraz ustalenia kwoty jednostkowej posiłku i jej refundacji oraz dowozu posiłków do szkół w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Załączniki:
OR.120.24.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.04.2019 , wersja 1
Numer: OR.120.23.2019, Z dnia: 26.04.2019, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej.
Załączniki:
120.23.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.04.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.04.2019 , wersja 2
 1 2 3 
Początek strony