Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: VI/74/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_74.pdf
74.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/75/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_75.pdf
75.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/73/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_73.pdf
73.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/77/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Załączniki:
Uchw_77.pdf
77.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/79/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana: V/64/2019
o zmianie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
Załączniki:
Uchw_79.pdf
79.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/71/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenach wiejskich Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_71.pdf
71.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 2
Numer: VI/78/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia osoby do objęcia w Radzie Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie
Załączniki:
78.pdf
Uchw_78.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/72/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana: IV/28/2015
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
Załączniki:
Uchw_72.pdf
72.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/70/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana: III/25/2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
Uchw_70.pdf
70.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/68/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana: III/23/2018
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2019 r.
Załączniki:
Uchw_68.pdf
68.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/69/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana: III/24/2018
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024
Załączniki:
Uchw_69.pdf
69.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/76/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wołczyn w latach szkolnych 2019/2020– 2022/2023,
Załączniki:
Uchw_76.pdf
76.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/81/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.0510.1.2019 na działalność Burmistrza Wołczyna
Załączniki:
Uchw_81.pdf
81.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/80/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_80.pdf
80.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1
Numer: V/62/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie
Załączniki:
uchw_62.pdf
wykaz 1.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 01.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 
Początek strony