Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XI/109/2019, Z dnia: 27.06.2019, Zmieniana: XXVII/219/2009
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
Załączniki:
Uchw_109.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 01.07.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2019 , wersja 1
Numer: X/99/2019, Z dnia: 19.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_99.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.06.2019 , wersja 1
Numer: X/104/2019, Z dnia: 19.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn, oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
Uchw_104.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.06.2019 , wersja 1
Numer: X/100/2019, Z dnia: 19.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_100.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.06.2019 , wersja 1
Numer: X/96/2019, Z dnia: 19.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Wołczyn na lata 2019-2022
Załączniki:
Uchw_96.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.06.2019 , wersja 1
Numer: X/107/2019, Z dnia: 19.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
Załączniki:
Uchw_107.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.06.2019 , wersja 1
Numer: X/102/2019, Z dnia: 19.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_102.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.06.2019 , wersja 1
Numer: X/106/2019, Z dnia: 19.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_106.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.06.2019 , wersja 1
Numer: X/101/2019, Z dnia: 19.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_101.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.06.2019 , wersja 1
Numer: X/105/2019, Z dnia: 19.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku
Załączniki:
Uchw_105.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.06.2019 , wersja 1
Numer: X/94/2019, Z dnia: 19.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
Załączniki:
Uchw_94.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.06.2019 , wersja 1
Numer: X/108/2019, Z dnia: 19.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2019
Załączniki:
Uchw_108.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.06.2019 , wersja 1
Numer: X/97/2019, Z dnia: 19.06.2019, Zmieniana: III/24/2018
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024
Załączniki:
Uchw_97.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.06.2019 , wersja 1
Numer: X/95/2019, Z dnia: 19.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Załączniki:
Uchw_95.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.06.2019 , wersja 1
Numer: X/98/2019, Z dnia: 19.06.2019, Zmieniana: III/25/2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
Uchw_98.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.06.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony