Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XIII/132/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów
Załączniki:
Uchw_132.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1
Numer: XIII/130/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
Uchw_130.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1
Numer: XIII/128/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_128.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1
Numer: XIII/126/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana: III/25/2018
w sprawie budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
Uchw_126.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.10.2019 , wersja 3
Numer: XIII/125/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana: III/24/2018
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2024
Załączniki:
Uchw_125.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1
Numer: XIII/127/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zbytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_127.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1
Numer: XIII/129/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
Załączniki:
Uchw_129.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1
Numer: XIII/131/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Załączniki:
Uchw_131.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1
Numer: XII/124/2019, Z dnia: 28.08.2019, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_124.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.08.2019 , wersja 1
Numer: XII/123/2019, Z dnia: 28.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn”
Załączniki:
Uchw_123.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.08.2019 , wersja 1
Numer: XII/117/2019, Z dnia: 28.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz inne organy prowadzące
Załączniki:
Uchw_117.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.08.2019 , wersja 1
Numer: XII/110/2019, Z dnia: 28.08.2019, Zmieniana: III/25/2018
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_110.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.08.2019 , wersja 2
Numer: XII/114/2019, Z dnia: 28.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
Załączniki:
Uchw_114.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.08.2019 , wersja 1
Numer: XII/111/2019, Z dnia: 28.08.2019, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Załączniki:
Uchw_111.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.08.2019 , wersja 1
Numer: XII/121/2019, Z dnia: 28.08.2019, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_121.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.08.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony