Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XVI/151/2019, Z dnia: 24.12.2019, Zmieniana: XLII/279/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Wołczyn przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu gminnego oraz osoby fizyczne
Załączniki:
uchw_151.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/158/2019, Z dnia: 18.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
uchw_158.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/157/2019, Z dnia: 18.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
uchw_157.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/156/2019, Z dnia: 18.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie petycji OR.152.6.2019 w zakresie zmiany przepisów prawa
Załączniki:
uchw_156.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/152/2019, Z dnia: 18.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok szkolny 2019/2020
Załączniki:
uchw_152.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/159/2019, Z dnia: 18.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2025
Załączniki:
uchw_159.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/155/2019, Z dnia: 18.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.0510.3.2019 na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wołczynie
Załączniki:
uchw_155.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/149/2019, Z dnia: 18.12.2019, Zmieniana: III/25/2018
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
uchw_149.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 2
Numer: XVI/154/2019, Z dnia: 18.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Załączniki:
uchw_154.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/153/2019, Z dnia: 18.12.2019, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej IV ligi i klasy okręgowej
Załączniki:
uchw_153.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/160/2019, Z dnia: 18.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
uchw_160.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/150/2019, Z dnia: 18.12.2019, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 2020-2021
Załączniki:
uchw_150.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: XV/145/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Załączniki:
uchw_145.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 28.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/144/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana: III/25/2018
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
Uchw_144.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.11.2019 , wersja 2
Numer: XV/143/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.0510.2.2019 na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_143.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.11.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 11  prawy
Początek strony