Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XV/145/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Załączniki:
uchw_145.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 28.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/144/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana: III/25/2018
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
Uchw_144.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.11.2019 , wersja 2
Numer: XV/143/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.0510.2.2019 na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_143.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/148/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Załączniki:
uchw_148.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak - Fioncek dnia 28.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/146/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie określania zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy
Załączniki:
uchw_146.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 28.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/147/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składowanej przez właścicieli nieruchomości
Załączniki:
uchw_147.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 28.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.11.2019 , wersja 1
Numer: XIV/142/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Wołczyn
Załączniki:
uchw_142.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1
Numer: XIV/136/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
uchw_136.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1
Numer: XIV/134/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana: III/24/2018
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 -2024
Załączniki:
Uchw_134.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1
Numer: XIV/140/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Załączniki:
uchw_140.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1
Numer: XIV/135/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana: III/25/2018
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
uchw_135.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1
Numer: XIV/133/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023
Załączniki:
uchw_133.pdf
uchw_133.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1
Numer: XIV/137/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 2020 - 2021
Załączniki:
uchw_137.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1
Numer: XIV/141/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_141.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1
Numer: XIV/138/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Załączniki:
uchw_138.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 04.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 10  prawy
Początek strony