Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: II/8/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Załączniki:
uchw_8.pdf
wykaz_8.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2018 , wersja 1
Numer: II/6/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019
Załączniki:
uchw_6.pdf
wykaz_6.pdf
Informacja wytworzona przez Bożena Grabas dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2018 , wersja 2
Numer: II/7/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna
Załączniki:
uchw_7.pdf
wykaz_7.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2018 , wersja 1
Numer: I/5/2018, Z dnia: 19.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składu osobowego oraz podmiotu działania Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_5.pdf
wykaz_3.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2018 , wersja 1
Numer: I/4/2018, Z dnia: 19.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wielkości oraz składu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_4.pdf
wykaz_2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2018 , wersja 1
Numer: I/3/2018, Z dnia: 19.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wielkości oraz składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_3.pdf
wykaz_1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2018 , wersja 1
Numer: I/2/2018, Z dnia: 19.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2018 , wersja 1
Numer: I/1/2018, Z dnia: 19.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2018 , wersja 1
Początek strony