Petycje

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

Urząd Miejski w Wołczynie w 2016 roku nie rozpatrywał petycji.


Petycja Nr OR.152.1.2017

 1. Imię i nazwisko  lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.1.2017
 3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie umieszczenia na oficjalnej stronie internetowej gminy zakładki "Wiarygodna Firma" wraz z banerem i linkiem do strony wiarygodna firma.
 4. Data złożenia petycji: 12 lipca 2017 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 12.10.2017 roku ( zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia).
 6. Przebieg postępowania/ zasięgane opinie: -
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

Petycja Nr OR.152.2.2017

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.2.2017
 3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie przekazania niniejszego wniosku do podległych placówek oświatowych - wszystkich szkół podstawowych;
 4. Data złożenia petycji: 7 września 2017 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 7.12.2017 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie: -
 7. Sposób załatwienia petycji: odpowiedź

 Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

 


 Petycja Nr OR.152.1.2018

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
 2. Skan petycji: OR.152.1.2018
 3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia procedur związanych z pełnym użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia;
 4. Data złożenia petycji: 8 listopada 2018 roku.
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 8.02.2019 roku (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)
 6. Przebieg postępowania / zasięgane opinie:
 7. Sposób załatwienia petycji:

 

 

 

Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.07.2017
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.11.2018. Odsłon 505, Wersja 10drukuj
Wersja : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony