Zarządzenia Kierownika Urzędu 2012

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 22/2012, Z dnia: 22.06.2012, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Rozbudowa  z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.06.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.06.2012 , wersja 1
Numer: 21/2012, Z dnia: 11.06.2012, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: Remont dachu Szkoły Podstawowej w Wąsicach oraz przebudowa dachu Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.06.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.06.2012 , wersja 1
Numer: 20/2012, Z dnia: 31.05.2012, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.07.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.07.2012 , wersja 1
Numer: 19/2012, Z dnia: 28.05.2012, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia miesięcznego treningu systemu wykrywania i alarmowania.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.05.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.05.2012 , wersja 1
Numer: 18/2012, Z dnia: 25.05.2012, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą : Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie - wybór inspektora nadzoru inwestorskiego.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.05.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.05.2012 , wersja 2
Numer: 17/2012, Z dnia: 21.05.2012, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą" "Remont dachu Szkoły Podstawowej w Wąsicach oraz przebudowa dachu Urzędu Miejskiego w Wołczynie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.05.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.05.2012 , wersja 1
Numer: 15/2012, Z dnia: 14.05.2012, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w Wołczynie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.05.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.05.2012 , wersja 1
Numer: 14/2012, Z dnia: 27.04.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2009 Burmistrza Wołczyna z dnia 11 lutego 2009r. dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb i instytucji na rzecz pomocy dziecku i rodzinie na terenie Gminy Wołczyn

Załączniki:
zarz_14.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.04.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.04.2012 , wersja 1
Numer: 13/2012, Z dnia: 18.04.2012, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
zarz_13.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.04.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.04.2012 , wersja 1
Numer: 12/2012, Z dnia: 16.04.2012, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej oraz wodociągów w miejscowościach: Bruny - Jędrzejowice, Bruny - Chomącko, Świniary Małe - Szymonków, Duczów Mały - Jedliska. Etap II Budowa kanalizacji w Ligocie Wołczyńskiej".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 16.04.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.04.2012 , wersja 1
Numer: 11/2012, Z dnia: 02.04.2012, Zmieniana:  

W sprawie powołania Zespołu wdrażającego system gospodarki odpadami w gminie Wołczyn.

 

Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2012 , wersja 1
Numer: 10/2012, Z dnia: 02.04.2012, Zmieniana:  
W sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2012 , wersja 1
Numer: 9/2012, Z dnia: 12.03.2012, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej oraz wodociągów w miejscowościach: Bruny - Jędrzejowice, Bruny - Chomącko, Świniary Małe - Szymonków, Duczów Mały - Jedliska. Etap II Budowa kanalizacji"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.03.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.03.2012 , wersja 1
Numer: 8/2012, Z dnia: 09.02.2012, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2012 r.
Załączniki:
zarz_8.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.02.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.02.2012 , wersja 1
Numer: 7/2012, Z dnia: 07.02.2012, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2009 Burmistrza Wołczyna z dnia 11 lutego 2009r. dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb i instytucji na rzecz pomocy dziecku i rodzinie na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_7.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.02.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.02.2012 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony