Pożytek publiczny

Wzory ofert i sprawozdań
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2018 Utworzono: 23.11.2018
Wzory ofert i sprawozdań
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2018 Utworzono: 18.01.2017
Protokół
z przebiegu konsultacji
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2018 Utworzono: 13.11.2018

archiwum... Początek strony