Pożytek publiczny

Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
Potokół
z przebiegu konsultacji.
więcej...
Aktualizacja: 12.11.2019 Utworzono: 12.11.2019
Ogłoszenie
dotyczące przeprowadzenia konsultacji
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2019 Utworzono: 27.09.2019
Informacja
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2019 Utworzono: 11.04.2019
Ogłoszenie
o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2019 Utworzono: 01.03.2019
Konkurs ofert
na dotację w zakresie działalności pożytku publicznego w 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2019 Utworzono: 01.03.2019
Wzory ofert i sprawozdań
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2018 Utworzono: 23.11.2018
Wzory ofert i sprawozdań
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2018 Utworzono: 18.01.2017
Protokół
z przebiegu konsultacji
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2018 Utworzono: 13.11.2018
Sprawozdanie
z realizacji Programu Współpracy Gminy Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2018 Utworzono: 31.10.2018
Ogłoszenie
dotyczące przeprowadzenia konsultacji
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2018 Utworzono: 25.10.2018
Informacja
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2018 Utworzono: 28.03.2018
Ogłoszenie
o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2018 Utworzono: 22.02.2018
KONKURS
OFERT NA DOTACJĘ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2018 Utworzono: 07.02.2018
INFORMACJA
o przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24&
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2017 Utworzono: 17.11.2017
OGŁOSZENIE
dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego progamu wspólpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publi
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2017 Utworzono: 20.10.2017
Informacja
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2017 Utworzono: 13.03.2017
Konkurs
ofert na dotację w zakresie działalności pożytku publicznego w 2017 roku.
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2017 Utworzono: 24.01.2017
PROTOKÓŁ
przebiegu konsulatcji projektu uchwały w sprawie rocznego programyu współpracy z organizacjami pozarządowymi
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2016 Utworzono: 17.11.2016
OGŁOSZENIE
Zapraszam zainteresowanie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOŁCZYN Z ORGANIZACJAMI POZ
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2016 Utworzono: 26.10.2016
INFORMACJA
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2016 Utworzono: 31.03.2016
Konkurs ofert
na dotację w zakresie działalności pożytku publicznego w 2016 roku
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2016 Utworzono: 08.02.2016
Sprawozdanie
z wykonania zadania publicznego
więcej...
Aktualizacja: 29.01.2016 Utworzono: 19.01.2011
Oferta
realizacji zadania publicznego
więcej...
Aktualizacja: 29.01.2016 Utworzono: 19.01.2011
Informacja
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych z elementami profilaktyki
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2015 Utworzono: 05.03.2015
KONKURS OFERT
NA DOTACJĘ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 r.
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2015 Utworzono: 12.01.2015
Uchwała
Nr XLVII/340/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2014 r.
więcej...
Aktualizacja: 01.01.2015 Utworzono: 01.01.2015
OGŁOSZENIE
dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOŁCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2014 Utworzono: 16.10.2014
Informacja
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych
z elementami profilaktyki


więcej...
Aktualizacja: 28.04.2014 Utworzono: 28.04.2014
UCHWAŁA
Nr XXXVII/275/2013
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2014 Utworzono: 26.03.2014
KONKURS OFERT
NA DOTACJĘ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 r.
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2014 Utworzono: 24.01.2014
OGŁOSZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOŁCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDO
dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOŁCZYN
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYNI NA ROK 2014

więcej...
Aktualizacja: 13.11.2013 Utworzono: 13.11.2013
INFORMACJA
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki

więcej...
Aktualizacja: 27.02.2013 Utworzono: 27.02.2013
KONKURS OFERT
NA DOTACJĘ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 r.
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2013 Utworzono: 11.01.2013
OGŁOSZENIE Burmistrza Wołczyna
dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOŁCZYN
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYNI NA ROK 2013

więcej...
Aktualizacja: 19.10.2012 Utworzono: 19.10.2012
Sprawozdanie
z realizacji Programu Współpracy Gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi za rok 2011
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2012 Utworzono: 30.04.2012
INFORMACJA
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki

więcej...
Aktualizacja: 27.02.2012 Utworzono: 27.02.2012
KONKURS OFERT
NA DOTACJĘ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2012 r.
więcej...
Aktualizacja: 09.01.2012 Utworzono: 09.01.2012
Ogłoszenie o konsultacjach
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2011 Utworzono: 08.11.2011
Konsultacje społeczne
projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2011 Utworzono: 04.11.2011
INFORMACJA
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki

więcej...
Aktualizacja: 26.04.2011 Utworzono: 26.04.2011
Informacja
o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki w środowiskach wiejskich
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2011 Utworzono: 01.04.2011
KONKURS OFERT NA DOTACJĘ
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2011 r.
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2011 Utworzono: 01.04.2011
DRUGI KONKURS OFERT
NA DOTACJĘ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2011 r.
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2011 Utworzono: 07.03.2011
Informacja
o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki w środowiskach wiejskich

więcej...
Aktualizacja: 01.03.2011 Utworzono: 01.03.2011
INFORMACJA
o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży
z rodzin dotkniętych problemem alkoholowych z terenu gminy Wołczyn

więcej...
Aktualizacja: 25.02.2011 Utworzono: 25.02.2011
KONKURS
OFERT NA DOTACJĘ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2011 r.
więcej...
Aktualizacja: 04.02.2011 Utworzono: 04.02.2011
KONKURS OFERT NA DOTACJĘ
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2011 r.
więcej...
Aktualizacja: 01.02.2011 Utworzono: 01.02.2011
OGŁOSZENIE Burmistrza Wołczyna
dotyczące konsultacji projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOŁCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYNI NA ROK 2011
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2010 Utworzono: 16.11.2010
Sprawozdanie
Sprawozdanie na temat realizacji Programu Współpracy Gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi w 2009r.
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2010 Utworzono: 30.04.2010
WYNIKI
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert złożonych na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie i organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych oraz prelekcje z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci
i

więcej...
Aktualizacja: 15.02.2010 Utworzono: 15.02.2010
WYNIKI
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert złożonych na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowych z terenu gminy Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2010 Utworzono: 13.01.2010
BURMISTRZ WOŁCZYNA
o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2009 Utworzono: 16.12.2009
UCHWAŁA NR XXXII / 256 /2009
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 4 listopada 2009 roku

więcej...
Aktualizacja: 23.11.2009 Utworzono: 23.11.2009
BURMISTRZ WOŁCZYNA
o g ł a s z a
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

więcej...
Aktualizacja: 23.11.2009 Utworzono: 23.11.2009
WYNIKI
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert złożonych na realizację zadania publicznego obejmującego zajęcia rekreacyjno - sportowe oraz prelekcję z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

więcej...
Aktualizacja: 14.01.2009 Utworzono: 14.01.2009
BURMISTRZ WOŁCZYNA
o g ł a s z a
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów

więcej...
Aktualizacja: 09.12.2008 Utworzono: 09.12.2008
Burmistrz Wołczyna
o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2008 Utworzono: 18.11.2008
UCHWAŁA NR XXIII/ 193/2008
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 29 października 2008 roku

więcej...
Aktualizacja: 03.11.2008 Utworzono: 03.11.2008
Informacja
o dotacjach udzielonych w 2007 roku jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych Gminy Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2008 Utworzono: 01.08.2008
Wyniki
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert złożonych na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowych z ternu gminy Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2008 Utworzono: 06.02.2008
Wyniki
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert złożonych na realizację zadania publicznego obejmującego zajęcia rekreacyjno - sportowe oraz prelekcję z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

więcej...
Aktualizacja: 25.01.2008 Utworzono: 25.01.2008
Zarządzenie
Burmistrza Wołczyna z dnia 11.01.2008r.w sprawie powołania komisji konkursowej

więcej...
Aktualizacja: 14.01.2008 Utworzono: 14.01.2008
Uchwała
UCHWAŁA NR XIII/117/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2007r.

więcej...
Aktualizacja: 04.01.2008 Utworzono: 04.01.2008
Ogłoszenie
BURMISTRZ WOŁCZYNA o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2008 Utworzono: 04.01.2008
OGŁOSZENIE
BURMISTRZ WOŁCZYNA

na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96,poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/ 117/ 2007 Rady Miejskiej

więcej...
Aktualizacja: 20.12.2007 Utworzono: 20.12.2007
BURMISTRZ WOŁCZYNA
na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96,poz. 873 z późn. zm./ oraz uchwały Nr LI/ 387/ 2006 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 paź

więcej...
Aktualizacja: 06.02.2007 Utworzono: 06.02.2007
BURMISTRZ WOŁCZYNA
przedłuża
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów,

więcej...
Aktualizacja: 08.12.2006 Utworzono: 08.12.2006

aktualne... Początek strony