Pożytek publiczny

OGŁOSZENIE
dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego progamu wspólpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publi
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2017 Utworzono: 20.10.2017
Wzory ofert i sprawozdań
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 18.01.2017

archiwum... Początek strony