Pożytek publiczny

Wzory ofert i sprawozdań
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2018 Utworzono: 18.01.2017

archiwum... Początek strony