Pożytek publiczny

Ogłoszenie
o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2019 Utworzono: 01.03.2019
Konkurs ofert
na dotację w zakresie działalności pożytku publicznego w 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2019 Utworzono: 01.03.2019
Wzory ofert i sprawozdań
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2018 Utworzono: 23.11.2018

archiwum... Początek strony