Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 472/2017, Z dnia: 10.10.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2017 r. oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.10.2017 , wersja 1
Numer: 473/2017, Z dnia: 10.10.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
473.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.10.2017 , wersja 1
Numer: 474/2017, Z dnia: 10.10.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.10.2017 , wersja 1
Numer: 471/2017, Z dnia: 02.10.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian listy osób uprawnionych do otrzymywania lokali socjalnych ustalonej na 2017 rok
Załączniki:
zarz_471.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1
Numer: 470/2017, Z dnia: 29.09.2017
zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmiananch
Załączniki:
zarz_470.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 09.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.10.2017 , wersja 1
Numer: 468/2017, Z dnia: 29.09.2017
Zarządzenie Burmistrz a w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
468.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 09.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.10.2017 , wersja 1
Numer: 469/2017, Z dnia: 29.09.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 09.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.10.2017 , wersja 1
Numer: 467/2017, Z dnia: 28.09.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczania na obszarze gminy Wołczyn na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Załączniki:
zarz_467.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 09.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.10.2017 , wersja 1
Numer: 466/2017, Z dnia: 27.09.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 09.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.10.2017 , wersja 1
Numer: 465/2007, Z dnia: 25.09.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia drugiego uzupełniającego naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu
Załączniki:
zarz_465.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 09.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.10.2017 , wersja 1
Numer: 458/2017, Z dnia: 12.09.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie potwierdzenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wąsicach
Załączniki:
zarz_458.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 12.09.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.09.2017 , wersja 1
Numer: 463/2017, Z dnia: 12.09.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
463.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 13.09.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.09.2017 , wersja 1
Numer: 464/2017, Z dnia: 12.09.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 13.09.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.09.2017 , wersja 1
Numer: 459/2017, Z dnia: 07.09.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_459.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 12.09.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.09.2017 , wersja 1
Numer: 460/2017, Z dnia: 07.09.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_460.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 12.09.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.09.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 32  prawy
Początek strony