Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 426/2017, Z dnia: 13.06.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
zarz_426.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1
Numer: 427/2017, Z dnia: 13.06.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków budżetu gminy na 2017 rok
Załączniki:
zarz_427.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1
Numer: 425/2017, Z dnia: 12.06.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Załączniki:
zarz_425.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 13.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.06.2017 , wersja 1
Numer: 424/2017, Z dnia: 07.06.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 13.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.06.2017 , wersja 1
Numer: 421/2017, Z dnia: 01.06.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_421.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.06.2017 , wersja 1
Numer: 422/2017, Z dnia: 01.06.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_422.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.06.2017 , wersja 1
Numer: 423/2017, Z dnia: 01.06.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_423.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.06.2017 , wersja 1
Numer: 420/2017, Z dnia: 16.05.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjalno Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie
Załączniki:
zarz_420.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 18.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.05.2017 , wersja 1
Numer: 418/2017, Z dnia: 10.05.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
418.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 18.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.05.2017 , wersja 1
Numer: 419/2017, Z dnia: 10.05.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 18.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.05.2017 , wersja 1
Numer: 417/2017, Z dnia: 26.04.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok
Załączniki:
417.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: 414/2017, Z dnia: 25.04.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania w nieruchomościach na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_414.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: 415/2017, Z dnia: 25.04.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: 416/2017, Z dnia: 25.04.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: 413/2017, Z dnia: 21.04.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie wskazania uczniom zamieszkałym w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołczynie
Załączniki:
zarz_413.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 05.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 29  prawy
Początek strony