Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 545/2018, Z dnia: 12.03.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 r.
Załączniki:
545.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 16.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.03.2018 , wersja 1
Numer: 546/2018, Z dnia: 12.03.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Załączniki:
546.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 16.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.03.2018 , wersja 1
Numer: 532/2018, Z dnia: 28.02.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych a także terminów składania dokumentów w tych postępowaniach
Załączniki:
zarz_532.pdf
Informacja wytworzona przez Kaczmarczyk Marcin dnia 02.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1
Numer: 543/2018, Z dnia: 28.02.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 r.
Załączniki:
543.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 16.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.03.2018 , wersja 1
Numer: 544/2018, Z dnia: 28.02.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 16.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.03.2018 , wersja 1
Numer: 542/2018, Z dnia: 26.02.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie wskazania uczniom zamieszkałym w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wołczynie
Załączniki:
zarz_542.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1
Numer: 536/2018, Z dnia: 22.02.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_536.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 2
Numer: 537/2018, Z dnia: 22.02.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_537.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1
Numer: 538/2018, Z dnia: 22.02.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_538.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1
Numer: 539/2018, Z dnia: 22.02.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_539.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1
Numer: 540/2018, Z dnia: 22.02.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_540.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1
Numer: 541/2018, Z dnia: 22.02.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_541.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1
Numer: 535/2018, Z dnia: 09.02.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Załączniki:
zarz_535.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1
Numer: 533/2018, Z dnia: 06.02.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola w roku szkolnym 2018/19
Załączniki:
zarz_533.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1
Numer: 534/2018, Z dnia: 06.02.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie planowania i ewidencji wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
zarz_534.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 28.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 37  prawy
Początek strony