Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 420/2017, Z dnia: 16.05.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjalno Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie
Załączniki:
zarz_420.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 18.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.05.2017 , wersja 1
Numer: 418/2017, Z dnia: 10.05.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
418.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 18.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.05.2017 , wersja 1
Numer: 419/2017, Z dnia: 10.05.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 18.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.05.2017 , wersja 1
Numer: 417/2017, Z dnia: 26.04.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok
Załączniki:
417.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: 414/2017, Z dnia: 25.04.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania w nieruchomościach na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_414.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: 415/2017, Z dnia: 25.04.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: 416/2017, Z dnia: 25.04.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: 413/2017, Z dnia: 21.04.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie wskazania uczniom zamieszkałym w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołczynie
Załączniki:
zarz_413.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 05.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: 412/2017, Z dnia: 19.04.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: 405/2017, Z dnia: 13.04.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wołczyńskiego Ośrodka Kultury za 2016 rok
Załączniki:
zarz_405.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 13.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.04.2017 , wersja 1
Numer: 406/2017, Z dnia: 13.04.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie za 2016 rok
Załączniki:
zarz_406.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 13.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.04.2017 , wersja 1
Numer: 407/2017, Z dnia: 13.04.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wołczyn na dzień 31.12.2016 r.
Załączniki:
zarz_407.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 13.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.04.2017 , wersja 3
Numer: 408/2017, Z dnia: 13.04.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_408.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 13.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.04.2017 , wersja 1
Numer: 409/2017, Z dnia: 13.04.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_409.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 13.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.04.2017 , wersja 1
Numer: 410/2017, Z dnia: 13.04.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_410.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 13.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.04.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 28  prawy
Początek strony