Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 611/2018, Z dnia: 12.07.2018
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_611.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 13.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.07.2018 , wersja 1
Numer: 610/2018, Z dnia: 10.07.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok oraz w sprawie powiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
zarz_610.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 11.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.07.2018 , wersja 1
Numer: 608/2018, Z dnia: 03.07.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
zarz_608.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 11.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.07.2018 , wersja 1
Numer: 597/2018, Z dnia: 03.07.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2017/18
Załączniki:
zarz_597.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: 609/2018, Z dnia: 03.07.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy Wołczyn w 2018 roku
Załączniki:
zarz_609.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 11.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.07.2018 , wersja 1
Numer: 607/2018, Z dnia: 03.07.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Wołczyna nr 588/2018 z dnia 24.05.2018
Załączniki:
zarz_607.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 11.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.07.2018 , wersja 1
Numer: 606/2018, Z dnia: 29.06.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych ustalonej na 2018 rok
Załączniki:
zarz_606.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: 605/2018, Z dnia: 29.06.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: 604/2018, Z dnia: 29.06.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
Załączniki:
604.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: 603/2018, Z dnia: 27.06.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Załączniki:
603.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: 602/2018, Z dnia: 26.06.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wąsicach
Załączniki:
zarz_602.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: 601/2018, Z dnia: 21.06.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie
Załączniki:
zarz_601.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: 598/2018, Z dnia: 19.06.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 r.
Załączniki:
598.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: 599/2018, Z dnia: 19.06.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: 596/2018, Z dnia: 18.06.2018
zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działek niezabudowanych
Załączniki:
zarz_596.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 41  prawy
Początek strony