Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 578/2018, Z dnia: 15.05.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
578.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 15.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2018 , wersja 1
Numer: 579/2018, Z dnia: 10.05.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 15.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2018 , wersja 1
Numer: 575/2018, Z dnia: 10.05.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_575.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 15.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2018 , wersja 1
Numer: 577/2018, Z dnia: 10.05.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_577.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 15.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2018 , wersja 1
Numer: 576/2018, Z dnia: 10.05.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_576.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 15.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2018 , wersja 1
Numer: 574/2018, Z dnia: 04.05.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_574.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 15.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2018 , wersja 1
Numer: 573/2018, Z dnia: 02.05.2018
Zarządzenie Burmistrz w sprawi upoważnienia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych na 2018 rok
Załączniki:
zarz_573.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 1
Numer: 570/2018, Z dnia: 26.04.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania w nieruchomościach na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_570.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak-Fiącek dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 1
Numer: 571/2018, Z dnia: 26.04.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
571.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 1
Numer: 572/2018, Z dnia: 26.04.2018
zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 1
Numer: 569/2018, Z dnia: 25.04.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Załączniki:
569.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 1
Numer: 568/2018, Z dnia: 20.04.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 1
Numer: 567/2018, Z dnia: 18.04.2018
zarządzenie Burmistrza w sprawi konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wąsicach
Załączniki:
zarz_567.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 1
Numer: 566/2018, Z dnia: 18.04.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im Henryka Sienkiewicza w Wołczynie
Załączniki:
zarz_566.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 1
Numer: 565/2018, Z dnia: 16.04.2018
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Załączniki:
zarz_565.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 19.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 39  prawy
Początek strony