Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 450/2017, Z dnia: 07.08.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok
Załączniki:
zarz_450.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.08.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2017 , wersja 1
Numer: 449/2017, Z dnia: 02.08.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok
Załączniki:
zarz_449.pdf
zal.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.08.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2017 , wersja 1
Numer: 448/2017, Z dnia: 01.08.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej
Załączniki:
zarz_448.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.08.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2017 , wersja 1
Numer: 447/2017, Z dnia: 27.07.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_447.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.08.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2017 , wersja 1
Numer: 445/2017, Z dnia: 26.07.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej
Załączniki:
zarz_445.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 26.07.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.07.2017 , wersja 1
Numer: 444/2017, Z dnia: 24.07.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Wołczynie
Załączniki:
zarz_444.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 26.07.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.07.2017 , wersja 1
Numer: 446/2017, Z dnia: 24.07.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu
Załączniki:
zarz_446.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 26.07.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.07.2017 , wersja 1
Numer: 443/2017, Z dnia: 14.07.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
zarz_443.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 18.07.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.07.2017 , wersja 1
Numer: 442/2017, Z dnia: 13.07.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie
Załączniki:
zarz_442.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 18.07.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.07.2017 , wersja 1
Numer: 441/2017, Z dnia: 12.07.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie
Załączniki:
zarz_441.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 18.07.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.07.2017 , wersja 1
Numer: 440/2017, Z dnia: 10.07.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2017 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków i chodów budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 12.07.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.07.2017 , wersja 1
Numer: 439/2017, Z dnia: 10.07.2017
Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
439.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 12.07.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.07.2017 , wersja 1
Numer: 438/2017, Z dnia: 04.07.2017
Zarządzenie w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych ustalonej na 2017 rok
Załączniki:
zarz_438.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 12.07.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.07.2017 , wersja 1
Numer: 437/2017, Z dnia: 04.07.2017
Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Duczowie Wielkim
Załączniki:
zarz_437.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 12.07.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.07.2017 , wersja 1
Numer: 436/2017, Z dnia: 30.06.2017
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2017 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków i chodów budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
436.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 12.07.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.07.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 30  prawy
Początek strony