Obwieszczenie (wygasły...)

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( jednolity tekst: Dz.U z 2003r. Nr 159 poz. 1547, ze zmianami Dz. U. z 2004r. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1760, Dz. U. z 2005r. Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 146 poz. 1055, Nr 159 poz. 1127) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Wołczynie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
powrót...
Załączniki:
obwieszczenie_okregi
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 20.09.2006
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.09.2006. Wygasa 12.11.2006. Odsłon 1782
Początek strony