Budżet 2019

Zarządzenie Nr 655/2018 Burmistrza Wołczyna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 oraz wieloletniej prognozy finansowej 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 641/2018 z dnia 14 grudnia 2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Wołczyn na 2019 r. 

 Uchwała Nr 642/2018 z dnia 14 grudnia 2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej

 

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn 

Uchwała nr 724/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wołczyn 

Uchwała nr 17/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budzetowej Gminy Wołczyn na 2019 r. 

 

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024

Uchwała nr 506/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Wołczyn

 

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finasowej na lata 2019-2024

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.11.2018
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.02.2019. Odsłon 198, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony