Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: II/2/2018, Z dnia: 27.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2018 , wersja 1
Numer: II/2/2018, Z dnia: 23.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2018 , wersja 1
Numer: II/2/2018, Z dnia: 23.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2018 , wersja 1
Początek strony