Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: VII/7/2019, Z dnia: 23.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta I gminy Wołczyn"
Załączniki:
zasluzony_dla_MiG.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2019 , wersja 1
Numer: VII/7/2019, Z dnia: 23.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
statut_OPS.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2019 , wersja 1
Numer: VII/7/2019, Z dnia: 23.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Załączniki:
pobor_podatku_inkaso.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2019 , wersja 1
Numer: VII/7/2019, Z dnia: 23.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie wniesienia przez Gminę Wołczyn wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie
Informacja wytworzona przez dnia 23.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2019 , wersja 1
Numer: VII/7/2019, Z dnia: 23.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie
Załączniki:
likwidacja_sp_nr2.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2019 , wersja 1
Numer: VII/7/2019, Z dnia: 23.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie wniesienia przez Gminę Wołczyn wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie
Informacja wytworzona przez dnia 23.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2019 , wersja 1
Numer: VII/7/2019, Z dnia: 23.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2019 , wersja 1
Numer: VII/7/2019, Z dnia: 23.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie
Załączniki:
likwidacja_SP_nr1.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/6/2019, Z dnia: 22.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.03.2019 , wersja 1
Numer: VI/6/2019, Z dnia: 19.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2024
Załączniki:
zmiany_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2019 , wersja 2
Numer: VI/6/2019, Z dnia: 19.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie
Załączniki:
likwidacja_SP2.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: VI/6/2019, Z dnia: 19.03.2019, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2019 r.
Informacja wytworzona przez dnia 19.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: VI/6/2019, Z dnia: 19.03.2019, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
Informacja wytworzona przez dnia 19.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: VI/6/2019, Z dnia: 19.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie
Informacja wytworzona przez dnia 19.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: VI/6/2019, Z dnia: 19.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie
Informacja wytworzona przez dnia 19.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 
Początek strony