Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: V/5/2019, Z dnia: 19.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
Załączniki:
gorne_stawki_oplat.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.02.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: V/5/2019, Z dnia: 19.02.2019, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
Informacja wytworzona przez dnia 19.02.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: V/5/2019, Z dnia: 19.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Informacja wytworzona przez dnia 19.02.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: V/5/2019, Z dnia: 19.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyna 2019 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.02.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: V/5/2019, Z dnia: 19.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 19.02.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: V/5/2019, Z dnia: 19.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024
Załączniki:
zmiana_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.02.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: V/5/2019, Z dnia: 19.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie
Załączniki:
przeksztalcenie_LO.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.02.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: V/5/2019, Z dnia: 19.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
Informacja wytworzona przez dnia 19.02.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/4/2019, Z dnia: 15.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szum
Załączniki:
zmiany-stautu-szum.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2019 , wersja 1
Numer: IV/4/2019, Z dnia: 15.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bruny
Załączniki:
zmiany_statutu_bruny.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2019 , wersja 1
Numer: IV/4/2019, Z dnia: 15.01.2019, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Załączniki:
ziana_det_soltysow.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2019 , wersja 1
Numer: IV/4/2019, Z dnia: 15.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2019 , wersja 1
Numer: IV/4/2019, Z dnia: 15.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Świniary Wielkie
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2019 , wersja 1
Numer: IV/4/2019, Z dnia: 15.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
zmiany_budztu.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2019 , wersja 1
Numer: IV/4/2019, Z dnia: 15.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wierzbica Dolna
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony