Zarządzenia Kierownika Urzędu 2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: OR.120.36.2017, Z dnia: 13.11.2017, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
zarz_36.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.11.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.11.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.35.2017, Z dnia: 06.11.2017, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
zarz_35.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.11.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.11.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.34.2017, Z dnia: 30.10.2017, Zmieniana:  
W sprawie zimowego utrzymania dróg
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.11.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.11.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.33.2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.10.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.32.2017, Z dnia: 12.10.2017, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa kładki pieszo - rowerowej w Wołczynie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.10.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.10.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.31.2017, Z dnia: 09.10.2017, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu.
Załączniki:
zarz_31.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.10.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.10.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.30.2017, Z dnia: 06.10.2017, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
zarz_30.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 09.10.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 09.10.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.29.2017, Z dnia: 02.10.2017, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu w celu opracowania rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2018 roku
Załączniki:
zarz_29.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.10.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.10.2017 , wersja 1
Numer: OR120.27.2017, Z dnia: 28.09.2017, Zmieniana:  
Zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.28.2017, Z dnia: 28.09.2017, Zmieniana:  
Zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu dokonywania ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_28_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.26.2017, Z dnia: 13.09.2017, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 5.1 Ochrona różnorodności.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.09.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.09.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.25.2017, Z dnia: 11.09.2017, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Udzielnie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy."
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.09.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.09.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.23.2017, Z dnia: 04.08.2017, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dowożenie uczniów do szkół - zakup imiennych szkolnych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.08.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.08.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.21.2017, Z dnia: 19.06.2017, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Budowa i remonty dróg w gminie Wołczyn"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.06.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.06.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.21.2017, Z dnia: 19.06.2017, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa i remonty dróg w gminie Wołczyn".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.07.2017 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony