Zarządzenia Kierownika Urzędu 2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: OR.120.21.2017, Z dnia: 19.06.2017, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Budowa i remonty dróg w gminie Wołczyn"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.06.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.06.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.21.2017, Z dnia: 19.06.2017, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa i remonty dróg w gminie Wołczyn".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.20.2017, Z dnia: 12.06.2017, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.
Załączniki:
zarz_20.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.19.2017, Z dnia: 05.06.2017, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
zarz_19.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.06.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.06.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.18.2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu kontrolnego i przeprowadzenia na terenie Gminy kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2017 , wersja 1
Numer: OR.0120.16.2017, Z dnia: 04.05.2017, Zmieniana:  
zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Załączniki:
zarz_16.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2017 , wersja 1
Numer: OR.0120.14.2017, Z dnia: 25.04.2017, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie oceny wniosków na dotacje celową z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewania proekologiczne udzielanych zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/198/2017 z dnia 31 marca 2017 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2017 , wersja 1
Numer: OR.0120.15.2017, Z dnia: 25.04.2017, Zmieniana:  
W sprawie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Przebudowa drogi nr 100434 O pl. Wolności w Wołczynie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2017 , wersja 2
Numer: OR.0120.13.2017, Z dnia: 25.04.2017, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu dokonywania ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_13.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2017 , wersja 1
Numer: OR.0120.12.2017, Z dnia: 25.04.2017, Zmieniana:  
W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_12.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2017 , wersja 1
Numer: OR.0120.11.2017, Z dnia: 18.04.2017, Zmieniana:  
Zmieniające regulamin wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.04.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.04.2017 , wersja 1
Numer: OR.0120.10.2017, Z dnia: 11.04.2017, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 100434 O Plac Wolności w Wołczynie."
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.04.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.04.2017 , wersja 1
Numer: OR.0120.9.2017, Z dnia: 06.03.2017, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia do stosowania "Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na terenie gminy Wołczyn"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.03.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.03.2017 , wersja 1
Numer: OR.0120.7.2017, Z dnia: 10.02.2017, Zmieniana:  
W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2017 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.02.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.02.2017 , wersja 1
Numer: OR.0120.8.2017, Z dnia: 10.02.2017, Zmieniana:  
W sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2017 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.02.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.02.2017 , wersja 1
 1 2 
Początek strony