Projekty Uchwał

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
Załączniki:
absolutorium.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023
Załączniki:
zm_WPF_czerwiec_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Wołczyn prowadzących wychowanie przedszkolne
Załączniki:
oplaty_przedszkole.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/44/2018, Z dnia: 17.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/44/2018, Z dnia: 17.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i  utylizacji nieczystości komunalnych
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/44/2018, Z dnia: 17.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/44/2018, Z dnia: 17.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”
Załączniki:
zasluzony_dlaMiG.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.04.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 32  prawy
Początek strony