Projekty Uchwał

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLIX/49/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.09.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/49/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołczyn
Załączniki:
zmiany statutu.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.09.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/49/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 r.
Załączniki:
zm_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.09.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/49/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.09.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/49/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robotu budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
dotacja_zabytki.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.09.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/49/2008, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.09.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/49/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany drogi do kategorii dróg gminnych
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.09.2018 , wersja 1
Numer: XLVIII/48/2018, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wołczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 22.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2018 , wersja 1
Numer: XLVIII/48/2018, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie przejęcia przez gminę Wołczyn zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 22.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2018 , wersja 1
Numer: XLVIII/48/2018, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 22.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2018 , wersja 1
Numer: XLVIII/48/2018, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 22.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2018 , wersja 1
Numer: XLVIII/48/2018, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej
Załączniki:
regulamin_meczow.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 22.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2018 , wersja 1
Numer: XLVIII/48/2018, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 22.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2018 , wersja 1
Numer: XLVIII/48/2018, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Kluczbork a gminą Wołczyn w sprawie przekazania przez gminę Wołczyn zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu gminie Kluczbork
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 22.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2018 , wersja 1
Numer: XLVIII/48/2018, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Wołczyn prowadzących wychowanie przedszkolne
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 22.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 33  prawy
Początek strony