Projekty Uchwał

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLI/41/2017, Z dnia: 14.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia ,,Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wołczyn’’
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1
Numer: XLI/41/2017, Z dnia: 14.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
regulamin_czystosci.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1
Numer: XLI/41/2017, Z dnia: 14.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
zakres_uslug.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1
Numer: XLI/41/2017, Z dnia: 14.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przejazdu do szkoły i przedszkola uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1
Numer: XLI/41/2017, Z dnia: 14.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany nazwy Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie
Załączniki:
zmiana_nazwy_szkoly.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1
Numer: XLI/41/2017, Z dnia: 14.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2018 roku
Załączniki:
program_profilaktyki.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1
Numer: XLI/41/2017, Z dnia: 14.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023
Załączniki:
projekt_WPF_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1
Numer: XLI/41/2017, Z dnia: 14.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1
Numer: XLI/41/2017, Z dnia: 14.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2018 rok
Załączniki:
plan pracy_RM.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 2
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie
Załączniki:
dotacja_OSP.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą instrumentu płatniczego
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wołczyn w latach 2018-2022
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie przejęcia przez gminę Wołczyn zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 30  prawy
Początek strony