Projekty Uchwał

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
zmiany_budzet.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Wołczyn lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w  przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 2
Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
regulamin_czystosci.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
zakres_uslug.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Załączniki:
ustalenie_oplaty.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/38/2017, Z dnia: 21.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
zmiana_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 21.09.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/38/2017, Z dnia: 21.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023
Załączniki:
zm_WPF_wrzesien_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 21.09.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/38/2017, Z dnia: 21.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Komorzno"
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 21.09.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/38/2017, Z dnia: 21.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.09.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.09.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 28  prawy
Początek strony