Projekty Uchwał

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXVII/37/2017, Z dnia: 24.07.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023
Załączniki:
zm_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.07.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVII/37/2017, Z dnia: 24.07.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
zmiany budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.07.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terów zainwestowania wsi Krzywiczyny
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terów zainwestowania wsi Rożnów
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
dotacja_swiniary.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
dotacja_wierzbica.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Załączniki:
absolutorium.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXV/35/2017, Z dnia: 01.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXV/35/2017, Z dnia: 01.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
dotacja_powiat.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/33/2017, Z dnia: 18.04.2017, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Załączniki:
uslugi_opiekuncze.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 18.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2017 , wersja 2
Numer: XXXIII/33/2017, Z dnia: 18.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
zm_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 18.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/33/2017, Z dnia: 18.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
dotacjaszczepionki.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 18.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 27  prawy
Początek strony