Projekty Uchwał

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terów zainwestowania wsi Krzywiczyny
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terów zainwestowania wsi Rożnów
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
dotacja_swiniary.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
dotacja_wierzbica.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Załączniki:
absolutorium.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXV/35/2017, Z dnia: 01.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXV/35/2017, Z dnia: 01.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
dotacja_powiat.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/33/2017, Z dnia: 18.04.2017, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Załączniki:
uslugi_opiekuncze.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 18.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2017 , wersja 2
Numer: XXXIII/33/2017, Z dnia: 18.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
zm_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 18.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/33/2017, Z dnia: 18.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
dotacjaszczepionki.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 18.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/33/2017, Z dnia: 18.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Załączniki:
dotacja_spolka_wodna.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 18.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/33/2017, Z dnia: 18.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 18.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 27  prawy
Początek strony