Uchwały w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXVII/230/2017, Z dnia: 02.08.2017, Zmieniana: XXVIII/181/2016
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023
Załączniki:
Uchw_230.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.08.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2017 , wersja 1
Numer: XXXVII/231/2017, Z dnia: 02.08.2017, Zmieniana: XXVIII/182/2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
Uchw_231.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.08.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/224/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana: XXVIII/182/2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
Uchw_224.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/229/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
Uchw_229.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/222/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Załączniki:
Uchw_222.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/223/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Załączniki:
Uchw_223.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/225/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
Uchw_225.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/226/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
Załączniki:
Uchw_226.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/228/2017, Z dnia: 28.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
Uchw_228.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/206/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Wołczyn w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_206.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/208/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_208.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/209/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wołczyn dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Załączniki:
Uchw_209.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/210/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
Załączniki:
Uchw_210.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/211/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego na nazwę ulicy Adama Mickiewicza w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_211.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/212/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Wołczyn"
Załączniki:
Uchw_212.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony