Uchwały w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLVII/315/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
Uchw_315.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/313/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Wołczyn prowadzących wychowanie przedszkolne
Załączniki:
Uchw_313.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/310/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Załączniki:
Uchw_310.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/318/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę
Załączniki:
Uchw_318.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/311/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana: XLI/270/2017
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023
Załączniki:
Uchw_311.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/314/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana: XXVII/219/2009
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół, i szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
Załączniki:
Uchw_314.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 2
Numer: XLVII/319/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_319.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/312/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana: XLI/271/2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 r.
Załączniki:
Uchw_312.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/316/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
Uchw_316.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/308/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
Załączniki:
Uchw_308.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/320/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_320.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/309/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
Załączniki:
Uchw_309.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/317/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 03.07.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: XLVI/303/2018, Z dnia: 23.05.2018, Zmieniana: XLI/271/2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
Uchw_303.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 25.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.05.2018 , wersja 1
Numer: XLVI/306/2018, Z dnia: 23.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
Uchw_306.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.05.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 22  prawy
Początek strony