Uchwały w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLVI/303/2018, Z dnia: 23.05.2018, Zmieniana: XLI/271/2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
Uchw_303.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 25.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.05.2018 , wersja 1
Numer: XLVI/306/2018, Z dnia: 23.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
Uchw_306.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.05.2018 , wersja 1
Numer: XLVI/305/2018, Z dnia: 23.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_305.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 25.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.05.2018 , wersja 1
Numer: XLVI/304/2018, Z dnia: 23.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_304.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 25.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.05.2018 , wersja 1
Numer: XLVI/307/2018, Z dnia: 23.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów
Załączniki:
Uchw_307.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.05.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/296/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Kluczborskiego
Załączniki:
Uchw_296.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/301/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
Uchw_301.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/291/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
Załączniki:
Uchw_291.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/298/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
Uchw_298.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/294/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek przysługujących nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
Załączniki:
Uchw_294.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/295/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
Załączniki:
Uchw_295.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/288/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana: IV/25/2011
o zmianie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Załączniki:
Uchw_288.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 2
Numer: XLIV/302/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Wołczyn"
Załączniki:
Uchw_302.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/297/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
Uchw_297.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 1
Numer: XLIV/299/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
Uchw_299.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 21  prawy
Początek strony