Uchwały w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLIII/287/2018, Z dnia: 26.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie podziału gminy Wołczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
Uchw_287.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2018 , wersja 1
Numer: XLIII/286/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie podziału gminy Wołczyn na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Załączniki:
Uchw_286.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2018 , wersja 1
Numer: XLIII/284/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2018
Załączniki:
Uchw_284.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2018 , wersja 1
Numer: XLIII/285/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_285.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2018 , wersja 1
Numer: XLIII/282/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana: XLI/270/2017
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023
Załączniki:
Uchw_282.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2018 , wersja 1
Numer: XLIII/283/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana: XLI/271/2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 r.
Załączniki:
Uchw_283.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2018 , wersja 1
Numer: XLII/281/2018, Z dnia: 05.02.2018, Zmieniana: /6/2014
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_281.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.02.2018 , wersja 1
Numer: XLII/279/2018, Z dnia: 31.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Wołczyn przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu gminnego oraz osoby fizyczne
Załączniki:
Uchw_279.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 05.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.02.2018 , wersja 1
Numer: XLII/274/2018, Z dnia: 31.01.2018, Zmieniana: XLI/269/2017
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2018 r.
Załączniki:
Uchw_274.pdf
Informacja wytworzona przez Rafał Neugebauer dnia 05.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.02.2018 , wersja 1
Numer: XLII/277/2018, Z dnia: 31.01.2018, Zmieniana: XL/251/2017
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wołczyn 2018-2022
Załączniki:
Uchw_277.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.02.2018 , wersja 1
Numer: XLII/278/2018, Z dnia: 31.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Załączniki:
Uchw_278.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.02.2018 , wersja 1
Numer: XLII/280/2018, Z dnia: 31.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Załączniki:
Uchw_280.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 05.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.02.2018 , wersja 1
Numer: XLII/273/2018, Z dnia: 31.01.2018, Zmieniana: XLI/270/2017
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023
Załączniki:
Uchw_273.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.02.2018 , wersja 1
Numer: XLII/276/2018, Z dnia: 31.01.2018, Zmieniana: XVII/115/2016
o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Załączniki:
Uchw_276.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 05.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.02.2018 , wersja 1
Numer: XLII/275/2018, Z dnia: 31.01.2018, Zmieniana: XLI/271/2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
Uchw_275.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.02.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.02.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 19  prawy
Początek strony