Uchwały w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXIII/206/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Wołczyn w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_206.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/208/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_208.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/209/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wołczyn dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Załączniki:
Uchw_209.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/210/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
Załączniki:
Uchw_210.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/211/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego na nazwę ulicy Adama Mickiewicza w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_211.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/212/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Wołczyn"
Załączniki:
Uchw_212.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/213/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
Uchw_213.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/214/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
Uchw_214.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/215/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
Uchw_215.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/216/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
Uchw_216.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/217/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
Uchw_217.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/218/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
Uchw_218.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/219/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego obrony polskiej samorządności oraz wyrażenia poparcia dla Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła – lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz
Załączniki:
Uchw_219.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/207/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana: XXVIII/182/2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
Uchw_207.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez bip_redaktor bip_redaktor dnia 11.05.2017 , wersja 2
Numer: XXXIII/205/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana: XVII/115/2016
o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Załączniki:
Uchw_205.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.05.2017 , wersja 3
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 15  prawy
Początek strony