Uchwały w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXIX/236/2017, Z dnia: 27.10.2017, Zmieniana: XXVIII/181/2016
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023
Załączniki:
Uchw_236.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 03.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/237/2017, Z dnia: 27.10.2017, Zmieniana: XXVIII/182/2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
Uchw_237.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 03.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/238/2017, Z dnia: 27.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
Uchw_238.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 03.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/239/2017, Z dnia: 27.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
Załączniki:
Uchw_239.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 03.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/240/2017, Z dnia: 27.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Wołczyn lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w  przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Załączniki:
Uchw_240.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 03.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/241/2017, Z dnia: 27.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_241.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak-Fiącek dnia 03.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/242/2017, Z dnia: 27.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
Uchw_242.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak-Fiącek dnia 03.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/243/2017, Z dnia: 27.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Załączniki:
uchw_243.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 03.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/244/2017, Z dnia: 27.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
Uchw_244.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 03.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/245/2017, Z dnia: 27.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
Uchw_245.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 03.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/246/2017, Z dnia: 27.10.2017, Zmieniana: /4/2014
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_246.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/233/2017, Z dnia: 29.09.2017, Zmieniana: XXVIII/181/2016
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023
Załączniki:
Uchw_233.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.09.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/232/2017, Z dnia: 28.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_232.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.09.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/234/2017, Z dnia: 28.09.2017, Zmieniana: XXVIII/182/2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
Uchw_234.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.09.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXVIII/235/2017, Z dnia: 28.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie zaopiniowana projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Komorzno"
Załączniki:
Uchw_235.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.09.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 17  prawy
Początek strony