Uchwały w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLI/263/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana: XXVIII/182/2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
Uchw_263.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 21.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: XLI/264/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_264.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak-Fiącek dnia 21.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: XLI/265/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
Uchw_265.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak-Fiącek dnia 21.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: XLI/267/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany nazwy Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_267.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 21.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: XLI/268/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia ,,Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wołczyn’’
Załączniki:
Uchw_268.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 21.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2017 , wersja 2
Numer: XLI/266/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  
cw sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przejazdu do szkoły i przedszkola uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_266.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 21.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2017 , wersja 2
Numer: XLI/269/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2018 roku
Załączniki:
Uchw_269.pdf
Informacja wytworzona przez Rafał Neugebauer dnia 21.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: XLI/270/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023
Załączniki:
Uchw_270.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 21.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: XLI/271/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
Uchw_271_budzet.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 21.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: XLI/272/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2018 rok
Załączniki:
Uchw_272.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: XL/247/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana: XXVIII/182/2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
Uchw_247.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.12.2017 , wersja 1
Numer: XL/248/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_248.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 04.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.12.2017 , wersja 2
Numer: XL/249/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą instrumentu płatniczego
Załączniki:
Uchw_249.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 04.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.12.2017 , wersja 1
Numer: XL/250/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana: XIII/86/2015
o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Załączniki:
Uchw_250.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 04.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.12.2017 , wersja 1
Numer: XL/251/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wołczyn w latach 2018-2022
Załączniki:
Uchw_251.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.12.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 18  prawy
Początek strony