Zarządzenia Kierownika Urzędu 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: OR.120.7.2018, Z dnia: 16.01.2018, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni w Wołczynie" Etap III - Budowa ciągu pieszo - rolkowego.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 16.01.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.01.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.5.2018, Z dnia: 15.01.2018, Zmieniana:  
W sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
zarz_5.pdf
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 16.01.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.01.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.6.2018, Z dnia: 15.01.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Załączniki:
zarz_6.pdf
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 17.01.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.01.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.4.2018, Z dnia: 11.01.2018, Zmieniana:  
Zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu dokonywania ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_4.pdf
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 11.01.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.01.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.2.2018, Z dnia: 09.01.2018, Zmieniana:  
W sprawie Regulaminu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 11.01.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.01.2018 , wersja 1
Początek strony