Zarządzenia Kierownika Urzędu 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: OR.120.22.2018, Z dnia: 14.03.2018, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wołczynie"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.03.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.03.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.20.2018, Z dnia: 02.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. "Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki"
Załączniki:
zarz_20.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.03.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.19.2018, Z dnia: 26.02.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu powypadkowego
Załączniki:
zarz_19.pdf
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 27.02.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.02.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.18.2018, Z dnia: 26.02.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Załączniki:
zarz_18.pdf
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 27.02.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.02.2018 , wersja 2
Numer: OR.120.17.2018, Z dnia: 23.02.2018, Zmieniana:  
W sprawie planu inwentaryzacji metodą spisu z natury na 2018 rok.
Załączniki:
zarz_17.pdf
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 26.02.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.02.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.15.2018, Z dnia: 14.02.2018, Zmieniana:  
W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2018 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 14.02.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.02.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.16.2018, Z dnia: 14.02.2018, Zmieniana:  
W sprawie realizacji zdań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2018 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 14.02.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.02.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.14.2018, Z dnia: 12.02.2018, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa i przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 12.02.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.02.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.13.2018, Z dnia: 05.02.2018, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia do stosowania "Programu szkolenia podstawowego w zakresie obrony cywilnej w gminie Wołczyn".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 05.02.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.02.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.12.2018, Z dnia: 01.02.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Załączniki:
zarz_12.pdf
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 01.02.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 02.02.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.10.2018, Z dnia: 25.01.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu.
Załączniki:
zarz_10.pdf
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 25.01.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.01.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.9.2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana:  
uchylające Zarządzenie Nr OR.120.2.2018 Burmistrza Wołczyna z dnia 9 stycznia 2018 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 25.01.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.01.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.8.2018, Z dnia: 19.01.2018, Zmieniana:  
W sprawie normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki FORD Tourneo Courier
Załączniki:
zarz_8.pdf
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 22.01.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.01.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.7.2018, Z dnia: 16.01.2018, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni w Wołczynie" Etap III - Budowa ciągu pieszo - rolkowego.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 16.01.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.01.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.5.2018, Z dnia: 15.01.2018, Zmieniana:  
W sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
zarz_5.pdf
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 16.01.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.01.2018 , wersja 1
 1 2 
Początek strony