Zarządzenia Kierownika Urzędu 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: OR.120.41.2018, Z dnia: 13.07.2018, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Remont ul. Stalmacha w Wołczynie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.07.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.07.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.40.2018, Z dnia: 21.06.2018, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Udzielenie kredytu długoterminowego".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.06.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.07.2018 , wersja 2
Numer: OR.120.39.2018, Z dnia: 21.06.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu powypadkowego.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.06.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.06.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.38.2018, Z dnia: 13.06.2018, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Rozbudowa budynku przedszkola na cele żłobka w Wołczynie"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 15.06.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.06.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.36.2018, Z dnia: 12.06.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny złożonych ofert w trybie zapytania ofertowego dla zamówień poniżej 30000 euro na: "Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Wołczyn"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.37.2018, Z dnia: 12.06.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny złożonych ofert w trybie zapytania ofertowego dla zamówień poniżej 30000 euro na: "Utworzenie otwartej strefy aktywności".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.35.2018, Z dnia: 05.06.2018, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_35_inspektor.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.06.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.06.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.33.2018, Z dnia: 29.05.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.05.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.34.2018, Z dnia: 29.05.2018, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia administratora systemów informatycznych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.05.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.32.2018, Z dnia: 24.05.2018, Zmieniana:  
W sprawie procedur bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.05.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.05.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.30.2018, Z dnia: 23.05.2018, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remonty dróg na terenie gminy Wołczyn".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.05.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.05.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.28.2018, Z dnia: 09.05.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
zarz_28_dj.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.27.2018, Z dnia: 08.05.2018, Zmieniana:  
W sprawie przygotowania stanowiska kierowania Burmistrza Wołczyna w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie opolskim.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 15.05.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.05.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.26.2018, Z dnia: 08.05.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie oceny prac konkursowych "Chrońmy nasze środowisko"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.05.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.05.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.25.2018, Z dnia: 17.04.2018, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Rozbudowa budynku przedszkola na cele żłobka w Wołczynie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.04.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.04.2018 , wersja 2
 1 2 3 
Początek strony