Zarządzenia Kierownika Urzędu 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: OR.120.62.2018, Z dnia: 06.11.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu powypadkowego
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.11.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.11.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.61.2018, Z dnia: 05.11.2018, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500 000 zł."
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.11.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.60.2018, Z dnia: 02.11.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu powypadkowego
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2018 , wersja 1
Numer: Or.120.59.2018, Z dnia: 31.10.2018, Zmieniana:  
W sprawie zimowego utrzymania dróg
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.11.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.58.2018, Z dnia: 16.10.2018, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
zarz_58.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.57.2018, Z dnia: 16.10.2018, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.10.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.10.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.56.2018, Z dnia: 15.10.2018, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 16.10.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.10.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.55.2018, Z dnia: 11.10.2018, Zmieniana:  
W sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.10.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.10.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.54.2018, Z dnia: 08.10.2018, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie nr 36/2013 Burmistrza Wołczyna z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 09.10.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 09.10.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.53.2018, Z dnia: 08.10.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.10.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 09.10.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.52.2018, Z dnia: 04.10.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu w celu opracowania rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019 roku.
Załączniki:
zarz_52.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.10.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.10.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.50.2018, Z dnia: 01.10.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielnie dotacji celowej na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 02.10.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 02.10.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.51.2018, Z dnia: 01.10.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Wołczyn w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.10.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.49.2018, Z dnia: 20.09.2018, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Budowa tężni solankowej wraz z ogrodem halofitowym w Wołczynie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.09.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.09.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.48.2018, Z dnia: 17.09.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.09.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.09.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony