Zarządzenia Kierownika Urzędu 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: OR.120.49.2018, Z dnia: 20.09.2018, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Budowa tężni solankowej wraz z ogrodem halofitowym w Wołczynie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.09.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.09.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.48.2018, Z dnia: 17.09.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.09.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.09.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.47.2018, Z dnia: 03.09.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki miejskiej komisji wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.09.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.09.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.46.2018, Z dnia: 21.08.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.08.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.08.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.45.2018, Z dnia: 13.08.2018, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie (etap II)
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.08.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.08.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.44.2018, Z dnia: 13.08.2018, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia w ramach projektu Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.08.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.08.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.43.2018, Z dnia: 10.08.2018, Zmieniana:  
zmieniające regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.08.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.08.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.42.2018, Z dnia: 24.07.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.07.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.07.2018 , wersja 2
Numer: OR.120.41.2018, Z dnia: 13.07.2018, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Remont ul. Stalmacha w Wołczynie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.07.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.07.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.40.2018, Z dnia: 21.06.2018, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Udzielenie kredytu długoterminowego".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.06.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.07.2018 , wersja 2
Numer: OR.120.39.2018, Z dnia: 21.06.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu powypadkowego.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.06.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.06.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.38.2018, Z dnia: 13.06.2018, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Rozbudowa budynku przedszkola na cele żłobka w Wołczynie"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 15.06.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.06.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.36.2018, Z dnia: 12.06.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny złożonych ofert w trybie zapytania ofertowego dla zamówień poniżej 30000 euro na: "Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Wołczyn"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.37.2018, Z dnia: 12.06.2018, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny złożonych ofert w trybie zapytania ofertowego dla zamówień poniżej 30000 euro na: "Utworzenie otwartej strefy aktywności".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2018 , wersja 1
Numer: OR.120.35.2018, Z dnia: 05.06.2018, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_35_inspektor.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.06.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.06.2018 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony