Aktualności

ZAWIADOMIENIE informujące o zebraniu materiału dowodowego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Szymonków) o mocy do 1,0 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew. 648 obręb Szymonków, gmina Wołczyn”
więcej...
Aktualizacja: 09.01.2020 Utworzono: 09.01.2020
OBWIESZCZENIE Burmistrza Wołczyna
o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej w miejscowości Wąsice, gm. Wołczyn”
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2019 Utworzono: 30.12.2019
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOŁCZYNA
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Zmiana sposobu użytkowania trzech budynków inwentarskich dla potrzeb chowu brojlerów w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 25/55 obręb Brzezinki”
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2019 Utworzono: 30.12.2019
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Szymonków) o mocy do 1,0 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew. 648 obręb Szymonków, gmina Wołczyn”
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2019 Utworzono: 20.12.2019
III AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI W 2019 ROKU
III AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI W 2019 ROKU
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2019 Utworzono: 29.11.2019
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOŁCZYNA
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Wąsice, gmina Wołczyn”, lokalizacja działki nr 329, 330 i 341 ark. m. 1, obręb Wąsice.
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2019 Utworzono: 27.11.2019
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY WOŁCZYN
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY WOŁCZYN W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2019 Utworzono: 31.10.2019
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu "Usuwanie folii rolniczych...
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2019 Utworzono: 07.11.2019
UWAGA MIESZKAŃCY INFORMACJA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.  
więcej...
Aktualizacja: 17.01.2019 Utworzono: 17.01.2019

archiwum... Początek strony