Aktualności

Informacja o wnioskodawcach ubiegających się o udzielenie dotacji na zadania z zakresu sportu
INFORMACJA o wnioskodawcach ubiegających się o udzielenie z budżetu Gminy dotacji uzupełniającej na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2017 roku. Stosownie do zapisu punktu VI. 1 ogłoszenia Burmistrza Wołczyna o naborze wniosków dotyczących udzielenia w 2017 roku udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu (załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 465/2017 z dnia 25 września 2017 r.) zawiadamia się,
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
Aktualizacja - podstawowa kwota dotacji w 2017 roku dla szkół danego typu i rodzaju prowadzonych na
Ogłoszenie Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz. 1943, ze zmianami) Gmina Wołczyn ogłasza, że, podstawowa kwota dotacji w 2017 roku dla szkół danego typu i rodzaju prowadzonych przez podmioty inne niż gmina, ustalona z uwzględnieniem planu wydatków Gminy Wołczyn według stanu na ostatni dzień miesiąca lutego 2017 roku i kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Wołczyn w roku 2017 dla uczniów niepełnosprawnych (......), wynosi: 1. dla szkoły podstawowej w której zorganizowano oddział/oddziały przedszkolne w mieście liczącym ponad 5 tysięcy mieszkańców (art.78b ust. 3 ustawy) - 8.467,08 zł rocznie i ...
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2017 Utworzono: 31.05.2017
Ogłoszenie drugiego uzupełniającego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z zakresu sportu
Ogłoszenie drugiego uzupełniającego naboru wniosków o dotację celową na realizację celu publicznego z zakresu sportu
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2017 Utworzono: 02.10.2017
Informacja dotycząca wyboru Parnerów
Gmina Wołczyn w załączeniu przedstawia informację o wynikach naboru do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej konkursu nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Opolskiego.
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOŁCZYNA
informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Wąsice, gmina Wołczyn, lokalizacja działki ew. nr 329, 330, 341 ark. m. 1 w miejscowości Wąsice.
więcej...
Aktualizacja: 15.09.2017 Utworzono: 15.09.2017
Podstawowa kwota dotacji w 2017 roku dla szkół danego typu i rodzaju prowadzonych na terenie Gminy W
Ogłoszenie Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz. 1943, ze zmianami) Gmina Wołczyn ogłasza, że, podstawowa kwota dotacji w 2017 roku dla szkół danego typu i rodzaju prowadzonych przez podmioty inne niż gmina, ustalona z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Wołczyn w roku 2016 dla uczniów niepełnosprawnych w tych szkołach posiadajacych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi: 1. dla szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział/oddziały przedszkolne, w mieście liczącym ponad 5 tysięcy mieszkańców (art.78b ust. 3 ustawy) - 8.471,59 zł rocznie i 705,97 z
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2017 Utworzono: 31.05.2017
zaktualizowana w marcu 2017 roku podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gm
Ogłoszenie   Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz. 1943, ze zmianami) Gmina Wołczyn ogłasza, że: 1. Od dnia 1 kwietnia w 2017 roku zaktualizowana w marcu 2017 roku podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wołczyn przez podmioty inne niż gmina, wynosi 9.097,27 zł rocznie i 758,11 złotych miesięcznie,
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2017 Utworzono: 31.05.2017
Podstawowa kwota dotacji w 2017 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wołczyn przez pod
  Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz. 1943, ze zmianami) Gmina Wołczyn ogłasza, że:   1. podstawowa kwota dotacji w 2017 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wołczyn przez podmioty inne niż gmina, wynosi 9.097,27 zł rocznie i 758,11 złotych miesięcznie,  
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2017 Utworzono: 31.05.2017

archiwum... Początek strony