Aktualności

Aktualizacja - podstawowa kwota dotacji w 2017 roku dla szkół danego typu i rodzaju prowadzonych na
  Ogłoszenie Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz. 1943, ze zmianami) Gmina Wołczyn ogłasza, że, podstawowa kwota dotacji w 2017 roku dla szkół danego typu i rodzaju prowadzonych na terenie Gminy Wołczyn przez podmioty inne niż gmina, ustalona z uwzględnieniem planu wydatków Gminy Wołczyn według stanu na ostatni dzień miesiąca lutego 2017 roku i kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Wołczyn w roku 2017 dla uczniów niepełnosprawnych w tych szkołach posiadajacych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi: 1. dla szkoły podstawowej w mieście liczącym ponad 5 tysięcy mieszkańców (art.78b ust. 3 ustawy) - 8.467,08 zł rocznie i 7<
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2017 Utworzono: 31.05.2017
Podstawowa kwota dotacji w 2017 roku dla szkół danego typu i rodzaju prowadzonych na terenie Gminy W
Ogłoszenie Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz. 1943, ze zmianami) Gmina Wołczyn ogłasza, że, podstawowa kwota dotacji w 2017 roku dla szkół danego typu i rodzaju prowadzonych na terenie Gminy Wołczyn przez podmioty inne niż gmina, ustalona z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Wołczyn w roku 2016 dla uczniów niepełnosprawnych w tych szkołach posiadajacych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi: 1. dla szkoły podstawowej w mieście liczącym ponad 5 tysięcy mieszkańców (art.78b ust. 3 ustawy) - 8.471,59 zł rocznie i 705,97 złotych miesięcznie,......... więcej...
Aktualizacja: 31.05.2017 Utworzono: 31.05.2017
zaktualizowana w marcu 2017 roku podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gm
Ogłoszenie   Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz. 1943, ze zmianami) Gmina Wołczyn ogłasza, że: 1. Od dnia 1 kwietnia w 2017 roku zaktualizowana w marcu 2017 roku podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wołczyn przez podmioty inne niż gmina, wynosi 9.097,27 zł rocznie i 758,11 złotych miesięcznie,
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2017 Utworzono: 31.05.2017
Podstawowa kwota dotacji w 2017 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wołczyn przez pod
  Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz. 1943, ze zmianami) Gmina Wołczyn ogłasza, że:   1. podstawowa kwota dotacji w 2017 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wołczyn przez podmioty inne niż gmina, wynosi 9.097,27 zł rocznie i 758,11 złotych miesięcznie,  
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2017 Utworzono: 31.05.2017
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Uruchomienie punktu do sortowania odpadów powstających przy produkcji rur stalowych, lokalizacja Wierzbica Górna działka nr 169
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2017 Utworzono: 19.05.2017
Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie.
Zarządzenie nr 420/2017
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2017 Utworzono: 18.05.2017
Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół po
Na podstawie art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z 11 stycznia 2017 roku, poz. 60),
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 14.04.2017

archiwum... Początek strony