Aktualności

REKRUTACJA DO SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019
REKRUTACJA DO SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2018 Utworzono: 19.02.2018
Dotacje gminy na realizację zadań z zakresu sportu w 2018 roku
Informacja o wnioskodawcach ubiegających się o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu sportu w 2018 roku
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2018 Utworzono: 26.01.2018
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów
więcej...
Aktualizacja: 01.02.2018 Utworzono: 01.02.2018
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
więcej...
Aktualizacja: 01.02.2018 Utworzono: 01.02.2018
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2018 Utworzono: 25.01.2018
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji - przedszkola
Wołczyn, 6 listopada 2017 r.   Ogłoszenie   Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz. 1943, ze zmianami) Gmina Wołczyn ogłasza, że: 1. Od dnia 01 listopada 2017 roku zaktualizowana w październiku 2017 roku na podstawie art. 78c ust. 2 podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wołczyn przez podmioty inne niż gmina, wynosi 9.300,74 zł rocznie i 775,06 złotych miesięcznie......  
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2018 Utworzono: 06.11.2017
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji - szkoły podstawowe
  Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz. 1943, ze zmianami) Gmina Wołczyn ogłasza, że podstawowa kwota dotacji od dnia 1 listopada 2017 roku dla szkół danego typu i rodzaju prowadzonych przez podmioty inne niż gmina, ustalona w październiku z uwzględnieniem planu wydatków Gminy Wołczyn według stanu na ostatni dzień miesiąca września 2017 roku i kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Wołczyn w roku 2017 dla uczniów niepełnosprawnych w tych szkołach posiadajacych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi:       1. dla szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział/oddziały przedszkolne, w mieście liczącym ponad 5 tysięcy mieszkańców (art.78b ust. 3 ustawy) -   8.więcej...
Aktualizacja: 08.01.2018 Utworzono: 06.11.2017

archiwum... Początek strony