Aktualności

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UDZIELONEJ DOTACJI Z ZAKRESU SPORTU NA 2019 ROK
INFORMACJA o wysokości przyznanego wsparcia finansowego na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2019 roku
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2019 Utworzono: 07.03.2019
INFORMACJA O WYSOKOŚCI UDZIELONEJ DOTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ Z ZAKRESU SPORTU NA 2018
INFORMACJA o wysokości przyznanego wsparcia finansowego na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2018 roku - dotacja uzupełniająca
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2019 Utworzono: 12.10.2018
INFORMACJA O WYSOKOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA NA REALIZACJĘ CELU PUBLICZNEGO GM. WOŁCZYN Z ZAKRESU SPO
INFORMACJA O WYSOKOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA NA REALIZACJĘ CELU PUBLICZNEGO GM. WOŁCZYN Z ZAKRESU SPORTU W 2018 ROKU
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2019 Utworzono: 15.02.2018
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z FUNKCJĄ OPIEKUNA W ŻŁOBKU
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z FUNKCJĄ OPIEKUNA W ŻŁOBKU
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2019 Utworzono: 08.03.2019
INFORMACJA O WNIOSKODAWCACH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJĘ Z ZAKRESU SPORTU W 2019 ROKU
INFORMACJAO WNIOSKODAWCACH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE Z BUDŻETU GMINY WOŁCZYN DOTACJI NA REALIZACJĘ CELU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU SPORTU W 2019 ROKU
więcej...
Aktualizacja: 26.02.2019 Utworzono: 22.02.2019
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA Z FUNKCJĄ OPIEKUNA W ŻŁOBKU GMINNYM W WOŁCZYNIE
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2019 Utworzono: 22.02.2019
ZAWIADOMIENIE DLA RODZICÓW WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W WOŁCZYNIE
ZAWIADOMIENIE DLA RODZICÓW WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W WOŁCZYNIE
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2019 Utworzono: 31.01.2019
ZAWIADOMIENIE DLA RODZICÓW WYCHOWANKÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WOŁCZYNIE
ZAWIADOMIENIE DLA RODZICÓW WYCHOWANKÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WOŁCZYNIE
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2019 Utworzono: 31.01.2019
ZAWIADOMIENIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WOŁCZYNIE
ZAWIADOMIENIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WOŁCZYNIE
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2019 Utworzono: 31.01.2019
ZAWIADOMIENIE DLA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W WOŁCZYNIE
ZAWIADOMIENIE DLA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W WOŁCZYNIE
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2019 Utworzono: 31.01.2019
ZAWIADOMIENIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W WOŁCZYNIE
ZAWIADOMIENIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W WOŁCZYNIE
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2019 Utworzono: 31.01.2019
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOŁCZYNA
Burmistrz Wołczyna zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji i polegającej na budowie odcinka podziemnej linii kablowej elektroenergetycznej 15kV relacji Pokój – Wołczyn. Przebieg projektowanej linii napowietrznej 15kV planowany jestna terenie gminy Wołczyn w obrębie Wąsice
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2019 Utworzono: 15.02.2019
OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W WOŁCZYNIE
OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W WOŁCZYNIE
więcej...
Aktualizacja: 01.02.2019 Utworzono: 01.02.2019
OGŁOSZENIE O TERMINACH REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2019 Utworzono: 31.01.2019
OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z ZAKRESU SPORTU 2019
Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2019 Utworzono: 31.01.2019
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, a także terminów składania dokumentów w tych postępowaniach
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2019 Utworzono: 31.01.2019
UWAGA MIESZKAŃCY INFORMACJA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.  
więcej...
Aktualizacja: 17.01.2019 Utworzono: 17.01.2019

archiwum... Początek strony