Aktualności

Informacja
o braku wniosków
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2017 Utworzono: 16.08.2017
Informacja Burmistrza Wołczyna
Informacja Burmistrza Wołczyna w sprawie uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2017 Utworzono: 28.07.2017
Ogłoszenie
Burmistrz Wołczyna ogłasza nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy dotacji uzupełniającej na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2017roku.
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2017 Utworzono: 28.07.2017
OBWIESZCZENIE
Wołczyn, dnia 07.07.2017 r.   TI.6722.1.2016     OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2017 Utworzono: 13.07.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA
OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2017 Utworzono: 13.07.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA
OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2017 Utworzono: 13.07.2017
Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń  do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołczyn".
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2017 Utworzono: 04.07.2017
Aktualizacja - podstawowa kwota dotacji w 2017 roku dla szkół danego typu i rodzaju prowadzonych na
  Ogłoszenie Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz. 1943, ze zmianami) Gmina Wołczyn ogłasza, że, podstawowa kwota dotacji w 2017 roku dla szkół danego typu i rodzaju prowadzonych na terenie Gminy Wołczyn przez podmioty inne niż gmina, ustalona z uwzględnieniem planu wydatków Gminy Wołczyn według stanu na ostatni dzień miesiąca lutego 2017 roku i kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Wołczyn w roku 2017 dla uczniów niepełnosprawnych w tych szkołach posiadajacych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi: 1. dla szkoły podstawowej w mieście liczącym ponad 5 tysięcy mieszkańców (art.78b ust. 3 ustawy) - 8.467,08 zł rocznie i 7<
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2017 Utworzono: 31.05.2017
Podstawowa kwota dotacji w 2017 roku dla szkół danego typu i rodzaju prowadzonych na terenie Gminy W
Ogłoszenie Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz. 1943, ze zmianami) Gmina Wołczyn ogłasza, że, podstawowa kwota dotacji w 2017 roku dla szkół danego typu i rodzaju prowadzonych na terenie Gminy Wołczyn przez podmioty inne niż gmina, ustalona z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Wołczyn w roku 2016 dla uczniów niepełnosprawnych w tych szkołach posiadajacych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi: 1. dla szkoły podstawowej w mieście liczącym ponad 5 tysięcy mieszkańców (art.78b ust. 3 ustawy) - 8.471,59 zł rocznie i 705,97 złotych miesięcznie,......... więcej...
Aktualizacja: 31.05.2017 Utworzono: 31.05.2017
zaktualizowana w marcu 2017 roku podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gm
Ogłoszenie   Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz. 1943, ze zmianami) Gmina Wołczyn ogłasza, że: 1. Od dnia 1 kwietnia w 2017 roku zaktualizowana w marcu 2017 roku podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wołczyn przez podmioty inne niż gmina, wynosi 9.097,27 zł rocznie i 758,11 złotych miesięcznie,
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2017 Utworzono: 31.05.2017
Podstawowa kwota dotacji w 2017 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wołczyn przez pod
  Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz. 1943, ze zmianami) Gmina Wołczyn ogłasza, że:   1. podstawowa kwota dotacji w 2017 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wołczyn przez podmioty inne niż gmina, wynosi 9.097,27 zł rocznie i 758,11 złotych miesięcznie,  
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2017 Utworzono: 31.05.2017

archiwum... Początek strony