Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn”.
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2019 Utworzono: 23.08.2019
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp w m. Wołczyn, Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wołczynie uchwały Nr X/104/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice, <sp
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2019 Utworzono: 22.08.2019
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp w m. Krzywiczyny
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wołczynie uchwały Nr X/107/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny, <span style=
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2019 Utworzono: 22.08.2019
Informacja dotycząca wyboru Partnerów
Gmina Wołczyn w załączeniu przedstawia informację o wynikach naboru do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn.
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2019 Utworzono: 07.08.2019
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Wołczyn II” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wierzbica Górna, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie - lokalizacja działka nr 936/3 ark. m. 3 obręb Wierzbica Górna
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2019 Utworzono: 31.07.2019
UWAGA MIESZKAŃCY INFORMACJA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.  
więcej...
Aktualizacja: 17.01.2019 Utworzono: 17.01.2019

archiwum... Początek strony