Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:  Elektroniczna Skrzynka Podawcza,

Aby  złożyć wniosek do OPS konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - http://epuap.gov.pl/wps/portal – konto jest bezpłatne

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy OPS na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do OPS:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym. 
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 25.06.2009
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 25.06.2009. Odsłon 4328, Wersja 1drukuj
 
Początek strony