Budżet 2021

Zarządzenie Nr 395/2020 Burmistrza Wołczyna z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026

Uchwała Nr XXVI/250/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026

Uchwała nr 480/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wołczyn

Uchwała Nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok

Uchwała nr 605/2020 Składa Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołczyn na 2021 r.

Uchwała nr 606/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołczyn na 2021 r. 

Uchwała Nr 634/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowośći planowanej kwoty długu Gminy Wołczyn

Uchwała Nr 643/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwośći sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Wołczyn na 2021 r.

 

Informacja Burmistrza Wołczyna z dnia 9 sierpnia 2021 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołczyn za I półrocze 2021 roku

Informacja Burmistrza Wołczyna z dnia 9 sierpnia 2021 r. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 roku

Informacja Burmistrza Wołczyna z dnia 9 sierpnia 2021 r. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Uchwała Nr 274/2021 z dnia 8 września 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku 

Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 29 marca 2022 roku z wykonania budżetu Gminy Wołczyn za 2021 rok

Informacja o stanie mienia komunalnegp na dzień 31 grudnia 2021 roku

Uchwała Nr 60/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Giny Wołczyn za 2021 r.

 

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 16.11.2020
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.04.2022. Odsłon 1058, Wersja 13drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony