Rekrutacja do projektu na 2012 rok

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁCZYNIE

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

„WZROST KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁCZYNIE”

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałnie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Projekt skierowany jest do osób spełniających następujące kryteria:

-        miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wołczyn,

-        wiek aktywności zawodowej,

-        korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej,

-        osoby bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowe,

-        osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 

 

 

W 2012 roku oferujemy m.in.:

- poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe i prawne

- kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe

- wsparcie finansowe i pracę socjalną 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!! 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w 2012 roku mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie, ul. K. Miarki 12, pokój nr 1 lub do Biura Projektu pokój nr 18

do dnia 29 lutego 2012 roku.

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2012
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 03.01.2012. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 1469
Początek strony