Zarządzenia Kierownika Urzędu 2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 40/2013, Z dnia: 31.12.2013

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 20/2012 Burmistrza Wołczyna z dnia 31.05.2012 r. dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.01.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.01.2014 , wersja 1

Numer: 39/2013, Z dnia: 17.12.2013

, Zmieniana:  
W sprawie dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.12.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.12.2013 , wersja 1

Numer: 38/2013, Z dnia: 17.12.2013

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
zarz_38.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 20.12.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.12.2013 , wersja 1

Numer: 35/2013, Z dnia: 07.11.2013

, Zmieniana:  
W sprawie Planu organizacji zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wołczyn w sezonie 2013/2014.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.11.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.11.2013 , wersja 1

Numer: 34/2013, Z dnia: 07.11.2013

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie - roboty dodatkowe".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.11.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.11.2013 , wersja 1

Numer: 36/2013, Z dnia: 07.11.2013

, Zmieniana:  
W sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.11.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.11.2013 , wersja 1

Numer: 33/2013, Z dnia: 21.10.2013

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 
Załączniki:
zarz_33.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.10.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.10.2013 , wersja 1

Numer: 32/2013, Z dnia: 21.10.2013

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Termomodernizacja obiektów szkolnych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.10.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.10.2013 , wersja 1

Numer: 31/2013, Z dnia: 09.10.2013

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Załączniki:
zarz_31.odt
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.11.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.11.2013 , wersja 1

Numer: 30/2013, Z dnia: 26.09.2013

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu w celu opracowania rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2014 r.
Załączniki:
zarz_30.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2013 , wersja 1

Numer: 29/2013, Z dnia: 24.09.2013

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji uzupełniającej z budżetu gminy na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2013 roku.
Załączniki:
zarz_29.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.09.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.09.2013 , wersja 1

Numer: 25/2013, Z dnia: 05.08.2013

, Zmieniana:  
W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołczyn wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 27 maja 2013 r. do 26 czerwca 2013 r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.08.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.08.2013 , wersja 1

Numer: 24/2013, Z dnia: 02.08.2013

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
zarz_24.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.08.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.08.2013 , wersja 1

Numer: 23/2013, Z dnia: 29.07.2013

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
zarz_23.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 31.07.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 31.07.2013 , wersja 1

Numer: 22/2013, Z dnia: 25.07.2013

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.07.2013.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 31.07.2013 , wersja 2
 1 2 3 
Początek strony