Informacje ogólne

GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA

tel / fax 4 145 376

tel. kom. 695 920 918

gzr@wolczyn.gmina.pl

 

Gminny Zespół Reagowania został powołany Zarządzeniem Nr 26 / 2003 Burmistrza Wołczyna z dnia 15 maja 2003 r. na podstawie art. 12, ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558) oraz $3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215, poz. 1818).

Do zadań Zespołu należy:

1. Monitorowanie zagrożeń i występujących klęsk żywiołowych oraz prognozowanie rozwoju sytuacji;

2. Opracowanie i aktualizowanie planów obejmujących fazę zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy;

3. Planowanie wsparcia organów kierujących, działających na różnym szczeblu administracyjnym;

4. Przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej.

5. Realizowanie polityki informacyjnej społeczeństwa, związanej z przygotowaniem i stanem klęski żywiołowej.  

Uwaga !!!!!

Telefon/fax wyposażony jest w automatyczny rejestrator rozmów, który przyjmuje zgłoszenia o zaistniałej sytuacji, noszącej znamiona klęski żywiołowej przez 24 godz. 

Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 29.11.2005
Opublikowana przez Andrzej Maliński dnia 29.11.2005. Odsłon 7731, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony