Pożytek publiczny

Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum

protokół z konsultacji

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2022 Utworzono: 02.11.2022

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2022 Utworzono: 22.10.2021

Ogłoszenie

Zazapraszam
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2022 Utworzono: 12.10.2022

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji  Programu Współpracy Gminy Wołczyn  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2022 Utworzono: 30.05.2022

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2022 Utworzono: 14.04.2022

Wzory ofert i sprawozdań

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 28.02.2022 Utworzono: 23.11.2018

Ogłoszenie

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej opiniującej oferty o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
więcej...
Aktualizacja: 28.02.2022 Utworzono: 28.02.2022

KONKURS OFERT NA DOTACJĘ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2022 r.

Burmistrz Wołczyna na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/339/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27
więcej...
Aktualizacja: 28.02.2022 Utworzono: 28.02.2022

Uchwała

Rady Miejskiej w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2021 Utworzono: 05.11.2021

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 ro
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2021 Utworzono: 31.05.2021

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2021 Utworzono: 19.04.2021

Ogłoszenie

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2021 Utworzono: 03.03.2021

Konkurs

ofert na dotację w zakresie działalności pożytku publicznego w 2021
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2021 Utworzono: 03.03.2021

Uchwała

Rady Miejskiej w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2021 Utworzono: 19.01.2021

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2020 Utworzono: 18.03.2020

Ogłoszenie

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2020 Utworzono: 18.02.2020

Konkurs

ofert na dotację z zakresie działalności pożytku publicznego w 2020 r.
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2020 Utworzono: 18.02.2020

Potokół

z przebiegu konsultacji.
więcej...
Aktualizacja: 12.11.2019 Utworzono: 12.11.2019

Ogłoszenie

dotyczące przeprowadzenia konsultacji
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2019 Utworzono: 27.09.2019

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2019 Utworzono: 11.04.2019

Ogłoszenie

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2019 Utworzono: 01.03.2019

Konkurs ofert

na dotację w zakresie działalności pożytku publicznego w 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2019 Utworzono: 01.03.2019

Wzory ofert i sprawozdań

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2018 Utworzono: 18.01.2017

Protokół

z przebiegu konsultacji
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2018 Utworzono: 13.11.2018

Sprawozdanie

z realizacji Programu Współpracy Gminy Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2018 Utworzono: 31.10.2018

Ogłoszenie

dotyczące przeprowadzenia konsultacji
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2018 Utworzono: 25.10.2018

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2018 Utworzono: 28.03.2018

Ogłoszenie

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2018 Utworzono: 22.02.2018

KONKURS

OFERT NA DOTACJĘ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2018 Utworzono: 07.02.2018

INFORMACJA

o przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24&
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2017 Utworzono: 17.11.2017

OGŁOSZENIE

dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego progamu wspólpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publi
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2017 Utworzono: 20.10.2017

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2017 Utworzono: 13.03.2017

Konkurs

ofert na dotację w zakresie działalności pożytku publicznego w 2017 roku.
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2017 Utworzono: 24.01.2017

PROTOKÓŁ

przebiegu konsulatcji projektu uchwały w sprawie rocznego programyu współpracy z organizacjami pozarządowymi
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2016 Utworzono: 17.11.2016

OGŁOSZENIE

Zapraszam zainteresowanie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOŁCZYN Z ORGANIZACJAMI POZ
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2016 Utworzono: 26.10.2016

INFORMACJA

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2016 Utworzono: 31.03.2016

Konkurs ofert

na dotację w zakresie działalności pożytku publicznego w 2016 roku
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2016 Utworzono: 08.02.2016

Sprawozdanie

z wykonania zadania publicznego
więcej...
Aktualizacja: 29.01.2016 Utworzono: 19.01.2011

Oferta

realizacji zadania publicznego
więcej...
Aktualizacja: 29.01.2016 Utworzono: 19.01.2011

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych z elementami profilaktyki
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2015 Utworzono: 05.03.2015

KONKURS OFERT

NA DOTACJĘ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 r.
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2015 Utworzono: 12.01.2015

Uchwała

Nr XLVII/340/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2014 r.
więcej...
Aktualizacja: 01.01.2015 Utworzono: 01.01.2015

OGŁOSZENIE

dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOŁCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2014 Utworzono: 16.10.2014

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych
z elementami profilaktyki


więcej...
Aktualizacja: 28.04.2014 Utworzono: 28.04.2014

UCHWAŁA

Nr XXXVII/275/2013
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2014 Utworzono: 26.03.2014

KONKURS OFERT

NA DOTACJĘ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 r.
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2014 Utworzono: 24.01.2014

INFORMACJA

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki

więcej...
Aktualizacja: 27.02.2012 Utworzono: 27.02.2012

Informacja

o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki w środowiskach wiejskich
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2011 Utworzono: 01.04.2011

DRUGI KONKURS OFERT

NA DOTACJĘ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2011 r.
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2011 Utworzono: 07.03.2011

Informacja

o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki w środowiskach wiejskich

więcej...
Aktualizacja: 01.03.2011 Utworzono: 01.03.2011

BURMISTRZ WOŁCZYNA

o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2009 Utworzono: 16.12.2009

BURMISTRZ WOŁCZYNA

o g ł a s z a
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

więcej...
Aktualizacja: 23.11.2009 Utworzono: 23.11.2009

BURMISTRZ WOŁCZYNA

o g ł a s z a
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów

więcej...
Aktualizacja: 09.12.2008 Utworzono: 09.12.2008

Burmistrz Wołczyna

o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2008 Utworzono: 18.11.2008

BURMISTRZ WOŁCZYNA

na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96,poz. 873 z późn. zm./ oraz uchwały Nr LI/ 387/ 2006 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 paź

więcej...
Aktualizacja: 06.02.2007 Utworzono: 06.02.2007

BURMISTRZ WOŁCZYNA

przedłuża
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów,

więcej...
Aktualizacja: 08.12.2006 Utworzono: 08.12.2006

aktualne... Początek strony