Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki

Działając na podstawie art. 15 ust. 2g, 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) o g ł a s z a m,że w otwartym konkursie ofert na realizację zadaia publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki pn. „Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki”, zostali wybrani oferenci:


1. Stowarzyszenie Wszechstronnego Jeździectwa „FIZJOKON” z siedzibą w Gierałcicach
wraz z przyznaniem dotacji w kwocie 8.000,00 zł.
2. Stowarzyszenie Oldboys POLONIA z siedzibą w Wołczynie wraz z przyznaniem dotacji w kwocie 5.000,00 zł.
3. SLOW-JOGG! Team Wołczyn z siedzibą w Wołczynie wraz z przyznaniem dotacji w kwocie 5.000,00 zł.
4. Wołczyńskie Stowarzyszenie ZARZEWIE z siedzibą w Wołczynie wraz z przyznaniem dotacji w kwocie 8.000,00 zł.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki ogłoszono na okres od dnia 25 lutego 2022 roku do dnia 22 marca 2022 roku. Na realizację przedmiotowego zadania przeznaczono kwotę 26.000,00 zł.

 

Wołczyn, dnia 31 marca 2022 r.

 

Burmistrz Wołczyna

mgr Jan Leszek Wiącek


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 14.04.2022
Opublikowana przez Beata Siwak dnia 14.04.2022. Wygasa 31.12.2022. Odsłon 100, Wersja 1
Początek strony