Informacja dla niesłyszących

Informacja dla osób doświadczonych trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się


                Informujemy, że w związku z wejściem w życie od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz U. Nr 209, poz. 1243), osoby doświadczone trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu (zwane dalej osobami uprawnionymi) się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

 

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Prosimy o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

 

Osoby uprawnione mogą również kontaktować się z Urzędem poprzez wysłanie:

  1. wiadomości e-mail: info@wolczyn.pl
  2. faksu: 774188344

 

Jednoczenie informujemy, iż podczas załatwiania spraw w Urzędzie osoba uprawniona może korzystać z pomocy dowolnie przez siebie wybranej osoby, która ukończyła 16 lat i będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.

Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.04.2012
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 12.04.2012. Odsłon 5032, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony