Zarządzenia Kierownika Urzędu 2021

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.39.2021, Z dnia: 14.09.2021

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu w celu opracowania rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2022 roku.
Załączniki:
OR.120.39.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Aleksandra Grabowska - Przybysz dnia 14.09.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.09.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.38.2021, Z dnia: 01.09.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni w miejscowości Wołczyn"
Załączniki:
zarz_or.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.37.2021, Z dnia: 17.08.2021

, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie dostosowania zasad funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego do standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych
Załączniki:
OR.120.37.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.08.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.08.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.36.2021, Z dnia: 23.07.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Wołczynie i udzieleniu akredytacji bezpieczeństwa dla sytemu teleinformatycznego "Samodzielne Stanowisko Komputerowe (SSK)" przeznaczone do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE"
Załączniki:
Zarz_OR.120.36.2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 03.08.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.08.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.35.2021, Z dnia: 24.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie oceny kompletności wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wołczyn.
Załączniki:
Zarz_or.120_35.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.34.2021, Z dnia: 18.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Udzielenie kredytu długoterminowego"
Załączniki:
Zarz_or.120.34.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 25.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.06.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.30.2021, Z dnia: 14.06.2021

, Zmieniana:  
zmieniające regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 09.06.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.06.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.32.2021, Z dnia: 14.06.2021

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul. Fabrycznej w Wołczynie - etap II"
Załączniki:
OR.120.32.2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.06.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.06.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.33.2021, Z dnia: 14.06.2021

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa ul. Tartacznej w Komorznie"
Załączniki:
OR.120.33.2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.06.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.06.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.31.2021, Z dnia: 10.06.2021

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Zagospodarowanie ujęcia wód termalnych w Wołczynie".
Załączniki:
OR.120.31.2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 10.06.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.06.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.29.2021, Z dnia: 08.06.2021

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
OR.120.29.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.06.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.06.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.28.2021, Z dnia: 31.05.2021

, Zmieniana:  
W sprawie zatwierdzenia dokumentów z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 28.05.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 31.05.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.26.2021, Z dnia: 25.05.2021

, Zmieniana:  
W sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej
Załączniki:
OR.120.26.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.05.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.05.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.27.2021, Z dnia: 25.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie planu inwentaryzacji przeprowadzanej metodą spisu z natury na rok 2021
Załączniki:
OR.120.27.2021_plan.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.05.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.05.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.25.2021, Z dnia: 18.05.2021

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dostawa autobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózku inwalidzkim"
Załączniki:
OR.120.25.2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 18.05.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.05.2021 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony