Zarządzenia Kierownika Urzędu 2021

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.30.2021, Z dnia: 14.06.2021

, Zmieniana:  
zmieniające regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 09.06.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.06.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.32.2021, Z dnia: 14.06.2021

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul. Fabrycznej w Wołczynie - etap II"
Załączniki:
OR.120.32.2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.06.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.06.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.33.2021, Z dnia: 14.06.2021

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa ul. Tartacznej w Komorznie"
Załączniki:
OR.120.33.2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.06.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.06.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.31.2021, Z dnia: 10.06.2021

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Zagospodarowanie ujęcia wód termalnych w Wołczynie".
Załączniki:
OR.120.31.2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 10.06.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.06.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.29.2021, Z dnia: 08.06.2021

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
OR.120.29.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.06.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.06.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.28.2021, Z dnia: 31.05.2021

, Zmieniana:  
W sprawie zatwierdzenia dokumentów z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 28.05.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 31.05.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.26.2021, Z dnia: 25.05.2021

, Zmieniana:  
W sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej
Załączniki:
OR.120.26.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.05.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.05.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.27.2021, Z dnia: 25.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie planu inwentaryzacji przeprowadzanej metodą spisu z natury na rok 2021
Załączniki:
OR.120.27.2021_plan.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.05.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.05.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.25.2021, Z dnia: 18.05.2021

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dostawa autobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózku inwalidzkim"
Załączniki:
OR.120.25.2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 18.05.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.05.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.24.2021, Z dnia: 21.04.2021

, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dostawa autobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózku inwalidzkim"
Załączniki:
OR.120.24.2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.04.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.04.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.23.2021, Z dnia: 19.04.2021

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostawa autobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózku inwalidzkim"
Załączniki:
OR.120.23.2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.04.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.04.2021 , wersja 2

Numer: OR.120.22.2021, Z dnia: 12.04.2021

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie ocena złożonych wniosków na dofinansowanie wymiany ogrzewania na ogrzewania proekologiczne.
Załączniki:
OR.120.22.2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 12.04.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.04.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.21.2021, Z dnia: 08.04.2021

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa dróg na terenie gminy Wołczyn" 1. Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie. 2. Przebudowa drogi w rejonie osiedla mieszkaniowego w Brzezinkach.
Załączniki:
OR.120.21.2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.04.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.20.2021, Z dnia: 06.04.2021

, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia okresowych zmian w organizacji działalności jednostki i świadczenia pracy przez pracowników i współpracowników w formie zdalnej
Załączniki:
OR.120.20.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.04.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.04.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.19.2021, Z dnia: 26.03.2021

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn."Prowadzenia zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki"
Załączniki:
OR.120.19.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.03.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.03.2021 , wersja 2
 1 2 3 
Początek strony