Zarządzenia Kierownika Urzędu 2121

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.20.2021, Z dnia: 06.04.2021

, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia okresowych zmian w organizacji działalności jednostki i świadczenia pracy przez pracowników i współpracowników w formie zdalnej
Załączniki:
OR.120.20.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.04.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.04.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.19.2021, Z dnia: 26.03.2021

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn."Prowadzenia zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki"
Załączniki:
OR.120.19.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.03.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.03.2021 , wersja 2

Numer: OR.120.18.2021, Z dnia: 01.03.2021

, Zmieniana:  
W sprawie zasad przyznania nagród i dodatków specjalnych pracownikom samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Wołczynie na podstawie powołania.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 01.03.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.03.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.16.2021, Z dnia: 01.03.2021

, Zmieniana:  
W sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2021 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 01.03.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.03.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.15.2021, Z dnia: 01.03.2021

, Zmieniana:  
Zmieniające zarządzenie w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
OR.120.15.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 01.03.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.03.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.12.2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
OR.120.12.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.02.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.03.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.13.2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia rejestru umów.
Załączniki:
OR.120.13.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.02.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.03.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.14.2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
Zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu dokonywania ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
OR.120.14.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.02.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 02.03.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.11.2021, Z dnia: 19.02.2021

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych w gminie Wołczyn"
Załączniki:
OR.120.11.2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.02.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.02.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.7.2021, Z dnia: 17.02.2021

, Zmieniana:  
Zmieniające zarządzenie w sprawie dostosowania zasad funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego do standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Załączniki:
OR.120.7.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.02.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.02.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.8.2021, Z dnia: 17.02.2021

, Zmieniana:  
W sprawie udzielania zamówień publicznych przez gminę dla zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Wołczynie
Załączniki:
OR.120.8.2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.02.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.02.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.9.2021, Z dnia: 17.02.2021

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny złożonych ofert o udzielenie dotacji celowej na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu.
Załączniki:
OR.120.9.2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.02.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.03.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.10.2021, Z dnia: 17.02.2021

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
OR.120.10.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.02.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.02.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.6.2021, Z dnia: 16.02.2021

, Zmieniana:  
W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2021 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 16.02.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.02.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.5.2021, Z dnia: 02.02.2021

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie oceny kompletności wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wołczyn.
Załączniki:
OR.120.5.2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 03.02.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.02.2021 , wersja 1
 1 2 
Początek strony